Siostry Najświętszego Imienia Jezus

http://marylki.pl

Zgromadzenie Sióstr Najświętszego Imienia Jezus pod opieką Maryi Panny Wspomożenia Wiernych nosi w swojej nazwie Imię Jezus, jedyne, w którym dostępujemy zbawienia. W to Imię zostałyśmy wezwane i zgromadzone w jedną rodzinę. To Imię mamy głosić wszystkim ludziom.

Żyjemy wśród ludzi, w zwyczajnym stroju. Umożliwia nam to podjęcie prac i apostolstwo przykładu w różnych środowiskach. Brak habitu usuwa różne bariery i pozwala powoli wnosić tam, gdzie idziemy, ewangeliczne wartości. Jako Siostry Imienia Jezus mamy dawać świadectwo autentycznego życia chrześcijańskiego. Naznaczone Imieniem Jezus, z Nim, w Nim i przez Niego staramy się wszystko czynić, by stać się jedną ofiarą z Chrystusem, aby przez wszystko i wszystkich Bóg był znany, kochany i wielbiony. W centrum naszego życia jest Jezus z Nazaretu, ubogi i spracowany, Jezus na Krzyżu, zbawiający nas, a tak sponiewierany, że mało do siebie podobny, Jezus zawsze obecny, chociaż ukryty w Eucharystii, Jezus w Mistycznym Ciele, jakim jest Kościół.

W archidiecezji poznańskiej

Siostry rozpoczęły swoją działalność na terenie Poznania w 1953 roku, podejmując pracę w pracowniach krawieckich i dziewiarskich oraz w szwalniach. Tego rodzaju praca ułatwiała im apostolstwo wśród rękodzielniczek, a wynagrodzenie za pracę było podstawą utrzymania domu. Dwa lata później siostry podjęły jeszcze inny kierunek pracy zawodowej, zostały zatrudnione w szpitalach, jako pielęgniarki i salowe. Ten rodzaj działalności prowadzonej przez 31 lat dawał siostrom możliwości apostolstwa nie tylko wśród chorych, ale i wśród całego zespołu pracowników szpitala. Brak habitu ułatwiał kontakty z chorymi i umożliwiał im niesienie pomocy religijnej. Polegała ona między innymi na systematycznej trosce o udzielanie sakramentów, organizowaniu odwiedzin kapłana, pomoc rodzinie chorych oraz czuwanie przy umierających. W czasach stalinowskich siostry dbały, by w szpitalu była kaplica i by codziennie była sprawowana Msza św. Od 1983 roku siostry podjęły katechezę w Parafii św. Jadwigi Śląskiej w Poznaniu i włączyły się czynnie w różnego rodzaju prace przy kościele. W 1990 roku katechetki przeszły do pracy w szkole, gdzie pracowały przez dziesięć lat. Już wcześniej rozpoczęły tez działalność opiekuńczo-wychowawczą, prowadząc ochronkę dla dzieci przedszkolnych, a w 1994 r. oficjalnie otworzyły przedszkole publiczne, które prowadzimy do dziś.

Naszym pragnieniem jest, aby dzieci chętnie spędzały czas w przedszkolu, spokojnie i bezpiecznie przeżywały swoje dzieciństwo, uczyły się miłości Boga, a rodzice czuli z naszej strony wsparcie w odpowiedzialnym procesie wychowywania. Przyjmujemy każdy dzień jako dar od Boga, przeżywany wspólnie z dziećmi ku Jego chwale. Przedszkole jest małe, więc jest u nas ciepło, przytulnie, kameralnie – po prostu rodzinnie!

Przedszkole Zgromadzenia Sióstr Imienia Jezus
ul. Łubinowa 7
60-175 Poznań
Kontakt: 61 867 73 24
http://przedszkole-poznan.edu.pl

Zmieniały się czasy, potrzeby, zmieniały zadania, które podejmowały siostry. Ciągle jednak idziemy śladami Pana, wsłuchane w Jego głos, który wciąż nas posyła, by nieść Jego imię. Oddając wszystko w ręce Jezusa powtarzamy Panu każdego dnia: „Niech Twoje Najświętsze Imię będzie naszą obroną w walkach i niebezpieczeństwach życia, pomocą, w trudach, światłem, mocą i całą nadzieją naszą w każdym utrapieniu” (Z modlitewnika Zgromadzenia).

Dodatkowe Materiały

  1. W imię Jezusa – opracowanie s. Bożena Górska CSNI
  2. Bł. Ojciec Honorat Koźmiński – biografia