Sakrament Małżeństwa

Sakrament Małżeństwa

Sakrament Małżeństwa – obraz autorstwa Pana Waldemara Szajkowskiego.

Wymagane dokumenty:

  • Pełen akt chrztu – tzw. „ad sacra” z adnotacją o Bierzmowaniu
  • Dokument o ukończeniu katechezy przedmałżeńskiej
  • Dokument z poradni przedmałżeńskiej
  • Świadectwo ukończenia katechezy szkolnej
  • W przypadku małżeństwa konkordatowego, zaświadczenie stwierdzające brak okolicznoąci wyłączających zawarcie małżeństwa (z USC 3 egz., jest ważne tylko trzy miesiące)
  • Dowody tożsamości

Narzeczeni zgłaszają się w Biurze Parafialnym przynajmniej 3 miesiące przed datą planowanego ślubu..

Katechez przedmałżeńską prowadzą tylko parafie wyznaczone przez Kurie, których spis można znaleźć na stronie Duszpasterstwa Rodzin Archidiecezji Poznańskiej. Podobna sytuacja jest z poradniami przedmałżeńskimi, których harmonogram funkcjonowania jest również opublikowany na powyższej stronie.