Główna

SPRAWOZDANIE – ROK 2017

Wersja PDF

1. Sakramenty i sakramentalia:
a) Chrzty – 34
b) I Komunia – 61
c) Bierzmowanie – 30
d) Zapowiedzi – 23
e) Śluby – 10
f) Pogrzeby – 30

2. Rekolekcje i inne praktyki ascetyczne:
a) Rekolekcje parafialne i rekolekcje szkolne – ks. Jakub Przybylski Cor ze Świętej Góry w Gostyniu;
b) Kazania pasyjne – ks. Przemysław Sypniewski – nasz poprzedni wikariusz;
c) Kazania podczas Nabożeństw Fatimskich – ks. Krystian Sammler – Referent Wydz. Duszpasterstwa Kurii Metropolitalnej;
d) Droga Krzyżowa ulicami osiedla w Wielkim Tygodniu;
e) Adoracje Wielkiego Tygodnia – Wielki Czwartek i Wielki Piątek po Liturgii oraz w Wielką Sobotę w ciągu dnia;
f) Soboty po wieczornej Mszy św. do godz. 20.00 – adoracje indywidualne NS;
g) Triduum i całodniowa adoracja NS przed odpustem parafialnym;
h) Odpust parafialny ks. dziekan Karol Górawski;
i) Mini maraton biblijny w ramach „Niedzieli Biblijnej”;
j) Nabożeństwa wynagradzające w I soboty miesiąca;
k) Msze św. wotywne o św. Janie Pawle II wraz z nabożeństwem w intencji rodzin naszej parafii – od kanonizacji każdego 22 dnia miesiąca;
l) Apel pod Krzyżem w intencji pokoju na świecie w święto Podwyższenia Krzyża Świętego;
m) Godzina Łaski – adoracja prowadzona przez Grupę Modlitwy o. Pio.

3. Duszpasterstwo dzieci:
a) Spotkania formacyjne w ramach Zespołu „Iskierki”;
b) Spotkania formacyjne w ramach „Szkolnego Koła Caritas”;
c) Spotkania formacyjne w ramach „Kółka Biblijnego”;
d) Sobotnie spotkania formacyjne dla ministrantów młodszych i starszych;
e) Balik karnawałowy dla dzieci klas 0-3 SP zorganizowany przez Szkolne Koło Caritas w uroczystość Trzech Króli;
f) Celebracje dla dzieci klas I, II i III – będące przygotowaniem do I Komunii św.;
g) Pielgrzymka dzieci pierwszokomunijnych do Sanktuarium św. Urszuli Ledóchowskiej w Pniewach;
h) Wyjazd uczniów szkoły podstawowej i gimnazjum do Kudowy Zdrój – zwiedzanie m. in.: Szczeliniec, Błędne Skały, Wambierzyce, twierdza kłodzka.
i) Wyścig papieski w dzień wyboru św. Jana Pawła II na Stolicę Apostolską;
j) Radosne oczekiwanie na św. Mikołaja w gronie rodzinnym, przy pieczeniu pierników i przygotowywaniu kartek świątecznych.

4. Duszpasterstwo młodzieży:
a) Regularne spotkania klas VII, II i III, przygotowujące do bierzmowania;
b) Spotkania młodzieży w ramach Duszpasterstwa Młodych parafii św. Jadwigi Śląskiej w piątkowe wieczory;
c) Cotygodniowe spotkania scholii młodzieżowej;
d) Adwentowe czuwanie światła – piątkowe Msze św. „Rorate caeli” i pierwszopiątkowe Msze św. dla młodzieży o godz. 19.30;
e) Wyjazd grupy młodzieży w góry – Kościelisko k. Zakopanego.

5. Duszpasterstwo dorosłych:
a) Spotkania w ramach grup parafialnych: Wspólnoty Żywego Różańca, Wspólnoty Apostolstwa Maryjnego, Wspólnoty Modlitwy o. Pio, Parafialnego Oddziału Akcji Katolickiej, Parafialnego Zespołu Caritas, Kręgu Biblijnego; Chóru Parafialnego; Mam z małymi dziećmi;
b) Modlitwa w ramach Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego;
c) Spotkania z rodzicami dzieci I komunijnych i rodzicami młodzieży przygotowującej się do bierzmowania;
d) Spotkania z radami: RD i RE;
e) Spotkania seniorów w pierwsze poniedziałki miesiąca prowadzone przez Parafialny Zespół Caritas;
f) Spotkania z katechetami;
g) Comiesięczne wykłady w ramach spotkań Parafialnego Oddziału Akcji Katolickiej.

6. Powołania:
a) Marcin Łabęcki – IV rok w ASD;
b) Maciej Walkowiak – II rok w zgromadzeniu oo. Salezjanów;
c) Hubert Komasa – I rok w zgromadzeniu oo. Karmelitów;
d) Anna Wieczorek rozpoczęła drugi rok postulatu w Zgromadzeniu Sióstr Uczennic Krzyża;
e) Pan Radosław Dzięciołowski został przyjęty do grona katechistów Archidiecezji Poznańskiej.

7. Wydarzenia kulturalne:
a) Koncert kolęd w wykonaniu zespołu „Iskierki”;
b) W ramach projektu „Poznańskie Kolędowanie”, koncert kolęd w wykonaniu oktetu wokalnego Opera Art.;
c) Koncert kolęd w wykonaniu chórów naszej parafii;
d) Koncert w ramach X Ogólnopolskiego Festiwalu Muzyki Organowej i Kameralnej – Komorniki 2017;
e) Wieczornica patriotyczna zorganizowana przez POAK – wykład pt.: „Zapomniany współtwórca odrodzonej Polski – Ignacy Jan Paderewski – wirtuoz  wśród polityków”, który wygłosił dr hab. Piotr Okulewicz.;
f) wieczornica patriotyczna zorganizowana przez 14 Poznański Szczep Harcerski „Czternastka” im. Stanisława Żółkiewskiego – pieśni patriotyczne i występy przygotowane przez poszczególne zastępy harcerzy;
g) Wykonanie Akatystu ku czci Bogurodzicy w adwentowe soboty przez zaangażowanych parafian, z inicjatywy Sióstr Uczennic krzyża.

8. Spotkania integracyjne:
a) Marsz Trzech Króli – kolędowanie ulicami naszego osiedla;
b) Msza św. i spotkanie w sali św. Jana Pawła II starszych i chorych z okazji Dnia Chorego;
c) Tulce – pielgrzymka rowerowa;
d) Spływ kajakowy rzeką Wełną zorganizowany przez POAK;
e) Wakacyjna podróż rodzinna pociągiem „Pod parą”;
f) Wyjazd do kina „Apollo” na film pt. Zerwany Kłos i uczestnictwo w nabożeństwie Drogi Krzyżowej oraz Mszy św. w kościele stacyjnym pw. Bożego Ciała;
g) Spotkanie opłatkowe grup duszpasterskich.

9. Pielgrzymki autokarowe dla dorosłych:
a) Pielgrzymka śladami św. Brata Alberta;
b) Pielgrzymka do sanktuarium Matki Bożej Pocieszenia w Górce Duchownej i na Jasną Górę;
c) Pielgrzymka śladami bł. o. Honorata Koźmińskiego;
d) Pielgrzymka do europejskich Sanktuariów Maryjnych.

10. Działalność charytatywna i humanitarna PZ Caritas w roku 2017:
a) zakupiono opał dla najbardziej potrzebujących,
b) udzielono niezbędnej pomocy finansowej i żywnościowej potrzebującym,
d) dofinansowano wyjazdy wakacyjne młodzieży oraz wyjazd na rekolekcje,
e) zorganizowano wyjazd niepełnosprawnych na rekolekcje,
g) zakupiono niezbędne artykuły szkolne dla dzieci,
h) z okazji Dnia Chorego zorganizowano spotkanie i poczęstunek;
j) co miesiąc organizowane są spotkania z seniorami,
k) rozdano dzieciom ponad 100 paczek świątecznych pod choinkę.

11. Inwestycje parafialne:
a) Wymieniono elektronikę i zamontowano nowy kontuar organowy oraz dokonano przeglądu i nastrojenia organów;
b) Zakupiono ornat i komplet 12 stuł na cały okres liturgiczny;
c) Z uwagi na przeciekanie dachu domu parafialnego podjęto prace naprawcze: podwyższono ściany boczne budynku i kominy, położono ocieplenie ze zbrojoną papą oraz zamontowano nowe rynny;
d) Przy domu parafialnym wycięto pochylone drzewo i uzupełniono brakującą kostkę brukową, uzyskując w ten sposób miejsce na powiększenie parkingu dla rowerów.

Wspomniane inwestycje udało się wykonać z ofiar składanych w ramach kolędy, comiesięcznej składki inwestycyjnej oraz indywidualnych ofiar osób proszących o anonimowość.
Wszystkim parafianom, którzy angażują się w „życie parafii” w możliwy dla siebie sposób i chętnie włączają się w realizacje podejmowanych przedsięwzięć, poświęcając swój czas i własne środki materialne, składam serdeczne Bóg zapłać.
Informuję, że nasza parafia na dzień dzisiejszy nie posiada żadnych zadłużeń finansowych.
W Nowym Roku życzę wszystkim odwagi i wytrwałości w otwieraniu się na działanie Ducha Świętego, do czego zachęca nas hasło roku duszpasterskiego: „Jesteśmy napełnieni Duchem Świętym”.

Proboszcz

Sprawozdanie – rok 2016

1. Sakramenty i sakramentalia:
a) Chrzty – 36
b) I Komunia – 57
c) Bierzmowanie – 50
d) Zapowiedzi – 32
e) Śluby – 11
f) Pogrzeby – 32

2. Rekolekcje i inne praktyki ascetyczne:
a) Rekolekcje parafialne i rekolekcje szkolne – ks. Grzegorz Zbączyniak – proboszcz par. w Kórniku;
b) Kazania pasyjne – ks. dr Rafał Pajszczyk – wiceoficjał Metropolitalnego Sądu Duchownego w Poznaniu;
c) Kazania podczas Nabożeństw Fatimskich – ks. Darek Mazur – ojciec duchowny ASD;
d) Droga Krzyżowa ulicami osiedla w Wielkim Tygodniu;
e) Adoracje Wielkiego Tygodnia – Wielki Czwartek i Wielki Piątek po Liturgii oraz w Wielką Sobotę w ciągu dnia;
f) Soboty po wieczornej Mszy św. do godz. 20.00 – adoracje indywidualne NS;
g) Triduum i całodniowa adoracja NS przed odpustem parafialnym;
h) Odpust parafialny ks. prał. Marian Lewandowski;
i) Mini maraton biblijny w ramach „Niedzieli Biblijnej”;
j) Msze św. wotywne o św. Janie Pawle II wraz z nabożeństwem w intencji rodzin naszej parafii – od kanonizacji każdego 22 dnia miesiąca;
k) Apel pod Krzyżem w intencji pokoju na świecie w święto Podwyższenia Krzyża Świętego;
l) Uczestnictwo w obchodach 1050 rocznicy Chrztu Polski na stadionie przy ul. Bułgarskiej;
m) Nowenna przed Jubileuszowym Aktem Przyjęcia Jezusa Chrystusa za Króla i Pana;
n) Godzina Łaski – adoracja prowadzona przez Wspólnotę Modlitwy o. Pio.

3. Duszpasterstwo dzieci:
a) Spotkania formacyjne w ramach Zespołu „Iskierki”;
b) Spotkania formacyjne w ramach „Szkolnego Koła Caritas”;
c) Spotkania formacyjne w ramach „Kółka Biblijnego”;
d) Sobotnie spotkania formacyjne dla ministrantów młodszych i starszych;
e) Balik karnawałowy dla dzieci klas 0-3 SP zorganizowany przez Szkolne Koło Caritas;
f) Celebracje dla dzieci klas I, II i III – będące przygotowaniem do I Komunii św.;
g) Zbiórka przez SKC używanych książek o tematyce religijnej w celu udostępniania ich zainteresowanym;
h) Wyścig papieski w dzień wyboru św. Jana Pawła II na Stolicę Apostolską;
i) Pielgrzymka dzieci pierwszokomunijnych do Sanktuarium MB Królowej Rodzin do Lubasza;
j) Wyjazd dzieci i młodzieży do Lipnicy Wielkiej na Orawie;
k) Przedstawienie przygotowane przez uczniów naszej szkoły zatytułowane: „Chrzest 966”;
l) Radosne oczekiwanie na św. Mikołaja w gronie rodzinnym, przy pieczeniu pierników i przygotowywaniu kartek świątecznych.

4. Duszpasterstwo młodzieży:
a) Regularne spotkania gimnazjalistów klas I – III, przygotowujące do bierzmowania;
b) Spotkania młodzieży w ramach Duszpasterstwa Młodych parafii św. Jadwigi Śląskiej w piątkowe wieczory;
c) Uczestnictwo w obchodach ŚDM;
d) Adwentowe czuwanie światła – piątkowe Msze św. „Rorate caeli” i pierwszopiątkowe Msze św. dla młodzieży o godz. 19.30;
e) Wyjazd grupy młodzieży w góry – Kościelisko k. Zakopanego.

5. Duszpasterstwo dorosłych:
a) Spotkania w ramach grup parafialnych: Wspólnoty Żywego Różańca, Wspólnoty Apostolstwa Maryjnego, Wspólnoty Modlitwy o. Pio, Parafialnego Oddziału Akcji Katolickiej, Parafialnego Zespołu Caritas, Chóru Parafialnego; Mam z małymi dziećmi;
b) Krąg biblijny prowadzony przez ks. prof. dr hab. Janusza Nawrota;
c) Duchowa Adopcja Dziecka Poczętego – ss. Uczennice Krzyża;
d) Spotkania z rodzicami dzieci I komunijnych i rodzicami młodzieży przygotowującej się do bierzmowania;
e) Spotkania z radami: RD i RE;
f) Spotkania seniorów w pierwsze poniedziałki miesiąca prowadzone przez Parafialny Zespół Caritas;
g) Spotkania z katechetami.

6. Powołania:
a) Maciej Walkowiak rozpoczął roczny nowicjat w zgromadzeniu oo. Salezjanów;
b) Anna Wieczorek rozpoczęła dwuletni postulat w Zgromadzeniu Sióstr Uczennic Krzyża;
c) Panowie: Przemysław Glapka i Marek Płóciniczak zostali włączeni do grona Nadzwyczajnych Szafarzy Komunii św. naszej Archidiecezji, a dwie kolejne osoby rozpoczęły przygotowania do podjęcia obowiązków katechistów.

7. Wydarzenia kulturalne:
a) Koncert kolęd w wykonaniu Chóru Akademii Muzycznej w Poznaniu;
b) Koncert kolęd w wykonaniu naszego chóru parafialnego;
c) Film, wystawa i prelekcja prof. Stanisława Mikołajczaka na temat burzliwych losów Pomnika Wdzięczności;
d) Koncert w ramach XI Ogólnopolskiego Festiwalu Muzyki Organowej i Kameralnej – Komorniki 2016;
e) Wieczornica patriotyczna prowadzona przez mgr Bernadetę Mika: Polska to On – o życiu i działalności Henryka Sienkiewicza;
f) Wykonanie Akatystu ku czci Bogurodzicy w adwentowe soboty przez zaangażowanych parafian, z inicjatywy Sióstr Uczennic krzyża.

8. Spotkania integracyjne:
a) Marsz Trzech Króli – kolędowanie ulicami naszego osiedla;
b) Msza św. i spotkanie w sali św. Jana Pawła II starszych i chorych z okazji Dnia Chorego;
c) Tulce – pielgrzymka piesza i rowerowa;
d) Comiesięczne wykłady w ramach spotkań Parafialnego Oddziału Akcji Katolickiej;
e) Rodzinny rajd samochodowy do Gniezna i na Lednicę zorganizowany przez POAK;
f) Grill organizowany przez POAK dla członków organizacji i rodziców dzieci pierwszokomunijnych;
g) Przyjęcie pielgrzymów z Hiszpanii w ramach Światowych Dni Młodzieży;
h) Wakacyjna podróż rodzinna pociągiem „Pod parą”;
i) Wyjazd samochodowy do Murowanej Gośliny na spektakl plenerowy Orzeł i Krzyż.

9. Pielgrzymki autokarowe dla dorosłych:
a) Pielgrzymka po Ziemi Świętej;
b) Pielgrzymka do sanktuarium Matki Bożej Uzdrowienia Chorych w Smolicach i na Jasną Górę;
c) Pielgrzymka do sanktuarium Matki Bożej Uzdrowienia Chorych w Smolicach i Sanktuarium Matki Bożej przy Żłóbku w Kobylinie.

10. Działalność charytatywna i humanitarna PZ Caritas w roku 2016:
a) zakupiono opał dla najbardziej potrzebujących,
b) udzielono niezbędnej pomocy finansowej i żywnościowej rozdzielając 300 kg różnych artykułów,
c) udzielono pomocy przy remoncie domu,
d) dofinansowano wyjazdy wakacyjne młodzieży oraz wyjazd na rekolekcje,
e) wydano śniadanie dla młodzieży przybyłej na ŚDM goszczonej przez naszą parafię,
f) zorganizowano wyjazd niepełnosprawnych na rekolekcje oraz na koncerty,
g) zakupiono niezbędne artykuły szkolne dla dzieci,
h) zorganizowano pielgrzymkę dla osób starszych i chorych,
i) z okazji Dnia Chorego zorganizowano spotkanie i poczęstunek;
j) co miesiąc organizowane są spotkania z seniorami,
k) dofinansowano zakup rolet do okien w salce parafialnej,
l) rozdano dzieciom ponad 100 paczek świątecznych pod choinkę.
Łącznie w ramach PZC na pomoc potrzebującym wydano 15.597,00 zł.

11. Inwestycje parafialne:
a) założono żaluzje zewnętrzne w oknach wikariatu;
b) założono ekran i tzw. wertykale w oknach sali spotkań domu parafialnego;
c) dokonano przeglądu i nastrojenia organów;
d) w kościele wykonano prace konserwatorsko-remontowe: schowano pod tynk przewody elektryczne prowadzone po ścianie, zastosowano system transmisji obrazów statycznych i filmów z wykorzystaniem istniejącego nagłośnienia kościoła, założono nowy ekran, oczyszczono ściany, założono flizelinę maskującą pęknięcia i pomalowano wnętrze kościoła;
e) zrobiono i ustawiono na balkonie organowym nowe podesty dla chórzystów;
f) pomalowano ścianę zewnętrzną kościoła i założono tam nowe tablice z nazwą parafii oraz planem nabożeństw;
g) zmodyfikowano i unowocześniono system alarmowy kościoła i domu parafialnego;
h) dokonano naprawy mocowań dzwonów; aktualnie trwa jeszcze wymiana elementów elektronicznych, które je uruchamiają.

Wspomniane inwestycje udało się zorganizować z ofiar składanych w ramach kolędy, comiesięcznej składki inwestycyjnej, ofiar osób proszących o anonimowość oraz 1% podatku przeznaczonego na Caritas Archidiecezji Poznańskiej z celem szczegółowym „Jadwiga Śląska – Poznań”.
Wszystkim parafianom, którzy angażują się w „życie parafii” w możliwy dla siebie sposób i chętnie włączają się w realizacje podejmowanych przedsięwzięć, poświęcając swój czas i własne środki materialne, składam serdeczne Bóg zapłać.
Informuję, że nasza parafia nie posiada żadnych zadłużeń finansowych.
W Nowym Roku życzę wszystkim odwagi i wytrwałości w wyznawaniu wiary słowem i czynem do czego zachęca nas hasło roku duszpasterskiego: „Idźcie i głoście”.

Proboszcz

Sprawozdanie za 2015 rok

1. Sakramenty i sakramentalia:
a) Chrzty – 45
b) I Komunia – 37
c) Bierzmowanie – 34
d) Śluby – 7
e) Pogrzeby – 59

2. Rekolekcje i inne praktyki ascetyczne:
a) Rekolekcje parafialne – ks. Robert Klemens ze Świętej Góry;
b) Rekolekcje szkolne – Siostry Uczennice Krzyża;
c) Kazania pasyjne – ks. Dariusz Mazur – ojciec duchowny ASD;
d) Kazania podczas Nabożeństw Fatimskich – ks. Przemysław Tyblewski – prefekt ASD;
e) Droga Krzyżowa ulicami osiedla w Wielkim Tygodniu;
f) Adoracje Wielkiego Tygodnia – Wielki Czwartek i Wielki Piątek po Liturgii oraz w Wielką Sobotę w ciągu dnia;
g) Soboty po wieczornej Mszy św. do godz. 20.00 – adoracje indywidualne NS;
h) Wielbienie śpiewem – kwartalna adoracja prowadzona przez POAK;
i) Całodniowa adoracja NS przed odpustem parafialnym;
j) Odpust parafialny ks. dr Czesław Sajdak;
k) Mini maraton biblijny w ramach „Niedzieli Biblijnej”
l) Msza św. z wprowadzeniem relikwii świętych Zelii i Ludwika Martin – rodziców św. Teresy od Dzieciątka Jezus i oddanie pod ich szczególną opiekę rodzin ministrantów i „Iskierek”;
m) Przyjęcie repliki Krzyża i wizerunku Matki Bożej w ramach przygotowania do Światowych Dni Młodzieży;
n) 30-dniowe Nabożeństwo do św. Józefa;
o) Przyjęcie peregrynującego obrazu św. Józefa z kościoła oo. Karmelitów w Poznaniu;
p) Obchody 15 rocznicy Poświęcenia Własnego Kościoła pod przewodnictwem ks. kan. Włodzimierza Koperskiego;
q) Msze św. wotywne o św. Janie Pawle II wraz z nabożeństwem w intencji rodzin naszej parafii – od kanonizacji każdego 22 dnia miesiąca;
r) Apel pod Krzyżem w intencji pokoju na świecie w święto Podwyższenia Krzyża Świętego;
s) Wyjazd do Warszawy na rekolekcje prowadzone przez o. Jamesa Maniackala;
t) Godzina Łaski – adoracja prowadzona przez Wspólnotę Modlitwy o. Pio.

3. Duszpasterstwo dzieci:
a) Spotkania formacyjne w ramach Zespołu „Iskierki”;
b) Spotkania formacyjne w ramach „Szkolnego Koła Caritas”;
c) Spotkania formacyjne w ramach „Kółka Biblijnego”;
d) Sobotnie spotkania formacyjne dla ministrantów młodszych i starszych;
e) Balik karnawałowy dla dzieci klas 0-3 SP zorganizowany przez Szkolne Koło Caritas;
f) Celebracje dla dzieci klas I, II i III – będące przygotowaniem do I Komunii św.;
g) Wyjazd formacyjno-integracyjny Iskierek i ministrantów do domu sióstr w Otorowie;
h) Pielgrzymka dzieci pierwszokomunijnych do Sanktuarium MB Królowej Rodzin do Lubasza;
i) Pielgrzymka uczniów klas VI do katedry w Gnieźnie i na Lednicę;
j) Wyjazd integracyjny „Iskierek” do Szamotuł i Pniew;
k) Uczestnictwo uczniów klas 3-6 SP w projekcie religijno – historycznym zapoznającym z historią Polski po przyjęciu chrztu w 966 r.
l) Radosne oczekiwanie na św. Mikołaja w gronie rodzinnym, przy pieczeniu pierników i przygotowywaniu kartek świątecznych.

4. Duszpasterstwo młodzieży:
a) Regularne spotkania gimnazjalistów klas I – III, przygotowujące do bierzmowania;
b) Okazjonalne spotkania młodzieży w ramach Duszpasterstwa Młodych parafii św. Jadwigi Śląskiej
c) Letni wyjazd młodzieży na Podkarpacie;
d) Adwentowe czuwanie światła – piątkowe Msze św. „Rorate caeli”.

5. Duszpasterstwo dorosłych:
a) Spotkania w ramach grup parafialnych: Wspólnoty Żywego Różańca, Wspólnoty Apostolstwa Maryjnego, Wspólnoty Modlitwy o. Pio, Parafialnego Oddziału Akcji Katolickiej, Parafialnego Zespołu Caritas, Chóru Parafialnego;
b) Krąg biblijny prowadzony przez ks. prof. dr hab. Janusza Nawrota;
c) Duchowa Adopcja Dziecka Poczętego – ss. Uczennice Krzyża;
d) Spotkania z rodzicami dzieci I komunijnych i rodzicami młodzieży przygotowującej się do bierzmowania;
e) Spotkania z radami: RD i RE;
f) Spotkania seniorów w pierwsze poniedziałki miesiąca prowadzone przez Parafialny Zespół Caritas;
g) Spotkania z katechetami.

6. Wydarzenia kulturalne:
a) Koncert kolęd w wykonaniu chóru parafialnego;
b) Koncert kolęd w wykonaniu scholi młodzieżowej wzmocnionej o głosy przyjaciół;
c) Jasełka w wykonaniu dzieci naszej parafii;
d) Koncert zespołu kameralnego Prywatnego Policealnego Studium Sztuki Wokalnej w Poznaniu;
e) Koncert w ramach X Ogólnopolskiego Festiwalu Muzyki Organowej i Kameralnej – Komorniki 2015;
f) „Tryptyk Rzymski” Jana Pawła II – sztuka przygotowana przez Dom Kultury „Stokrotka” i naszą parafię w reżyserii Przemysława Basińskiego;
g) Koncert organowy z okazji 25 rocznicy wybudowania organów w naszym kościele;
h) Trzykrotne wykonanie Akatystu ku czci Bogurodzicy w wykonaniu zaangażowanych parafian, z inicjatywy Sióstr Uczennic krzyża.

7. Spotkania integracyjne:
a) Marsz Trzech Króli – kolędowanie ulicami naszego osiedla;
b) Msza św. i spotkanie w sali św. Jana Pawła II starszych i chorych z okazji Dnia Chorego;
c) Tulce – pielgrzymka piesza i rowerowa;
d) Comiesięczne wykłady w ramach spotkań Parafialnego Oddziału Akcji Katolickiej;
e) Udział w akcji pokazującej rodzicom niebezpieczeństwa związane z nieodpowiednią edukację seksualną – „Twoje dziecko wielka sprawa! Jego szczęście w twoich rękach”;
f) Grill organizowany przez POAK dla członków organizacji i rodziców dzieci pierwszokomunijnych;
g) Wakacyjna podróż rodzinna pociągiem „Pod parą”.

8. Pielgrzymki autokarowe dla dorosłych:
a) Pielgrzymka po Ziemi Łódzkiej (m. in. miejsca związane z św. Faustyną Kowalską);
b) Pielgrzymka po południowej Wielkopolsce i Ziemi Kaliskiej szlakiem bł. Sancji Szymkowiak;
c) Pielgrzymka śladami bł. ks. Jerzego Popiełuszki;
d) Pielgrzymka na Górę Świętej Anny i na Jasną Górę;
e) Pielgrzymka do Sanktuarium MB w Licheniu i szlakiem Pierwszych Piastów;
f) Pielgrzymka do Sanktuarium MB Góreckiej w Górce Klasztornej.

9. Działalność charytatywna i humanitarna PZ Caritas w roku 2015:
- dofinansowanie zakupu leków oraz środków do pielęgnacji chorych;
- z okazji Dnia Chorych zorganizowanie spotkania na uroczystej Mszy św. oraz poczęstunek a dla nieobecnych z względu na stan zdrowia, laurki i słodycze;
- wyjazd niepełnosprawnych na rekolekcje;
- dofinansowanie wyjazdów na wakacje, rekolekcje i warsztaty dzieci i młodzieży;
- zbiórka oraz zakup przyborów szkolnych;
- udział w akcji „Plecak pełen uśmiechu” wyposażyliśmy i rozprowadziliśmy 20 plecaków również na Ukrainę;
- zakup dla dzieci potrzebujących odzieży oraz pomoc dzieciom 1-szo komunijnym;
- rozdaliśmy dzieciom naszej parafii, z naszej szkoły, jak również dzieciom z Otorowa 86 paczek pod choinkę (akcja czerwone serduszko);
- organizowanie przedświątecznej zbiórki żywności w kościele;
- braliśmy udział w zbiórce żywności w Biedronce;
- rozdaliśmy „Tytki Miłosierdzia” i rozdzieliśmy 30 szt. pełnych tytek potrzebującym;
- udzieliliśmy pomocy żywnościowej, rozdzielając ponad 300 kg żywności oraz bony żywnościowe;
- zbiórka odzieży i środków czystości dla potrzebujących parafian oraz dwa transporty dla parafii na Ukrainie;
- uczestniczyliśmy w zbiórce przedmiotów na aukcję internetową;
- zorganizowaliśmy 2 razy zbiórkę elektrośmieci;
- rozprowadziliśmy 110 kg jabłek;
- wykonaliśmy i rozprowadziliśmy 600 wiązanek palmowych oraz 450 wiązanek ziół i kwiatów.
Łącznie w ramach PZC na pomoc potrzebującym zebrano i wydano 11850 zł.

10. Powody do radości:
a) Przyznanie przez Arcybiskupa Poznańskiego panu Przemysławowi Basińskiemu odznaczenia Optime Merito Archidioecesis Posnaniensis, za wybitne zasługi dla szerzenia kultury religijnej;
b) Dobra współpraca z Domem Kultury Stokrotka, m. in. wspólnie zorganizowaliśmy Turniej Tenisa Stołowego dla ministrantów z atrakcyjnymi nagrodami.

11. Inwestycje parafialne
a) Zmodernizowano oświetlenie kościoła przez dodanie reflektorów LED-owych;
b) Oczyszczono i polakierowano ławki w kościele;
c) Zmieniono materiał na siedziskach ławek;
d) Nastrojono i zmodernizowano organy przez zainstalowanie dwóch nowych połączeń klawiaturowych;
e) Naprawiono kanalizację przy kościele wymieniając pękniętą rurę;
f) Wymieniono drzwi wejściowe główne i boczne na probostwo oraz drzwi do wikariatu i do sali domu parafialnego;
g) Wymieniono meble w biurze parafialnym;
h) Wymieniono przerdzewiałą, poziomą instalację kanalizacyjną w domu parafialnym;
i) Wymalowano wikariat, biuro parafialne, pokój gościnny oraz korytarz na parterze w domu parafialnym.

Wspomniane inwestycje udało się zorganizować z ofiar składanych w ramach kolędy, comiesięcznej składki inwestycyjnej, ofiar osób proszących o anonimowość oraz 1% podatku przeznaczonego na Caritas Archidiecezji Poznańskiej z celem szczegółowym „Jadwiga Śląska – Poznań”.

Wszystkim parafianom, którzy angażują się w „życie parafii” w możliwy dla siebie sposób i chętnie włączają się w realizacje podejmowanych przedsięwzięć, poświęcając swój czas i własne środki materialne, składam serdeczne Bóg zapłać.

Z nieskrywaną radością informuję, że nasza parafia nie posiada żadnych zadłużeń finansowych.

Z okazji Nowego Roku życzę wszystkim odwagi i wytrwałości w urzeczywistnianiu postawy miłosierdzia wobec bliźnich i zgłębianiu znaczenia hasła roku duszpasterskiego: „Nowe życie w Chrystusie”.

ks. Benedykt Glinkowski – proboszcz

Wskazania Pasterskie dotyczące przepisów pokutnych w związku z Wielkim Postem 2015

Wersja PDF

ARCYBISKUP METROPOLITA
POZNAŃSKI

„Pokutujcie więc i nawróćcie się, aby grzechy wasze zostały zgładzone, aby nadeszły od Pana dni ochłody, aby też posłał wam zapowiedzianego Mesjasza, Jezusa, którego niebo musi zatrzymać aż do czasu odnowienia wszystkich rzeczy” (Dz 3,19-21). Wszyscy wierni, każdy na swój sposób, na podstawie prawa Bożego zobowiązani są czynić pokutę. Żeby jednak – przez wspólne zachowanie pokuty – złączyli się między sobą, zostają nakazane dni pokuty, podczas których wierni powinni przeznaczać więcej czasu na modlitwę, wykonywać uczynki pobożności i miłości, podejmować akty umartwienia przez wierniejsze wypełnianie własnych obowiązków, zwłaszcza zaś zachowywać post i wstrzemięźliwość (por. kan. 1249 KPK). Dniami pokuty w Kościele powszechnym są poszczególne piątki całego roku i czas Wielkiego Postu (por. kan. 1250 KPK).

Mając na uwadze powyższe normy, polecam, aby w Archidiecezji Poznańskiej przestrzegano następujących zasad.

I PRZEPISY POSTNE
A. Wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych i post ścisły

1. Wierni, którzy ukończyli 14. rok życia, są zobowiązani do zachowania w ciągu całego życia wstrzemięźliwości od pokarmów mięsnych w następujące dni:
a) we wszystkie piątki całego roku,
b) w Środę Popielcową.

Równocześnie – ze względu na tradycję tego dnia w Polsce – zachęcam wiernych do zachowania wstrzemięźliwości od pokarmów mięsnych w Wigilię Bożego Narodzenia.

Wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych nie obowiązuje, jeżeli zgodnie z przepisami liturgicznymi, w piątek przypada uroczystość.

2. Wierni, którzy ukończyli 18. rok życia, aż do rozpoczęcia 60. roku życia, oprócz wstrzemięźliwości od pokarmów mięsnych są zobowiązani do zachowania postu ścisłego w następujące dni:
a) w Środę Popielcową,
b) w Wielki Piątek.

Post ścisły pozwala na jednorazowy posiłek do syta oraz na dwa skromne posiłki w ciągu dnia.

3. Wierni, którzy nie mają możliwości wyboru pokarmów i muszą spożywać to, co zostanie im podane, mogą korzystać z dyspensy od obowiązku wstrzymania się od potraw mięsnych w piątki całego roku. Taka dyspensa nie istnieje w Środę Popielcową i Wielki Piątek.

Niemożliwość zachowania wstrzemięźliwości od pokarmów mięsnych w piątek zakłada jednak podjęcie innych form pokuty, takich jak: modlitwa, jałmużna, uczynki pobożności i miłości, wierniejsze spełnianie obowiązków.

4. Dla słusznej przyczyny proboszcz może udzielić w pojedynczym przypadku
– poszczególnym wiernym, poszczególnym rodzinom lub wspólnotom wiernych – dyspensy od wstrzemięźliwości od potraw mięsnych, z wyjątkiem:
a) Środy Popielcowej,
b) Wielkiego Piątku.

Proboszcz winien jednak nałożyć na korzystających z dyspensy obowiązek modlitwy w intencjach Ojca Świętego oraz złożenia ofiary do skarbony z napisem „Jałmużna postna”, względnie częstszego spełniania uczynków chrześcijańskiego miłosierdzia.

Z dyspensy udzielonej przez jakiegokolwiek proboszcza Archidiecezji Poznańskiej mogą korzystać wierni Archidiecezji Poznańskiej wszędzie, gdziekolwiek się znajdują, a także wszyscy inni wierni przebywający na terenie Archidiecezji Poznańskiej.

Tej samej władzy dyspensowania udzielam wszystkim kapłanom podczas pełnienia posługi duszpasterskiej na cmentarzach komunalnych Poznań-Junikowo i Poznań-Miłostowo, a także spowiednikom przy sprawowaniu Sakramentu Pokuty.

Prośbę o dyspensę – w formie pisemnej – można także kierować do Kurii Metropolitalnej.
Przed posiłkiem należy poinformować zainteresowanych o udzielonej dyspensie.

B. Powstrzymywanie się od zabaw

Powstrzymywanie się od zabaw sprzyja opanowaniu instynktów i wolności serca (zob. KKK 2043). Obowiązuje we wszystkie dni Wielkiego Postu.

II. CZAS KOMUNII ŚW. WIELKANOCNEJ

Czas Komunii wielkanocnej, obejmuje okres od Środy Popielcowej, tj. od dnia 18 lutego 2015 r. do Niedzieli Najświętszej Trójcy, tj. do dnia 31 maja 2015 r. Przyjęcie Komunii św. z okazji Wielkanocy w naznaczonym terminie należy do podstawowych obowiązków katolika.
Zachęcam gorąco Archidiecezjan, aby z żywą wiarą i żarliwą skruchą przystąpili do Sakramentu Pojednania i duchowo odnowieni przyjęli Chrystusa w Komunii św.

II. DANINA DIECEZJALNA

Każdy wierny – w miarę swoich możliwości – zobowiązany jest do troski o potrzeby wspólnoty Kościoła. Jedną z form tej troski jest danina diecezjalna, składana w okresie Wielkiego Postu na potrzeby naszej Archidiecezji. Fundusze z daniny diecezjalnej przeznaczane są na działalność charytatywną prowadzoną przez Caritas Archidiecezji Poznańskiej, na potrzeby Arcybiskupiego Seminarium Duchownego oraz na funkcjonowanie instytucji centralnych Archidiecezji.

Serdecznie dziękuję za zrozumienie tych potrzeb i za składane ofiary.

Poznań, dnia 11 lutego 2015 roku
N. 684/2015

+ Stanisław Gądecki
Arcybiskup Metropolita Poznański

ks. prałat dr Ireneusz Dosz
Kanclerz Kurii

Oświadczenie Prezydium Konferencji Episkopatu Polski

Wersja PDF

Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej wymienia w rozdziale 1 podstawowe zasady ustroju naszego państwa. Jedną z nich, wyrażoną w art. 18, jest założenie, że: „małżeństwo jako związek kobiety i mężczyzny, rodzina, macierzyństwo i rodzicielstwo znajdują się pod ochroną i opieką Rzeczypospolitej Polskiej”. Przepis ten wskazuje na instytucję małżeństwa i związane z nim wartości, takie jak rodzina, macierzyństwo i rodzicielstwo.

Mimo tak oczywistego brzmienia przytoczonego przepisu obserwujemy dzisiaj agresywne próby zafałszowania jego znaczenia. Na próby reinterpretacji narażone są nie tylko konstytucyjne gwarancje odnoszące się do małżeństwa, lecz także te, które dotyczą pozostałych wartości. Takie próby, pojawiające się w ostatnich miesiącach już nie tylko w debacie politycznej i publicystyce, ale również w decyzjach Ministra Zdrowia, pomysłach Pełnomocnika Rządu ds. Równego Traktowania oraz inicjatywach legislacyjnych, polegają na rozrywaniu funkcjonalnego i aksjologicznego zespolenia pojęć małżeństwa, rodziny, macierzyństwa i rodzicielstwa. To, że kobiety i mężczyźni łączą się na stałe w heteroseksualne, prawnie sformalizowane pary, oparte na ścisłej więzi osobowej partnerów, by dać życie wspólnym dzieciom i razem je wychować, a potem mieć w nich podporę, nie jest już rzekomo ideałem społecznym, przyświecającym ustrojodawcy i stanowiącym cel polityki rodzinnej państwa, lecz — jak się w tych próbach reinterpretacyjnych podnosi — w pluralistycznym społeczeństwie jest najwyżej jedną z równoprawnych opcji dotyczących intymnych więzi i prokreacji.
Polski system prawny gwarantuje instytucję małżeństwa zawartego między kobietą i mężczyzną o wskazanych wyżej zasadach konstrukcyjnych w przekonaniu, że ich związek ma do spełnienia ważną funkcję społeczną, związaną z założeniem rodziny, macierzyństwem i rodzicielstwem. Nawet jeśli pewne udogodnienia przysługują małżonkom z samej tylko racji pozostawania w związku małżeńskim bez względu na realizowanie tej funkcji, są wyrazem jednolitego traktowania każdego małżeństwa ze względu na jego otwartość na jej realizację i zachętą do wkroczenia na drogę małżeństwa przez innych. Oczywiście nie oznacza to lekceważenia przez prawo tej wartości, jaką jest osobowa i emocjonalna więź samych małżonków, ani tego, że więź ta może być owocna dla społeczeństwa także wtedy, gdy małżonkowie z takich czy innych powodów nie mają naturalnych ani adoptowanych dzieci.

Z tych wszystkich powodów z uznaniem dostrzegamy każdą inicjatywę, która wspiera małżeństwo, pozwala na urzeczywistnienie rodzicielstwa bez nadmiernego lęku o pracę czy wspiera rodziny wielodzietne, które są darem dla społeczeństwa. Zaliczyć do nich należy cenną zmianę prawa pracy w postaci wydłużenia urlopów rodzicielskich, objęcia nimi zarówno matek i ojców czy promowanie udogodnień wynikających z Karty Dużych Rodzin. Niestety, polityka naszego państwa nie jest konsekwentna. Obok wskazanych działań pojawiają się takie inicjatywy, które prowadzą do destrukcji ideału małżeństwa i rzeczywistości rodziny. Budzą one nasz zdecydowany sprzeciw, także dlatego, że są oparte na kłamstwie, według którego nowe rozwiązania prawne mają służyć dobru jednostki, podmiotowości kobiet czy promocji przysługującym każdemu z nas przyrodzonych praw. Wspierają one budowanie relacji międzyludzkich pozbawionych trwałości i wzajemnej odpowiedzialności, przekonują do atrakcyjności pozostawiania poza związkami małżeńskimi, skutkując ostatecznie samotnością, poczuciem pustki i niepokoju u wielu ludzi.

Do działań negatywnych tego rodzaju należy wprowadzenie do sprzedaży bez recepty wczesnoporonnego środka farmaceutycznego. Już samo dopuszczenie do szerokiej dystrybucji środka, który ma działanie nie tylko zapobiegające rozwojowi ciąży, ale także prowadzące wprost do śmierci zarodka jest sprzeczne z prawem do ochrony życia człowieka od chwili jego poczęcia w łonie matki. Stanowczy sprzeciw budzi fakt dostępności środka wczesnoporonnego dla osób niepełnoletnich, w przeciwieństwie choćby do alkoholu. Tymczasem korzystanie z tego środka stanowi poważne zagrożenie dla zdrowia fizycznego, psychicznego i duchowego kobiet, tworząc m.in. ryzyko zaburzeń płodności.

Poważnym zagrożeniem dla przyszłości polskich rodzin są podejmowane na nowo przez Sejm RP prace na rzecz ratyfikacji Konwencji Rady Europy o przeciwdziałaniu i zwalczaniu przemocy wobec kobiet i przemocy domowej. Już 5 lutego br. połączone komisje sejmowe mają zająć ostateczne stanowisko w sprawie ustawy ratyfikującej tę Konwencję. Z całą mocą podkreślamy, że przemoc – zarówno wobec kobiet, jak i dzieci czy mężczyzn – jest sprzeczna z zasadami wiary chrześcijańskiej i powinna być eliminowana z relacji międzyludzkich. Wspomniana Konwencja nie wnosi jednak żadnych nowych rozwiązań prawnych przeciwdziałających przemocy. Natomiast wiąże ona zjawisko przemocy z tradycją, kulturą, religią i rodziną, a nie z błędami czy słabościami konkretnych ludzi. W zmianie modelu społecznego z tego, który nawiązuje do tradycji i kultury chrześcijańskiej, na pełen swobody i samorealizacji model wynikający z kultury lewicowo-laickiej dostrzega możliwość likwidacji przyczyn przemocy domowej i przemocy wobec kobiet. Najbardziej zdumiewający jest tymczasem fakt, że to właśnie w takich społeczeństwach w Europie odnotowuje się najwyższy poziom stosowania tego rodzaju przemocy.

Konwencja nie promuje zwalczania realnych przyczyn przemocy, którymi są: alkoholizm, coraz szersze upowszechnianie brutalnej przemocy i pornografii w dostępnej kulturze masowej. Jej założenia wynikają ze skrajnej, neomarksistowskiej ideologii gender. Narusza także suwerenność Polski w sprawach etyki i ochrony rodziny przez nadanie uprawnień kontrolnych pozbawionemu jakiejkolwiek legitymacji demokratycznej komitetowi tzw. ekspertów, który ma określać, jakie standardy w polityce prawnej, edukacyjnej i wychowawczej ma realizować Polska oraz rozliczać nasz kraj z opieszałości w zmianie wciąż jeszcze obecnego tradycyjnego modelu społeczeństwa.

Nasz poważny niepokój budzą również ataki na przedmiot nauczania „Przygotowanie do życia w rodzinie” realizujący w szkołach edukację seksualną, która promuje wychowanie do abstynencji, czystości i wierności. Coraz wyraźniejsze są próby zastąpienia tych treści programem promującym swobodę korzystania z wolności seksualnej, uczącym technik antykoncepcyjnych zamiast odpowiedzialnej dojrzałości za swoją seksualność i przyjaźń z innymi, w końcu odzierającym sferę życia seksualnego z kontekstu małżeństwa i rodziny.

Innym zagrożeniem dla polskich rodzin jest kolejna zapowiedź przygotowania ustawy o związkach partnerskich. Jej ideą jest nadanie wszelkim innym związkom, także osób tej samej płci, takiego samego statusu prawnego, jakim cieszy się małżeństwo. Nie można tego rozumieć jako naszego potępienia ludzi nawiązujących relacje pozamałżeńskie, w tym osób homoseksualnych, ani jako zaprzeczenia potrzeby ochrony ich intymności. Jednakże do ustanowienia racjonalnych i sprawiedliwych udogodnień prawnych, które pomagałyby tym ludziom prowadzić ich sprawy prywatne nie potrzeba instytucjonalizacji związków niemałżeńskich na bazie schematu małżeństwa. Wystarczą istniejące instytucje prawne nieznające płci ani orientacji seksualnej, mające o wiele bardziej uniwersalny zakres zastosowania: pełnomocnictwo, współwłasność, umowa spółki, przydatna w razie wspólnego prowadzenia gospodarstwa, testament itp.

Wymienione działania są sprzeczne z obowiązkiem władz publicznych do realizowania zamysłu konstytucyjnego wyrażonego w jednej z zasad ustroju Rzeczpospolitej Polskiej, jaką jest małżeństwo kobiety i mężczyzny, otwarte na rodzicielstwo, macierzyństwo i stanowiące bazę budowy rodziny. Nie jest to subiektywny pogląd Kościoła katolickiego. Przecież polski Trybunał Konstytucyjny wyraźnie podkreśla, że „ochrona rodziny realizowana przez władze publiczne musi uwzględniać przyjętą w Konstytucji wizję rodziny jako trwałego związku mężczyzny i kobiety nakierowanego na macierzyństwo i odpowiedzialne rodzicielstwo” (art. 18 Konstytucji). Celem regulacji konstytucyjnych odnoszących się do statusu rodziny jest bowiem nałożenie na państwo, a zwłaszcza na ustawodawcę, obowiązku podejmowania takich działań, które umacniają więzi między osobami tworzącymi rodzinę, a zwłaszcza więzi istniejące między rodzicami i dziećmi oraz między małżonkami. Nie zaś odwrotnie.
Wymienione działania budzą nasz niepokój zwłaszcza w kontekście poważnego osłabienia polskich rodzin, o czym świadczy dramatyczna sytuacja demograficzna, rosnąca liczba rozwodów, a także wzrastająca liczba dzieci wychowywanych przez samotnych rodziców. Ponadto osłabieniu rodzin sprzyja wysokie bezrobocie i emigracja milionów naszych obywateli, szczególnie młodych, w poszukiwaniu pracy. W tej sytuacji bardzo potrzebna jest autentyczna polityka prorodzinna, która powinna znaleźć się w centrum zainteresowania państwa, samorządu lokalnego, obywateli i mediów.
Decyzją Sejmu RP obecny rok 2015 został ogłoszony „Rokiem Jana Pawła II”, papieża, który dokonał przewrotu kopernikańskiego w etyce seksualnej, opartej na miłości i wzajemnej odpowiedzialności, koncepcji innowacyjnego duszpasterstwa rodziny oraz nowoczesnego feminizmu akcentującego wyjątkowość i prawdziwą podmiotowość kobiet. Taka proklamacja jest niczym innym jak zobowiązaniem do podążania za ideałem życia, jaki pozostawił nam nasz Wielki Rodak. Pragniemy, by dla polskiego ustawodawcy powoływanie się na Jana Pawła II nie stało się jedynie pustym, pozbawionym choćby odpowiedzialności za słowo, gestem. Liczymy na to, że nauczanie Papieża Polaka, obrońcy rodziny i ludzkiego życia, stanie się inspiracją do podejmowania mądrych oraz odpowiedzialnych działań zmierzających do ochrony rodziny i jej praw.

Abp Stanisław Gądecki, Przewodniczący KEP
Abp Marek Jędraszewski, Zastępca Przewodniczącego KEP
Bp Artur Miziński, Sekretarz Generalny KEP
Warszawa, 4 lutego 2015 r.

Sprawozdanie za 2014 r.

1. Sakramenty i sakramentalia:
a) Chrzty – 38
b) I Komunia – 54
c) Bierzmowanie – 47
d) Śluby – 12
e) Pogrzeby – 46

2. Rekolekcje i inne praktyki ascetyczne:
a) Rekolekcje charyzmatyczne – parafialne i szkolne – ks. Przemysław Tyblewski – prefekt ASD;
b) Kazania pasyjne – ks. prof. dr hab. Janusz Nawrot;
c) Kazania podczas Nabożeństw Fatimskich – ks. dr hab. Bartosz Nowakowski;
d) Dni skupienia dla rodzin – ss. Uczennice Krzyża;
e) Duchowa Adopcja Dziecka Poczętego;
f) Odpust parafialny ks. bp Zdzisław Fortuniak;
g) Całodniowa adoracja NS przed odpustem parafialnym;
h) Soboty po wieczornej Mszy św. do godz. 20.00 – adoracje indywidualne NS;
i) Adoracje Wielkiego Tygodnia – Wielki Czwartek i Wielki Piątek po Liturgii oraz w Wielką Sobotę w ciągu dnia;
j) Wielbienie śpiewem – kwartalna adoracja prowadzona przez POAK;
k) Nabożeństwa Fatimskie;
l) Mini maraton biblijny w ramach „Niedzieli Biblijnej”
m) Msza św. z wprowadzeniem relikwii św. Jana Pawła II przez ks. bpa Damiana Bryla;
n) Msze św. wotywne o św. Janie Pawle II wraz z nabożeństwem w intencji rodzin naszej parafii – od kanonizacji każdego 22 dnia miesiąca;
o) Apel pod Krzyżem w intencji pokoju na świecie w święto Podwyższenia Krzyża Świętego;
p) Modlitwa dziękczynno-błagalna połączona z adoracją Najświętszego Sakramentu w dniu wspomnienia św. Faustyny prowadzona przez PZC;
q) Godzina Łaski – adoracja prowadzona przez Wspólnotę Modlitwy o. Pio.

3. Duszpasterstwo dzieci:
a) Spotkania formacyjne w ramach Zespołu „Iskierki”;
b) Spotkania formacyjne w ramach „Szkolnego Koła Caritas”;
c) Spotkania formacyjne w ramach „Kółka Biblijnego”;
d) Sobotnie spotkania formacyjne dla ministrantów młodszych i starszych;
e) Celebracje dla dzieci klas I, II i III – będące przygotowaniem do I Komunii św.;
f) „Celebracja światła” dla uczniów klas IV-VI;
g) Zabawa karnawałowa dla dzieci animowana przez Iskierki i Szkolne Koło Caritas;
h) Wyjazd dzieci do kina na film: „Karol, który został świętym”;
i) Wyjazd dzieci i młodzieży w Karkonosze do Sosnówki k. Karpacza;
j) Pielgrzymka dzieci pierwszokomunijnych do Sanktuarium MB Królowej Rodzin do Lubasza;
k) Radosne oczekiwanie na św. Mikołaja w gronie rodzinnym, przy pieczeniu pierników i przygotowywaniu kartek świątecznych.

4. Duszpasterstwo młodzieży:
a) Regularne spotkania gimnazjalistów klas I – III, przygotowujące do bierzmowania;
b) Spotkania młodzieży w ramach Duszpasterstwa Młodych parafii św. Jadwigi Śląskiej
c) Zimowy wyjazd młodzieży do Zakopanego;
d) Letni wyjazd „Z biegiem Wisły” – poznawanie piękna Mazowsza i Lubelszczyzny;
e) Adwentowe czuwanie światła – piątkowe Msze św. „Rorate caeli”.

5. Duszpasterstwo dorosłych:
a) Spotkania w ramach grup parafialnych: Wspólnoty Żywego Różańca, Wspólnoty Apostolstwa Maryjnego, Wspólnoty Modlitwy o. Pio, Parafialnego Oddziału Akcji Katolickiej, Parafialnego Zespołu Caritas, Chóru Parafialnego;
b) Krąg biblijny prowadzony przez ks. prof. dr hab. Janusza Nawrota;
c) Spotkania z rodzicami dzieci I komunijnych i rodzicami młodzieży przygotowującej się do bierzmowania;
d) Spotkania z radami: RD i RE;
e) Spotkania z katechetami.

6. Wydarzenia kulturalne:
a) Koncert kolęd w wykonaniu chóru NOVA im. Stanisława Moniuszki;
b) Koncert kolęd w wykonaniu Kwintetu Grandioso z Orkiestry Reprezentacyjnej Sił Powietrznych w Poznaniu;
c) Koncert kolęd: Zespołu Iskierki;
d) Koncert w ramach IX Ogólnopolskiego Festiwalu Muzyki Organowej i Kameralnej – Komorniki 2014;
e) Inscenizacje sztuk: „Przed sklepem Jubilera” Karola Wojtyły i „Wyzwolenie” Stanisława Moniuszki w wykonaniu Teatru im. Jana Pawła II, w reżyserii Przemysława Basińskiego.

7. Spotkania integracyjne:
a) Marsz Trzech Króli – kolędowanie ulicami naszego osiedla;
b) Msza św. i spotkanie w Sali bł. Jana Pawła II starszych i chorych z okazji Dnia Chorego;
c) Tulce – pielgrzymka piesza i rowerowa;
d) Grill dla rodziców dzieci pierwszokomunijnych na zakończenie roku szkolnego;
e) Comiesięczne wykłady w ramach spotkań Parafialnego Oddziału Akcji Katolickiej;
f) Obchody 35-lecia istnienia WŻR z ks. kan. Janem Glapiakiem;
g) Obchody 15-lecia istnienia PZC z ks. Waldemarem Twardowskim;
h) Obchody 15-lecia istnienia Apostolstwa Maryjnego z ks. kan. Janem Szczepaniakiem.

8. Działalność charytatywna:
a) zakup leków, węgla, żywności dla potrzebujących;
b) udział w akcji „Pieluszka dla Maluszka”;
c) udział w akcji „Tornister Pełen Uśmiechów” – zbiórka i zakup przyborów szkolnych dla dzieci;
d) udział w akcji „Tytka Charytatywna”;
e) paczki dla dzieci na Boże Narodzenie (ponad 80);
f) udział w akcji „Przekaż ciepło” – zbiórka tzw. elektrośmieci.

9. Pielgrzymki autokarowe:
a) Pielgrzymka do Krakowa i Łagiewnik;
b) Pielgrzymka do Rzymu na kanonizację Jana Pawła II;
c) Pielgrzymka do Częstochowy;
d) Pielgrzymka do Sanktuarium św. Jadwigi Śląskiej w Trzebnicy oraz zwiedzanie kompleksu klasztornego w Lubiążu i piastowskiej Legnicy;
e) Pielgrzymka do Archikatedry Poznańskiej na święcenia kapłańskie ks. Łukasza Bąbelka
f) Pielgrzymka szlakiem bł. Edmunda Bojanowskiego
g) Pielgrzymka do Sanktuarium św. Józefa – kościół oo. Karmelitów oraz kościoła św. Wojciecha w Poznaniu
h) Pielgrzymko-wycieczka do Lipska

10. Powody do dumy:
a) Święcenia prezbiteratu i Msza św. prymicyjna syna naszej parafii ks. Łukasza Bąbelka;
b) Rozpoczęcie przygotowania do kapłaństwa w ASD przez Marcina Łabęckiego;
c) Przyznanie przez Arcybiskupa Poznańskiego panu Henrykowi Patanowi odznaczenia Optime Merito Archidioecesis Posnaniensis

11. Inwestycje parafialne:
a) Zmodernizowano istniejące i dodano nowe oświetlenie przy bocznym wejściu do kościoła;
b) Założono w kruchcie kościoła kamerę rejestrującą ruch;
c) Chemicznie oczyszczono posadzkę całego kościoła;
d) Zmodyfikowano bezprzewodowe nagłośnienie w kościele, założono nagłośnienie zewnętrzne z tyłu prezbiterium oraz wymieniono aparaturę nagłaśniającą w sali św. Jana Pawła II;
e) Zmodernizowano taras i pomieszczenie gospodarcze na podwórzu probostwa;
f) Przeprowadzono remont generalny trzech toalet na terenie domu parafialnego;
g) Naprawiono i nastrojono organy;
h) Usunięto przyczyny zamakania ściany remontując wieżę kościoła.

Wspomniane inwestycje udało się zorganizować z ofiar składanych w ramach składki inwestycyjnej, ofiar dodatkowych na remont „wieży”, ofiar osób proszących o anonimowość oraz 1% podatku przeznaczonego na Caritas Archidiecezji Poznańskiej z celem szczegółowym „Jadwiga Śląska – Poznań”.

Wszystkim parafianom, którzy angażują się w „życie parafii” w możliwy dla siebie sposób i chętnie włączają się w realizacje podejmowanych przedsięwzięć, poświęcając swój czas i własne środki materialne, składam serdeczne Bóg zapłać.
Z radością informuję, że nasza parafia nie posiada żadnych zadłużeń finansowych.

Z okazji Nowego Roku życzę wszystkim odwagi do konsekwentnej realizacji hasła roku duszpasterskiego: „Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię”.

ks. Benedykt Glinkowski – proboszcz

Prośba o informacje o zaginionym mieszkańcu Poznania!

23 października 2014 roku w godzinach wieczornych zaginął Sławomir Grobelny. Mimo zgłoszenia sprawy na policję, nic się do tej pory nie wyjaśniło. Ostatnio widziano go na Junikowie i w okolicach.

Informacje o zaginionym:

Sławomir Grobelny, lat 43, wysoki (190 cm wzrostu), szczupły blondyn o niebieskich oczach. Znaków szczególnych brak.

Ostatni raz widziano go w czwartek na Junikowie i w okolicach Rycerskiej.
Nie ma go jednak w żadnym komisariacie policji ani w szpitalu.

Był ubrany w czarne dresowe spodnie z polaru z czerwonym paskiem wzdłuż nogawek, podniszczone sportowe buty do biegania, bordową (ceglastą) bluzę i sztruksową brązową kurtkę z białym kołnierzem i mankietami.

UWAGA: możliwe, że Sławek cierpi na zanik pamięci – może więc nie reagować na swoje imię, nazwisko itd.

* * *

Link do wydarzenia na FB (staramy się szukać Sławka wszelkimi możliwymi metodami – na stronie znaleźć można też namiary na siostrę Sławka – Agnieszkę, której staram się pomóc, rozsyłając tę wiadomość):
https://www.facebook.com/events/490438737761981

Tekst homilii ks. bpa Zdzisława Fortuniaka wygłoszonej z okazji 35-lecia powstania parafii św. Jadwigi Śląskiej

PARAFIA NA SŁUŻBIE ZBAWIENIA.

Poznań – św. Jadwigi Śląskiej, 16.X.2014 r.

1. Święto patronalne parafii, to jakby imieniny parafii. Z tegorocznymi imieninami łączycie też świętowanie – można rzec – 35 -tych urodzin Waszej parafialnej wspólnoty. Imieniny i urodziny.
Parafia na dawnym Osiedlu Plewiska otrzymała wezwanie św. Jadwigi zwanej Śląską. Dlaczego tak się stało? Historia przekazuje nam, że święta księż- na Jadwiga, która pochodziła z Bawarii przeniosła się do Wrocławia i została żoną Henryka, zwanego Brodatym. Była dobrą matką i żoną. Po śmierci męża natomiast złożyła śluby zakonne. Jadwiga umiała dostosować się do polskich obyczajów i posługiwała się językiem polskim. Zasłynęła troską o biednych oraz chorych. Współczesny Świętej kronikarz napisał, że Jadwiga „świadczyła dobroczynną pomoc wspólnotom i poszczególnym osobom zakonnym przebywającym wewnątrz lub poza klasztorem, wdowom, i sierotom, słabym i chorym, trędowatym i więźniom, podróżnym, matkom wychowującym małe dzieci. Ni- komu spośród tych, którzy przychodzili szukać u niej pomocy, nie pozwalała odejść bez wsparcia”.
Jadwiga przyczyniła się też do budowy kościołów. Ta działalność sprawiła, że przedstawia się ją z kościołem na ręce i po tym atrybucie najprościej poznaje się jej obrazy i figury. Gdy więc w okresie Polski zwanej „Ludową”, Kościół wraz z Narodem znalazł się w trudnym położeniu, co przejawiało się między innymi w tym, że nie było możliwości budowy nowych świątyń – a wymagały tego szczególnie powstające osiedla i rozbudowujące się miasta- udano się po pomoc do św. Jadwigi. Kiedy sytuacja zaczęła się zmieniać i mogły wreszcie powstawać nowe kościoły, postanowiono, że skoro przyzywamy w tej trudnej sprawie wstawiennictwa św. Jadwigi, to trzeba , aby jedna ze świątyń otrzymała jej wezwanie. Wybór padł właśnie na – jak wówczas mówiono – osiedle Plewiska, w którym przecież też nie było łatwo otrzymać pozwolenie na budowę. Jesteście więc i pod tym względem świadectwem tamtych czasów.

2. Kościoły stawiamy po to, by mogły przy nich powstać wspólnoty parafialne, tak jak Wasza trzydzieści pięć lat temu. Czy jednak parafia jest taka ważna?
Człowiek przypisany jest do dwóch kręgów wartości. Pierwszy z nich to ten, w którym liczy się codzienny chleb, ubranie, buty, a pieniądze w sakiewce. Ten krąg sam w sobie nie ma nic ujemnego. Tak też rozumiała to św. Jadwiga, która w czasie klęski obniżała czynsze poddanym, nakazywała rozdawać żywność, darowała grzywny karne. Dobrze odczytała Ewangelię i zrozumiała, że Pan Jezus też się włączył w ten krąg wartości. To prawda, że nigdzie nie jest powiedziane, że Jezus brał do ręki pieniądze, ale były one użyteczne w najbliższym Jego otoczeniu i sam z nich korzystał. Ewangelia wspomina też, i to nie jeden raz, że Pan Jezus myślał i mówił o zwykłym chlebie oraz o głodnych ludziach. Stawiał również uczniom pytania: ile macie chlebów? Ile macie pieniędzy we wspólnym trzosie? – a pytając patrzył na ludzi, którzy przyszli z daleka, aby Go słuchać.
Tego kręgu wartości Chrystus więc nie potępił, ale go uświęcił, a sprawę codziennego chleba umieścił nawet w najświętszej modlitwie, jakiej nas nauczył. „Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj…” Nie można jednak przeoczyć, że wartości te, same w sobie przecież nie złe, kryją w sobie niebezpieczeństwo. Polega ono na tym, że serce człowieka może wejść za pieniądzem do przysłowiowej sakiewki, za sercem może tam wejść sumienie, a za sumieniem wszystko inne. Duch ludzki idzie wówczas w niewolę wartości materialnych i człowiek zaczyna tak postępować, jakby to one stanowiły jedyny skarb godzien ludzkiego serca, jakby liczyło się tylko to. A przecież jesteśmy dziećmi nadziei dóbr przyszłych, dziećmi przyszłości. W Ewangelii żadna inna myśl nie powtarza się tyle razy, co nauka o zbawieniu i życiu wiecznym. Ona stanowi punkt wyjścia nauki Pana Jezusa i jest jej końcem.

3. Pan Bóg pragnie zbawienia wszystkich ludzi i udziela łaski zbawczej wiadomymi tylko sobie drogami, ale zawsze łaska ta udzielana jest za pośrednictwem Chrystusa w Duchu Świętym i ma tajemniczy związek z Kościołem, który jest narzędziem zbawienia całej ludzkości. Kościół traktuje więc inne religie świata z prawdziwym szacunkiem, ale jednocześnie odrzuca przekonanie, że ,jedna religia ma taką samą wartość jak inna”. Ludzie poza Kościołem znajdują się w sytuacji bardzo niekorzystnej w porównaniu z tymi, którzy posiadają w Kościele pełnię środków zbawczych.
W życiu i działalności Kościoła uczestniczy parafia. Praktycznie, to właśnie przez parafię znajdujemy się w tej wspomnianej lepszej sytuacji. W adhortacji apostolskiej Ojca Świętego Franciszka zaczynającej się od słów „RadośćEwangelii…” czytamy: „Parafia jest formą obecności Kościoła na terytorium, jest środowiskiem słuchania Słowa, wzrostu życia chrześcijańskiego, dialogu, przepowiadania, ofiarnej miłości, adoracji i celebracji.” Jeżeli się z uwagą wsłuchamy w te określenia, łatwo zauważymy, że odnoszą się one do tego, co w parafii dzieje się, czy dziać się powinno: a więc słuchanie Słowa Bożego, głoszenie Słowa Bożego, katechizowanie, ofiarna miłość – Caritas, adoracja, celebracja, czyli szczególnie niedzielna Eucharystia…
Zadania parafii są więc piękne i bardzo ważne. By mogły być zrealizowane, by powiodła nam się – jak mówi Ojciec Święty Franciszek – odnowa parafii, konieczny jest jeden warunek: parafia musi stanowić kościelną wspólnotę, koś cielna rodzinę! Tu jest klucz do wszystkiego! Spróbujmy sobie wyobrazić, o co idzie w rodzinie, kiedy ludzie dobrze czują się w domu, w rodzinie… To jest obraz życia parafialnego, do którego należy dążyć…
Od powstania Waszej parafii upływa 35 lat. Wielu z Was pamięta dobrze jej początki, ale wielu też, i to bardzo zasłużonych dla parafii już odeszło. Wspominamy ich z wdzięcznością i prosimy dla nich o pełnię zbawienia. Dzisiaj losy i oblicze parafii zależą od Was. Od Waszej współpracy z kapłanami. Mówimy więc Wam: Kochajcie parafię, która jest kościelną rodziną i odnajdujcie w niej swoje miejsce przez aktywne uczestnictwo w parafialnych wspólnotach. Niech wspiera Was w tym Święta Patronka Jadwiga, o której napisano, że „gdy brakowało jej ludzkich środków do działania i sama czuła się wyczerpana fizycznie, przedziwną mocą Chrystusowej męki potrafiła wykonać wszystko, czego oczekiwali od niej bliźni przychodzący z prośbą w jakiekolwiek potrzebie. Wszystkim, którzy się do niej uciekali w nadziei uwolnienia od nieszczęść, tak duchowych, jak cielesnych, udzielała pomocy zgodnie z łaskawą wolą Bożą”.
Niech tej pomocy i Wam udziela. Amen.

Rekolekcje Ewangelizacyjne 2014

UWIERZ W JEZUSA

REKOLEKCJE EWANGELIZACYJNE

Parafia pw. św. Jadwigi Śląskiej w Poznaniu

5 – 9 kwietnia 2014 roku

5/6 kwietnia (sobota, niedziela)

Miłość Boża

godz. 18.15 w niedzielę – Film „Duch” w kościele – reż. Maciej Bodasiński i Lech Dokowicz oraz komentarz


7 kwietnia (poniedziałek)

Grzech i zbawienie

godz.19.00 – Adoracja Najświętszego Sakramentu i modlitwa o uzdrowienie


8 kwietnia (wtorek) – Dzień Postu

Nawrócenie i decyzja wyboru Jezusa na Pana i Zbawiciela

godz. 19.00 – Modlitwa uwielbienia i koncert ewangelizacyjny


9 kwietnia (środa)

Duch Święty i Kościół

godz. 19.00 – Modlitwa o wylanie Ducha Świętego i posłanie


Propozycja, aby przed Mszami Św. w poniedziałek, wtorek i środę był odmawiany różaniec.

Jak to możliwe prośba o zaproszenie we wtorek na wieczorną Msze Świętą i modlitwę Siostry Zakonne.

Dobrze będzie jeśli we wtorek ludzie w kościele otrzymają obrazek z modlitwą o wybór Jezusa na Pana i Zbawiciela.

SPRAWOZDANIE – ROK 2013

1. Sakramenty i sakramentalia
a) Chrzty – 50
b) Bierzmowanie – 47
c) Śluby – 12
d) Pogrzeby – 39

2. Rekolekcje
a) Parafialne i Szkolne – ks. Dariusz Dąbrowski – Filipin
b) Kazania pasyjne i podczas Nabożeństw Fatimskich – ks. dr Ryszard Rybak
c) Dni skupienia dla rodzin – ss. Uczennice Krzyża
d) Odpust parafialny ks. Mirosław Nowak
e) Triduum przed Bożym Narodzeniem – ks. dr Rafał Pajszczyk

3. Czuwania modlitewne
a) Całodniowa adoracja NS przed odpustem parafialnym
b) środy godz. 21.00 – 21.30, a od września, soboty po wieczornej Mszy św. do godz. 20.00 – adoracje indywidualne NS
c) adoracje Wielkiego Tygodnia – Wielki Czwartek i Wielki Piątek po Liturgii oraz w Wielką Sobotę w ciągu dnia
d) Nabożeństwa Fatimskie
e) Kiermasz biblijny i „mini maraton biblijny” w ramach „Niedzieli Biblijnej”
f) Wspomnienie o Janie Pawle II w 8 rocznicę jego śmierci – Apel Jasnogórski i refleksja nad tekstami Jana Pawła II do godz. śmierci.
g) Wielbienie śpiewem – kwartalna adoracja prowadzona przez POAK
h) Godzina Łaski – adoracja prowadzona przez Wspólnotę Modlitwy o. Pio
i) Duchowa Adopcja Dziecka Poczętego
j) Modlitwa dziękczynno-błagalna połączona z adoracją Najświętszego Sakramentu w dniu wspomnienia św. Faustyny prowadzona przez PZC
k) Msza św. z nieszporami oraz procesja różańcowa do Krzyża w dniu wspomnienia liturgicznego bł. Jana Pawła II
l) Uroczyste zakończenie Roku Wiary – procesja do krzyża, który powstał dla upamiętnienia Roku Wiary

4. Duszpasterstwo dzieci
a) Spotkania formacyjne w ramach Zespołu „Iskierki”
b) Spotkania formacyjne w ramach „Szkolnego Koła Caritas”
c) Spotkania formacyjne w ramach „Kółka Biblijnego”
d) Sobotnie spotkania formacyjne dla ministrantów młodszych i starszych
e) Celebracje dla dzieci klas I, II i III – będące przygotowaniem do I Komunii św.
f) Wyjazd dzieci i młodzieży gimnazjalnej w Wielkim Poście do Konarzewa, a w Adwencie do Otorowa
g) Wakacyjny wyjazd dzieci i młodzieży gimnazjalnej do ośrodka „Gwiazda Morza” w Dębkach.
h) Radosne oczekiwanie na św. Mikołaja w gronie rodzinnym, przy pieczeniu pierników świątecznych

6. Duszpasterstwo młodzieży
a) Regularne spotkania gimnazjalistów klas I – III, przygotowujące do bierzmowania
b) Spotkania młodzieży w ramach Duszpasterstwa Młodych parafii św. Jadwigi Śląskiej
c) Wakacyjny wyjazd do Zakopanego
d) Adwentowe czuwanie światła – piątkowe Msze św. „Rorate caeli”

7. Duszpasterstwo dorosłych
a) Spotkania w ramach grup parafialnych: Wspólnoty Żywego Różańca, Wspólnoty Apostolstwa Maryjnego, Wspólnoty Modlitwy o. Pio, Parafialnego Oddziału Akcji Katolickiej.
b) Krąg biblijny prowadzony przez ks. prof. Janusza Nawrota
c) Spotkania z rodzicami dzieci I komunijnych i rodzicami młodzieży przygotowującej się do bierzmowania
d) Spotkania z radami: RD i RE

8. Wydarzenia kulturalne
a) Koncert kolęd: Zespół Tańca Ludowego „Staropolanie”,
b) Koncert kolęd: Zespołu „Iskierki”.
c) Koncert w ramach VIII Ogólnopolskiego Festiwalu Muzyki Organowej i Kameralnej – Komorniki 2013
d) koncert zorganizowany przez dyrekcję Domu Kultury „Stokrotka” z okazji jubileuszu kapłaństwa ks. Proboszcza
e) Koncert organowy w wykonaniu pana Szymona Tritta w ramach przygotowań do odpustu parafialnego

9. Spotkania integracyjne
a) Marsz Trzech Króli – kolędowanie ulicami naszego osiedla
b) Msza św. i spotkanie w Sali bł. Jana Pawła II starszych i chorych z okazji Dnia Chorego.
c) Balik karnawałowy dla dzieci klas I-III, zorganizowany przez Szkolne Koło Caritas
d) Tulce – pielgrzymka piesza i rowerowa
e) Wykłady comiesięczne w ramach spotkań Akcji Katolickiej, m. in. w przeddzień rocznicy odzyskania niepodległości, zatytułowany: Powstanie Styczniowe jako etap na drodze do odzyskania przez Polskę niepodległości (mgr Barbara Kraśnik)
f) Uczestnictwo naszych parafian w I Ogólnopolskim Kongresie Rad Duszpasterskich w Licheniu
g) Uczestnictwo przedstawicieli Grupy Modlitwy św. o Pio naszej parafii w Ogólnopolskim Czuwaniu Grup Modlitwy i czcicieli o Pio
h) Obchody 10-lecia istnienia Grupy Modlitwy o. Pio w naszej parafii pod przewodnictwem moderatora prowincjalnego Grup Modlitwy o. Pio o. Bolesława Piechuty
i) Udział naszych parafian w „Marszu dla Życia”, poparcie akcji „Jeden z nas”

10. Działalność charytatywna:
a) udział w akcji „Pieluszka dla Maluszka”
b) zakup leków, węgla, żywności dla potrzebujących
c) paczki dla dzieci na Boże Narodzenie (95)
d) akcja zbierania okularów na rzecz Redemptoriss Missio – „czary-mary okulary”
e) zbiórka i zakup przyborów szkolnych dla dzieci
f) zbiórka odzieży dziecięcej i młodzieżowej, którą rozdano potrzebującym z naszej parafii oraz ubogim rodzinom w Otorowie

10. Pielgrzymki autokarowe
a) Pielgrzymka na Ostrów Tumski pod hasłem: „W Roku Wiary pielgrzymujemy do źródeł wiary”.
j) Pielgrzymka do Obry, Przemętu i Wielenia
b) Pielgrzymka do Częstochowy
c) Pielgrzymka do Kalisza, Ostrowa Wlkp. i Giecza
d) Drezno – zwiedzanie zabytków i wspólna Eucharystia

11. Uroczystości kapłańskie:
a) Święcenia diakonatu syna naszej parafii Łukasza Bąbelka
b) 25-lecie kapłaństwa ks. Proboszcza

12. Inwestycje parafialne
a) Chemiczne oczyszczenie posadzki w prezbiterium kościoła i w miejscu sąsiednim, przeznaczonym do chórów;
b) Uszycie poduszek na ławki stojące w miejscu przeznaczonym dla chórów;
c) Wymalowanie korytarza i klatki schodowej na probostwie;
d) Ułożenie kostki brukowej na chodniku przed kościołem wzdłuż ul. Cyniowej;
e) Zakup maszyny do odśnieżania;
f) Zakup relikwiarza dla relikwii bł. Jana Pawła II;
g) zlikwidowanie przeciekającego zsypu na koks oraz zabezpieczenie przeciekającego tarasu przy domu parafialnym;
h) zamontowanie dodatkowych stanowisk do rowerów;
i) założenie miedzianego opierzenia na dachu, przy zamakającej ścianie kościoła;
j) strojenie i naprawa organów;
k) ustawienie krzyża przydrożnego na styku ulic Szarotkowej i Sadowej.

Wspomniane inwestycje udało się zorganizować z ofiar składanych w ramach składki inwestycyjnej, ofiar osób proszących o anonimowość, a także 1% podatku przeznaczonego na Caritas Archidiecezji Poznańskiej z celem szczegółowym „Jadwiga Śląska – Poznań”. Tą drogą pozyskaliśmy kwotę 3120 zł.

Wszystkim parafianom, którzy angażują się w „życie parafii” w możliwy dla siebie sposób i chętnie włączają się w realizację podejmowanych przedsięwzięć, poświęcając swój czas i własne środki materialne, składam serdeczne Bóg zapłać.

Z radością informuję, że nasza parafia nie posiada żadnych zadłużeń finansowych.

Z okazji Nowego Roku życzę wszystkim odwagi w pogłębianiu swojej zażyłości z Chrystusem w myśl hasła roku duszpasterskiego: „Wierzę w Syna Bożego”.

ks. Benedykt Glinkowski – proboszcz