Historia parafii

Odsłonięcie przy krzyżu misyjnym tablicy pamiątkowej ś.p. ks. prob. Stefana Dropa.

Europejskie Spotkanie Młodych Taize – Poznań (w naszej parafii gościmy grupę 152 osób z Francji, Niemiec, Ukrainy i Polski).

Pogrzeb Rozalii Sajdak – wieloletniej animatorki życia modlitewnego w naszej Parafii.

Start nowej strony parafialnej jadwigaslaska.pl, autorem projektu, realizatorem i webmasterem jest Tomasz Zając.

Powitanie nowego proboszcza – ks. dr Benedykta Glinkowskiego.

Uroczystość pogrzebowa ks. Stefana Dropa w Ostrowie Wielkopolskim pod przewodnictwem ks. Arcybiskupa Stanisława Gądeckiego.

Uroczystość pożegnania ks. Stefana Dropa w kościele parafialnym pod przewodnictwem ks. Biskupa Zdzisława Fortuniaka.

Po południu umiera nagle ks. proboszcz Stefan Drop.

Jubileusz 30-lecia Wspólnoty Żywego Różańca.

Bierzmowanie z udziałem ks. Biskupa Zdzisława Fortuniaka.

Misje Święte

Ks. kan. Andrzej Kościański wprowadza nabożeństwa fatimskie w naszej parafii.

Zmarł Bronisław Kopka – nadzwyczajny szafarz Eucharystii.

Jubileusz 20-lecia Duszpasterstwa Ludzi Młodych Syjon (Mszę Świętą celebrowało 7 kapłanów związanych w przeszłości lub obecnie z Parafią i Duszpasterstwem).

Msza Święta Jubileuszowa z okazji 25-lecia kapłaństwa ks. Jerzego Łapińskiego ze zgromadzenia Księży Misjonarzy Św. Rodziny.

Msza Święta Jubileuszowa z okazji 50-lecia kapłaństwa ks. kanonika Andrzeja Kościańskiego.

Bierzmowanie z udziałem ks. Arcybiskupa Stanisława Gądeckiego.

Na Eucharystii o godz. 17.00 ks. Bartosz Nowakowski uroczyście ogłasza powstanie nowego Duszpasterstwa Ludzi Młodych „Syjon” (sekcja dyskusyjno-modlitewna, sportowa, rekolekcyjno-pielgrzymkowa, muzyczno-liturgiczna). Msze o g. 17.00 nabierają wymiaru młodzieżowo-studenckiego.

Siostry Uczennice Krzyża otwierają dom zakonny na terenie naszej parafii.

Powitanie nowego wikariusza – ks. dr Bartosza Nowakowskiego.

Bierzmowanie z udziałem ks. Biskupa Grzegorza Balcerka.

Początek choroby (nowotwór jelita grubego) ks. proboszcza Stefana Dropa.

Wizytacja Kanoniczna przeprowadzona przez ks. Biskupa Grzegorza Balcerka.

Nawiedzenie Parafii przez relikwie Św. Karoliny.

Pożegnanie ks. wikariusza Romana Hajduka (przeniesionego do posługi chorych w poznańskich szpitalach, parafia przez ponad rok pozostaje bez wikariusza).

Powitanie nowego proboszcza – ks. Stefana Dropa.

Pożegnanie ks. proboszcza Grzegorza Szymańskiego.

25-lecie kapłaństwa kas. Proboszcza Grzegorza Szymańskiego.

Powitanie nowego proboszcza – ks. kanonika Grzegorza Szymańskiego.

Pożegnanie ks. proboszcza Romana Poźniaka (przeniesionego do par. pw. Michała Archanioła).

Parafialny Kongres Eucharystyczny

Nawiedzenie Parafii przez kopię Figury Matki Boskiej Ucieczki Grzeszników z Wielenia Nadobrzańskiego.

Msza Święta Pasterska- zakończenie uroczystego świętowania Roku Jubileuszowego.

Jubileusz 5 rocznicy powstania obchodził Apostolat Maryjny.

Odbyło się nabożeństwo żałobne w intencji kapłanów,
których doczesne szczątki zostały przeniesione na nowe miejsce
(Księża: Kazimierz Sewol, Józef Kaingba i Kazimierz Babski).
Modlitwom przewodniczył Ks. Bp Zdzisław Fortuniak.

Uroczystej sumie odpustowej przewodniczył Ks. Abp Stanisław Gądecki.

W ramach Tygodnia Miłosierdzia Parafialny Zespół Caritas przeżywał swój jubileusz.

Rozpoczęto promocję płyty nagranej przez Zespół Syjon,
który od 16 lat służy Parafii m.in. prowadząc śpiewy podczas Mszy Świętych.

Pierwszą rocznicę swojego istnienia przeżywała Grupa Modlitwy O. Pio.

Wikariuszem w Parafii został Ks. Roman Hajduk.
W tym roku szkolnym w ramach praktyki duszpasterskiej pomaga w naszej Parafii
kleryk Tomasz Szlandrowicz.

Na terenie naszej Parafii zamieszkał emerytowany Ks. Kanonik Andrzej Kościański.

Ks. Arcybiskup Stanisław Gądecki udzielił młodzieży naszej Parafii
Sakramentu Bierzmowania.

W Niedzielę Miłosierdzia Bożego swój jubileusz przeżyli Czciciele Miłosierdzia Bożego.

Liturgii Wigilii Paschalnej przewodniczył Ks. Bp Grzegorz Balcerek.
Na koniec poświęcił Kaplicę Zmartwychwstania Pańskiego i Matki Bożej Nieustającej Pomocy. Jest to wotum naszej Parafii z okazji jubileuszu 25 – lecia.

Uroczysta intronizacja Pisma Świętego
poprzedzona rekolekcjami głoszonymi przez Ks. dra Janusza Nawrota.

Jubileusz 25 – lecia istnienia obchodziła Wspólnota Żywego Różańca Matek i Ojców.

W dniu imienin śp. Ks. Kanonika Kazimierza Sewola została odprawiona Msza Święta pod przewodnictwem Ks. Bp. Zdzisława Fortuniaka w intencji jego i wszystkich zmarłych budowniczych naszego kościoła oraz wszystkich zatroskanych o dobro naszej Wspólnoty. Podczas tego nabożeństwa zostały poświęcone odnowione sztandary. Po Mszy św. została odsłonięta pamiątkowa tablica w Miejscu Pamięci o następującej treści:
“Wszystkim zmarłym, którzy budując ten kościół ofiarowali swoje serce, trud pracy, modlitwy i cierpienie – dziękujemy i pamiętamy w naszych modlitwach
wdzięczni Parafianie”.
Tego dnia pan Ignacy Andrzejewski otrzymał medal
“Zasłużony dla Archidiecezji Poznańskiej”,
przyznany przez Ks. Abp. Stanisława Gądeckiego.

Rozpoczęcie Roku Jubileuszowego 25- lecia Parafii pw. Św. Jadwigi Śląskiej.
W ramach tego całorocznego świętowania swoje jubileusze obchodziły kolejno
wszystkie duszpasterstwa.

Dekret Ks. Abp powołujący w naszej parafii
Radę Duszpasterską i Radę Ekonomiczną.

Spotkanie założycielskie Grupy Modlitwy Świętego Ojca Pio.

Rozpoczęły się Spotkania z Biblią, czyli Krąg Biblijny,
prowadzony przez Ks. Artura Andrzejewskiego.

Odsłonięcie tablicy w miejscu pamięci (przy Krzyżu Misyjnym)
poświęconej zmarłemu Ks. Kanonikowi Kazimierzowi Sewolowi.

Zamieszkał w naszej Parafii Ks. lic. Artur Andrzejewski

Zginął tragicznie Ks. Karol Ratajczak.

Pogrzebowi Ks. Kanonika Kazimierza Sewola przewodniczył Ks. Arcybiskup Juliusz Paetz.

W Domu Opieki Społecznej Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi w Wieleniu
zmarł Ks. Kanonik Kazimierz Sewol.

Po raz pierwszy zorganizowane zostały półkolonie dla dzieci naszej Parafii

Ks. Kanonik Kazimierz Sewol utracił świadomość, której już nie odzyskał.
Następne miesiące były dla niego czasem cierpienia, a dla całej Parafii – wytężonej modlitwy.

Uroczyste Liturgiczne Poświęcenie Kościoła
pod przewodnictwem Ks. Biskupa Zdzisława Fortuniaka.
Księżmi koncelebransami tej uroczystości byli:
Ks. Prałat dr Stefan Schudy, Ks. Kan. Włodzimierz Koperski i Ks. Kan. Kazimierz Sewol.

Pierwsza Msza Święta w naszej Parafii nowowyswięconego Ks. Jana Schellera

W Wielki Poniedziałek
po raz pierwszy Droga Krzyżowa została poprowadzona ulicami Parafii

Odbyło się spotkanie założycielskie Chóru Świętej Jadwigi.

Rozpoczęcie praktyki diakońskiej Ks. Jana Schellera

Pierwsza Msza Święta w naszej Parafii nowowyświęconego Ks. Karola Ratajczaka

Rozpoczęcie praktyki diakońskiej Ks. Karola Ratajczaka.

Nowym proboszczem został Ks. Roman Poźniak.
Ks. Kazimierz Sewol przeszedł w stan spoczynku (ale pozostał w Parafii)
i otrzymał godność Kanonika Honorowego.

Nowym wikariuszem został Ks. Andrzej Wojciechowski.

Nowym wikariuszem został Ks. Marian Kasperek.

W Niedzielę Palmową rozpoczęła działalność Biblioteka Parafialna.

Pierwszy, kameralny Koncert dla Pana Boga z okazji wspomnienia liturgicznego Św. Cecylii, patronki śpiewu kościelnego

Rozpoczęto tradycję Apeli Jasnogórskich przy Grocie na dziedzińcu przykościelnym.

Po raz pierwszy zorganizowana grupa parafian udała się z pieszą pielgrzymką
do Sanktuarium Maryjnego w Tulcach.

Nowym wikariuszem został Ks. Marek Smólski

Poświęcenia organów dokonał Ks. Abp Jerzy Stroba.
Tego dnia grał na nich organista z poznańskiej katedry, pan Stanisław Wilkus.

Pan Jan Drozdowicz wybudował organy piszczałkowe ufundowane przez Ks. dra Czesława Sajdaka.

Szkoła Podstawowa nr 54 im. Jana Kasprowicza przyjęła w użyczenie salki na plebanii
na potrzeby prowadzenia nauczania początkowego dla dzieci mieszkających na Osiedlu. Trwało to aż do oddania do użytku nowej szkoły przy ul. Żonkilowej.

Wikariuszem w parafii został Ks. Roman Kamyszek

W Środę Popielcową Ks. Bp Zdzisław Fortuniak odprawił Mszę Św.
i poświęcił Drogę Krzyżową ufundowaną i wykonaną przez parafianina,
Pana Wojciecha Kwapiszewskiego.

Zmarł Ks. Radca Józef Kaingba.

Początek działalności Duszpasterstwa Syjon.

Pierwsza Msza Święta w naszej Parafii nowowyświęconego Ks. Szczepana Szymendery.

Rozpoczęcie praktyki diakońskiej Ks. Szczepana Szymendery.

Grupa Parafian po raz pierwszy pielgrzymowała do Rzymu.
Zostali oni przyjęci na audiencji przez Jana Pawła II, któremu podarowali monstrancję.
Z Rzymu przesłano podziękowanie w imieniu Papieża.

Sprzedaż Miastu, na cele oświatowe, nieruchomości służącej dotychczas jako kaplica.

Nieznani sprawcy włamali się do kościoła.
Zniszczyli instrument, kratę zamykającą tabernakulum,
w podziemiach odkręcili butlę gazową i tylko dzięki braku prądu nie doszło do wybuchu.

Uroczystość 60-lecia kapłaństwa Ks. Radcy Józefa Kaingba.

Pierwsza Msza Święta Pasterska w nowym kościele.

Pierwsze misje święte prowadzone były przez dwóch Ojców Oblatów.
Na ich zakończenie odbyła się procesja wokół kościoła z krzyżem misyjnym,
który od tego dnia stoi w pobliżu wejścia do świątyni.

Ks. Abp Jerzy Stroba wmurował kamień węgielny poświęcony przez Papieża.

Papież Jan Paweł II podczas swojej wizyty w Poznaniu,
w trakcie Mszy Świętej na Łęgach Dębińskich poświęcił m.in. kamień węgielny
wmurowany w ścianę naszego kościoła przy wejściu głównym.

W uroczystość 20 rocznicy święceń kapłańskich Ks. Kazimierza Sewola
została po raz pierwszy odprawiona Msza Święta w murach budowanego kościoła.
Wzięło w niej udział 32 kapłanów, w tym 2 biskupów:
Zdzisław Fortuniak i Zenon Grocholewski.

Parafia ma już pierwszy dzwon o imieniu Kazimierz.

Rozpoczęto wykopy pod fundamenty kościoła.

Podano wiadomość o zatwierdzeniu projektu przez Kurię Metropolitalną i władze świeckie.

W Niedzielę Zmartwychwstania uroczyście podano wiadomość
o pozwoleniu na budowę kościoła.
Tego dnia po raz pierwszy odbyła się procesja rezurekcyjna na placu kościelnym.

W Parafii zamieszkał emerytowany Ksiądz Radca Józef Kaingba.

Po raz pierwszy w historii Parafii 41 dzieci przystąpiło do Pierwszej Komunii Świętej.

Pierwsze parafialne rekolekcje głosił Ks. dr Zdzisław Fortuniak

Spotkanie założycielskie Koła Różańcowego Mężczyzn.

Spotkanie założycielskie Koła Różańcowego Kobiet.

Dekretem Ks. Abp Jerzego Stroby Osiedle Plewiska zostało wyłączone z Parafii pw. Św. Andrzeja Boboli i powołana została Parafia pw. Św. Jadwigi Śląskiej. Jej proboszczem został Ks. Kazimierz Sewol.

Pierwsza Msza Święta Pasterska o północy.

Uroczyste rozpoczęcie nowenny do Matki Bożej Nieustającej Pomocy.
Z tej okazji Ks. Infułat Bernard Czajka pobłogosławił obraz MB Nieustającej Pomocy.

Pierwszy odpust z udziałem Ks. Bp. Tadeusza Ettera.

Pismo od władz cywilnych przyznające grunt pod budowę kościoła.

Ks. Bp Marian Przykucki poświęcił kaplicę pw. Św. Jadwigi Śląskiej i elektroniczne organy. Już wówczas w kaplicy były przechowywane relikwie Świętej.

Z wizytą duszpasterską przyjechał Ks. Abp Antoni Baraniak,
aby osobiście przekazać swój dekret zezwalający na podstawową działalność duszpasterską (Msze Święte, chrzty, śluby, uroczystości Pierwszych Komunii Świętych).

Księża Wikariusze Parafii pw. Św. Andrzeja Boboli Włodzimierz Koperski i Henryk Szwarc zakupili połowę bliźniaka przy ówczesnej ulicy Wiosennej (obecnie Cyniowa) – oficjalnie na ośrodek duszpasterski dla silnie rozbudowującego się osiedla. Rok później zamieszkał tam nowy wikariusz Parafii pw. Św. Andrzeja Boboli – Ks. Kazimierz Sewol.