Apostolat Maryjny

Matka Najświętsza przekazała ludziom Cudowny Medalik za pośrednictwem św. Katarzyny Laboure 27 listopada 1830 r. Przedstawia on Maryję stojącą na kuli ziemskiej z wyciągniętymi dłońmi. W kształcie promieni wypływają dla wszystkich wszelkie łaski. Wokół otoczonej owalem postaci widnieje napis: „O Maryjo bez grzechu poczęta, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy”. Bóg wybrał prosty medalik, by uczynić z niego klucz do skarbnicy potrzebnych nam łask. Bez modlitwy Medalik nie jest cudowny. Maryja powiedziała do św. Katarzyny: „Wszyscy, którzy będą go nosić, otrzymają wszelkie łaski. Niechaj noszą go na szyi. Obfitość łask spłynie na tych, którzy będą go nosić z ufnością”.

W Święto Niepokalanego Poczęcia NMP, 8 grudnia 1999 r. odbyło się pierwsze, założycielskie spotkanie Apostolatu Maryjnego przy naszej Parafii. Gościliśmy ks. Wojciecha Pawelczaka – Diecezjalnego Opiekuna Apostolatu Maryjnego oraz Panią Basię Jankowską z Apostolatu Maryjnego przy Parafii p.w. św. Floriana w Poznaniu. Ks. Wojciech przedstawił główne idee i założenia Apostolatu, omówił jego historię i strukturę, a Pani Basia opowiedziała o św. Katarzynie i Cudownym Medaliku. Każdy z obecnych otrzymał Cudowny Medalik.

Przewodniczącą parafialnej wspólnoty Apostolatu Maryjnego jest Pani Irena Kopka, a parafialnym opiekunem Apostolatu ks. proboszcz Benedykt Glinkowski. „Wszystko z Niepokalaną” to nasze hasło i zawołanie. Spotkania Apostolatu mają miejsce w każdy ostatni wtorek miesiąca. Rozważamy Tajemnicę Różańca Św., fragment Pisma Św., śpiewamy pieśni maryjne, poznajemy życie św. Katarzyny i objawienia Maryi. Każdego roku, w lipcu, uczestniczymy w Ogólnopolskiej Pielgrzymce Apostolatu Maryjnego na Jasną Górę. Spotkania członków Apostolatu Maryjnego pozwalają lepiej poznać Chrystusa i Jego Matkę, odczytać przesłanie Pisma Św. na każdy dzień. Dzięki temu staramy się lepiej poznać innych ludzi, ich potrzeby i troski, by móc im pomagać, modlić się w ich intencji. Uczymy się zauważać bliźniego i być gotowym w każdej chwili nieść pomoc, uczymy się rozmawiać z Panem Bogiem, dziękować i prosić Go o wszelkie łaski dla kapłanów, bliźnich i nas samych. Miłym zwyczajem naszych spotkań jest składanie życzeń solenizantom, których imieniny przypadają w danym miesiącu.

W 2004 r. członkowie Apostolatu Maryjnego ufundowali sztandar, który bierze udział we wszystkich uroczystościach parafialnych i pielgrzymkach na Jasną Górę.