Program Akcji Katolickiej na rok 2014 i lata następne

Wierzę w Syna Bożego (hasło programu na 2014)

Biskupi zgromadzeni na 357 zebraniu plenarnym KEP zadecydowali, że nowy program duszpasterski Kościoła w Polsce realizowany będzie pod hasłem: „Od wiary i chrztu do świadectwa”. Program rozłożony jest na cztery lata: od 2013 do 2017 r.
Głównym celem nowego programu jest przygotowanie wiernych na 1050 rocznicę chrztu Polski, która wypada w 2016 r.

W ramach czteroletniego programu duszpasterskiego poszczególnym latom liturgicznym towarzyszyć będą konkretne tematy oraz hasła. Wraz z początkiem Adwentu, 1 grudnia br. rozpocznie się nowy program duszpasterski, którego tematem będzie kerygmat (z greki: proklamacja, obwieszczenie przez publicznego posłańca, ogłaszanie, treść i czynność głoszenia), czyli „orędzie zbawienia dokonanego i objawionego przez Boga w Jezusie Chrystusie, głoszone w Jego imieniu, weryfikowane, potwierdzone i strzeżone w Kościele dzięki asystencji Ducha Świętego w celu nawrócenia i zbawienia ludzi” (EK, t. VIII, k. 1360).

Hasło na rok 2013/14 brzmi: ” Wierzę w Syna Bożego”, natomiast symbolem jest świeca i światło. Temat roku ma na celu ożywienie wiary w Jezusa Chrystusa, której On od nas oczekuje.

W latach 2014/2015 tematem będzie nawrócenie, a hasłem „Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię”, symbolem natomiast krzyż.

W latach 2015/2016 tematem będzie chrzest jako nowe życie, a hasłem „Nowe życie w Chrystusie”, symbolem natomiast woda i biała szata.

W latach 2016/2017 tematem będzie świadectwo, hasłem „Idźcie i głoście”, a symbolem olej namaszczenie.