Patroni Akcji Katolickiej w Polsce


Św. Wojciech

Św. Wojciech, źródło http://commons.wikimedia.org

Bł. Stanisław Kostka Starowieyski

Bł. Stanisław Kostka Starowieyski, źródło http://www.ak.org.pl

Modlitwa za wstawiennictwem bł. Stanisława Kostki Starowieyskiego

Boże w Trójcy Świętej Jedyny, który obdarzyłeś błogosławionego Stanisława Kostkę Starowieyskiego, męczennika, zdolnością łączenia szlachectwa z pracowitością, bogactwa z wrażliwością na potrzeby ubogich, pobożności z zaangażowaniem doczesnym oraz oddania rodzinie i Ojczyźnie z odpowiedzialnością za kościół; spraw, abyśmy za jego wstawiennictwem i pod opieką Matki Odkupiciela otrzymali łaskę doskonałego łączenia działalności doczesnej z szukaniem tego, co wieczne, aż razem ze świętymi staniemy się uczestnikami nieustającego szczęścia w niebie.
Który żyjesz i królujesz przez wszystkie wieki wieków.
Amen.