Skoro mamy Światło

Skoro mamy Światło – uwierzmy Światłu!
Byśmy byli Światła dziećmi  /2x