Psalm 62

Tylko w  Bogu znajduje spokój dusza moja,
Bo od Niego przyjdzie moje zbawienie.

1. Jedynie w Bogu spokój znajduje ma dusza,
Od Niego przychodzi moje zbawienie.
Tylko On jest opoką i zbawieniem moim.
On moją twierdzą, więc się nie zachwieję.

2. Jedynie w Bogu szukaj spokoju, duszo moja
Bo od Niego pochodzi moja nadzieja
Tylko On jest opoką i zbawieniem moim
On moją twierdzą więc się nie zachwieję.

3. W Bogu zbawienie moje i chwała
Bóg opoką mocy mojej i moją ucieczką
Tylko On jest opoką i zbawieniem moim
On moją twierdzą, więc się nie zachwieję.