Matko życia

Matko życia, Maryjo,
Matko moich narodzin z niewoli grzechu,
Matko powstania ze snu śmierci, która sprawiasz,
Że budzącemu się człowiekowi
Jaśnieje Chrystus.

Ref.: Weź moje życie
Weź moje życie w swe dłonie
I proszę,
Powiedz Ojcu Niebieskiemu,
Że jeszcze jedno małe serce,
Pragnie żyć jak Jego Syn.