Modlitwa wstawiennicza do św. Anioła Stróża

Aniele Boży! Wyproś nam twoją siłę promieniowania dla naszych oczu, żeby
zwiastowały miłość Bożą; dla naszych słów, żeby zdobywały serca ludzi dla Boga;
dla naszych rąk, żeby mogły błogosławić. Amen.