Siostry Uczennice Krzyża

10 listopada 2007 r. na terenie naszej parafii, przy ul. Malwowej zamieszkały Siostry Uczennice Krzyża. Wspólnotę domową tworzą siostry, które złożyły już śluby wieczyste oraz postulantki będące na pierwszym etapie formacji. Postulat ma na celu głębsze odkrywanie własnych motywacji przyjścia do Wspólnoty oraz świadome zaangażowanie się w formację ludzką i chrześcijańską, która umożliwia podjęcie wolnych i odpowiedzialnych decyzji dotyczących dalszego rozwoju powołania kandydatek.

Siostry prowadzą życie wspólne. W swej nazwie „Wspólnota Sióstr” podkreślają radykalne życie przykazaniem miłości, dzięki któremu rozpoznaje się uczniów Chrystusa.

Wspólnota Sióstr Uczennic Krzyża poznając Miłość Trójcy Świętej objawiającą się najpełniej w męce, śmierci i Zmartwychwstaniu Chrystusa, chce ufnie poddać się przemieniającej mocy misterium Paschy i czerpać z ukrytej w niej mądrości. Przez Krzyż Chrystus uwalnia nas od grzechu i jednoczy z Bogiem. Aby doświadczyć tego w swoim życiu, każda siostra podejmuje nieustanny trud nawracania się. Wysiłek ten nierozłącznie związany jest z rozpoznawaniem osobistego krzyża i podejmowaniem go w codzienności. Postawa „fiat” wobec swojego krzyża – jako daru kochającego i zbawiającego Boga – owocuje wyzwoleniem, nowym życiem w Bogu i pogłębiającą się miłością między ludźmi. Ucząc się żyć krzyżem Zmartwychwstałego Pana, siostry chcą ukazywać innym jego wartość i ofiarowywać się za tych, którzy nie przyjmują zbawienia. Pomocą na tej drodze jest Maryja, pierwsza Uczennica Krzyża i Matka Kościoła, której siostry każdego dnia powierzają swoje życie. Od niej uczą się wiary, pełnienia woli Boga w każdej chwili życia, wierności w miłości aż po krzyż i czynnej odpowiedzialności za Kościół.

Misją Uczennic Krzyża jest formacja ludzi świeckich oparta na duchowości Wspólnoty. Cel ten realizują siostry przez: organizowanie rekolekcji, dni skupienia, prowadzenie grup duszpastersko-ewangelizacyjnych i całoroczną pracę z tymi grupami oraz działalność ewangelizacyjną w szerszym zakresie np. wyjazdy apostolskie przy współudziale osób świeckich, katecheza i kontakty indywidualne. Ponadto Siostry prowadzą roczną, stacjonarną Szkołę Wiary i Nowej Ewangelizacji oraz Krąg Rodzin Uczniów Krzyża i Wspólnotę Ewangelizacyjną Uczniów Krzyża.

Więcej informacji o Wspólnocie można znaleźć na stronie: www.uczennicekrzyza.pl