Zgromadzenia

Start / Zgromadzenia

http://marylki.pl

Zgromadzenie Sióstr Najświętszego Imienia Jezus pod opieką Maryi Panny Wspomożenia Wiernych nosi w swojej nazwie Imię Jezus, jedyne, w którym dostępujemy zbawienia. W to Imię zostałyśmy wezwane i zgromadzone w jedną rodzinę. To Imię mamy głosić wszystkim ludziom.

Żyjemy wśród ludzi, w zwyczajnym stroju. Umożliwia nam to podjęcie prac i apostolstwo przykładu w różnych środowiskach. Brak habitu usuwa różne bariery i pozwala powoli wnosić tam, gdzie idziemy, ewangeliczne wartości. Jako Siostry Imienia Jezus mamy dawać świadectwo autentycznego życia chrześcijańskiego. Naznaczone Imieniem Jezus, z Nim, w Nim i przez Niego staramy się wszystko czynić, by stać się jedną ofiarą z Chrystusem, aby przez wszystko i wszystkich Bóg był znany, kochany i wielbiony. W centrum naszego życia jest Jezus z Nazaretu, ubogi i spracowany, Jezus na Krzyżu, zbawiający nas, a tak sponiewierany, że mało do siebie podobny, Jezus zawsze obecny, chociaż ukryty w Eucharystii, Jezus w Mistycznym Ciele, jakim jest Kościół.

W archidiecezji poznańskiej

Siostry rozpoczęły swoją działalność na terenie Poznania w 1953 roku, podejmując pracę w pracowniach krawieckich i dziewiarskich oraz w szwalniach. Tego rodzaju praca ułatwiała im apostolstwo wśród rękodzielniczek, a wynagrodzenie za pracę było podstawą utrzymania domu. Dwa lata później siostry podjęły jeszcze inny kierunek pracy zawodowej, zostały zatrudnione w szpitalach, jako pielęgniarki i salowe. Ten rodzaj działalności prowadzonej przez 31 lat dawał siostrom możliwości apostolstwa nie tylko wśród chorych, ale i wśród całego zespołu pracowników szpitala. Brak habitu ułatwiał kontakty z chorymi i umożliwiał im niesienie pomocy religijnej. Polegała ona między innymi na systematycznej trosce o udzielanie sakramentów, organizowaniu odwiedzin kapłana, pomoc rodzinie chorych oraz czuwanie przy umierających. W czasach stalinowskich siostry dbały, by w szpitalu była kaplica i by codziennie była sprawowana Msza św. Od 1983 roku siostry podjęły katechezę w Parafii św. Jadwigi Śląskiej w Poznaniu i włączyły się czynnie w różnego rodzaju prace przy kościele. W 1990 roku katechetki przeszły do pracy w szkole, gdzie pracowały przez dziesięć lat. Już wcześniej rozpoczęły tez działalność opiekuńczo-wychowawczą, prowadząc ochronkę dla dzieci przedszkolnych, a w 1994 r. oficjalnie otworzyły przedszkole publiczne, które prowadzimy do dziś.

Naszym pragnieniem jest, aby dzieci chętnie spędzały czas w przedszkolu, spokojnie i bezpiecznie przeżywały swoje dzieciństwo, uczyły się miłości Boga, a rodzice czuli z naszej strony wsparcie w odpowiedzialnym procesie wychowywania. Przyjmujemy każdy dzień jako dar od Boga, przeżywany wspólnie z dziećmi ku Jego chwale. Przedszkole jest małe, więc jest u nas ciepło, przytulnie, kameralnie – po prostu rodzinnie!

Przedszkole Zgromadzenia Sióstr Imienia Jezus
ul. Łubinowa 7
60-175 Poznań
Kontakt: 61 867 73 24
http://przedszkole-poznan.edu.pl

Zmieniały się czasy, potrzeby, zmieniały zadania, które podejmowały siostry. Ciągle jednak idziemy śladami Pana, wsłuchane w Jego głos, który wciąż nas posyła, by nieść Jego imię. Oddając wszystko w ręce Jezusa powtarzamy Panu każdego dnia: „Niech Twoje Najświętsze Imię będzie naszą obroną w walkach i niebezpieczeństwach życia, pomocą, w trudach, światłem, mocą i całą nadzieją naszą w każdym utrapieniu” (Z modlitewnika Zgromadzenia).

Dodatkowe Materiały

  1. W imię Jezusa – opracowanie s. Bożena Górska CSNI
  2. Bł. Ojciec Honorat Koźmiński – biografia

10 listopada 2007 r. na terenie naszej parafii, przy ul. Malwowej zamieszkały Siostry Uczennice Krzyża. Wspólnotę domową tworzą siostry, które złożyły już śluby wieczyste oraz postulantki będące na pierwszym etapie formacji. Postulat ma na celu głębsze odkrywanie własnych motywacji przyjścia do Wspólnoty oraz świadome zaangażowanie się w formację ludzką i chrześcijańską, która umożliwia podjęcie wolnych i odpowiedzialnych decyzji dotyczących dalszego rozwoju powołania kandydatek.

Siostry prowadzą życie wspólne. W swej nazwie „Wspólnota Sióstr” podkreślają radykalne życie przykazaniem miłości, dzięki któremu rozpoznaje się uczniów Chrystusa.

Wspólnota Sióstr Uczennic Krzyża poznając Miłość Trójcy Świętej objawiającą się najpełniej w męce, śmierci i Zmartwychwstaniu Chrystusa, chce ufnie poddać się przemieniającej mocy misterium Paschy i czerpać z ukrytej w niej mądrości. Przez Krzyż Chrystus uwalnia nas od grzechu i jednoczy z Bogiem. Aby doświadczyć tego w swoim życiu, każda siostra podejmuje nieustanny trud nawracania się. Wysiłek ten nierozłącznie związany jest z rozpoznawaniem osobistego krzyża i podejmowaniem go w codzienności. Postawa „fiat” wobec swojego krzyża – jako daru kochającego i zbawiającego Boga – owocuje wyzwoleniem, nowym życiem w Bogu i pogłębiającą się miłością między ludźmi. Ucząc się żyć krzyżem Zmartwychwstałego Pana, siostry chcą ukazywać innym jego wartość i ofiarowywać się za tych, którzy nie przyjmują zbawienia. Pomocą na tej drodze jest Maryja, pierwsza Uczennica Krzyża i Matka Kościoła, której siostry każdego dnia powierzają swoje życie. Od niej uczą się wiary, pełnienia woli Boga w każdej chwili życia, wierności w miłości aż po krzyż i czynnej odpowiedzialności za Kościół.

Misją Uczennic Krzyża jest formacja ludzi świeckich oparta na duchowości Wspólnoty. Cel ten realizują siostry przez: organizowanie rekolekcji, dni skupienia, prowadzenie grup duszpastersko-ewangelizacyjnych i całoroczną pracę z tymi grupami oraz działalność ewangelizacyjną w szerszym zakresie np. wyjazdy apostolskie przy współudziale osób świeckich, katecheza i kontakty indywidualne. Ponadto Siostry prowadzą roczną, stacjonarną Szkołę Wiary i Nowej Ewangelizacji oraz Krąg Rodzin Uczniów Krzyża i Wspólnotę Ewangelizacyjną Uczniów Krzyża.

Więcej informacji o Wspólnocie można znaleźć na stronie: www.uczennicekrzyza.pl