XVI Niedziela Zwykła – 19 lipca 2015 r.

1. Dziś rozpoczyna się 16. Ogólnopolski Tydzień św. Krzysztofa pod hasłem: „Niesiemy Chrystusa na peryferie świata”. Przez cały tydzień polecamy szczególnej opiece św. Krzysztofa wszystkich kierowców i podróżujących.

2. W środę o godz. 17.30 nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy, a o godz. 18.00 Msza św. wotywna ku czci św. Jana Pawła II w intencji rodzin naszej parafii.

3. W czwartek 23 lipca święto św. Brygidy Zakonnicy – patronki Europy.

4. W piątek 24 lipca udajemy się z pielgrzymką dwudniową do Częstochowy. Wyjazd sprzed kościoła w piątek o godz. 6.00. Pielgrzymów prosimy o regulowanie należności.

5. W sobotę 25 lipca święto św. Jakuba Apostoła. Wszystkie osoby, które podjęły Duchową Adopcję Dziecka Poczętego zapraszamy na Eucharystię w piątek 25 lipca na godz.18.00. Dziesięć minut przed Mszą św. pomodlimy się wspólnie 10-ką różańca za adoptowane dzieci.

6. W sobotę 25.07.2015 r. po wieczornej Mszy św. i w niedzielę 26.07.2015 r. po wszystkich Mszach św., przed kościołem, obrzęd błogosławieństwa kierowców i pojazdów mechanicznych. Prosimy o wjeżdżanie od ul. Cyniowej i Gladiolowej, a wyjeżdżanie na ul. Astrową. Podczas poświęcenia zbierane będą ofiary na zakup środków transportu dla misjonarzy. Bliższe informacje w gablocie i na plakacie.

7. W sobotę po Mszy św. wieczornej wystawienie Najświętszego Sakramentu i adoracja do godz. 20.00 zakończona Apelem Jasnogórskim.

8. Do końca sierpnia Msze św. niedzielne o godz. 8.00, 9.30, 11.00 i 19.00.

9. Parafialny Zespół Caritas po raz czwarty włącza się w akcję „Tornister Pełen Uśmiechów”, mającej na celu wyposażenie dzieci z rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej w przybory szkolne na nowy rok.

10. W roku 2016, w dniach 20 – 30 kwietnia, organizujemy pielgrzymkę do Ziemi Świętej. Całkowity koszt pielgrzymki: 1500 zł i 900 dolarów. Wszystkie noclegi w domu sióstr w Jerozolimie. Zapisy wraz z wpłatą złotówek do końca września 2015 r. Zapisy i bliższe informacje dotyczące wyjazdu u ks. Proboszcza.

11. Niniejsze ogłoszenia są zamieszczone na stronie internetowej naszej parafii: www.jadwigaslaska.pl oraz na tablicy ogłoszeń.

ks. Benedykt Glinkowski – proboszcz