VIII Niedziela Zwykła – 26 luty 2017 r.

1. Dziś rozpoczynamy 50 Tydzień Modlitw o Trzeźwość Narodu. Jubileuszowy Tydzień Modlitw rozpoczyna Narodowy Kongres Trzeźwości, którego hasło brzmi: „Ku trzeźwości Narodu. Odpowiedzialność rodziny, Kościoła, państwa i samorządu”.

2. W poniedziałek spotkanie Wspólnoty Apostolstwa Maryjnego, o godz. 17.30 różaniec, o godz. 18.00 Msza św., a następnie konferencja ks. kan. A. Kościańskiego.

3. Spotkania mam z dziećmi od 1-3 lat we wtorek godz. 10:00-12:00. Zajęcia mają konwencję grupy zabawowej, jest to także okazja do wzajemnego spotkania się rodziców małych dzieci.

4. W środę 01.03. – Środa Popielcowa – rozpoczęcie Wielkiego Postu. Msze św. o godz. 8.00, 16.30 i 19.00. O godz. 18.30, nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy.

5. W I czwartek miesiąca o godz. 17.15 Godzina Święta w kaplicy.

6. W czwartek, 2 marca br. godz. 1830 zostanie odprawiona w naszym mieście tradycyjna Droga Krzyżowa. Rozpocznie się ona Mszą św. w poznańskiej Farze o godz. 1800 i uda się na Plac A. Mickiewicza. Jesteśmy wszyscy zaproszeni do udziału w tym wielkopostnym nabożeństwie, przez które pragniemy oddać cześć cierpiącemu Zbawicielowi, przebłagać za grzechy własne, naszego miasta i Ojczyzny oraz uprosić potrzebne łaski dla wszystkich współczesnych chrześcijan. Nasza parafia została wyróżniona możliwością niesienia krzyża na jednym z odcinków. Osoby, które się zgłosiły do niesienia krzyża, a także inni parafianie uczestniczący w procesji udają się na miejsce indywidualnie. Mający kłopot z dojazdem proszeni są o kontakt z ks. Wikariuszem.

7. W I piątek miesiąca spowiedź św. od godz. 15.00 do 18.00, adoracja Najświętszego Sakramentu od godz. 15.00 do 16.30, o godz. 16.30 droga krzyżowa dla dzieci, o godz. 17.30 wymienianki roczne z różańcem oraz Litania do Najświętszego Serca Pana Jezusa, a o godz. 18.00 Msza św. w intencji zmarłych wspominanych w wymieniankach rocznych. Odwiedziny chorych od godz. 8.30.

8. W pierwszy piątek Msza św. dla młodzieży o godz. 19:30. Szczególnie zapraszamy kandydatów do bierzmowania z klas 3 gimnazjum, którzy jeszcze nie uczestniczyli w swoich Mszach św. pierwszopiątkowych. Po Mszy św. spotkanie dla chętnej młodzieży na probostwie.

9. W I sobotę miesiąca po Mszy św. o godz. 8.00 nabożeństwo do Najświętszego Serca Maryi, a po Mszy św. wieczornej wystawienie Najświętszego Sakramentu i adoracja do godz. 20.00 zakończona Apelem Jasnogórskim.

10. W I niedzielę miesiąca, po Mszy św. o godz. 8.00, swoje spotkanie ma Wspólnota Żywego Różańca.

11. W piątki Wielkiego Postu nabożeństwa Drogi Krzyżowej dla dzieci o godz. 16.30, a dla młodzieży i dorosłych po wieczornej Mszy św. Rozważania Drogi Krzyżowej dla dzieci prowadzą: kl. I i II – 03.03.; kl. III -10.03.; kl. IV – 17.03.; kl. V – 24.03.; kl.VI – 31.03.; Szkolne Koło Caritas – 07.04.2017 r.

12. W dniach od 04 – 08 marca 2017 r. w naszym kościele odbędą się rekolekcje parafialne pod hasłem: Zaprośmy Maryję do naszych domów, a od 06 – 08.03.2017 r. rekolekcje szkolne, które poprowadzi ks. Jakub Przybylski COr ze Świętej Góry w Gostyniu.

13. We wszystkie niedziele Wielkiego Postu Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym o godz. 16.00. Kazania pasyjne głosi ks. mgr Przemysław Sypniewski.

14. Msza św. dla kandydatów do bierzmowania z klas 1 gimnazjum w przyszłą niedzielę 05.03. o godz. 17:00. Prosimy o obecność na wyznaczonych miejscach najpóźniej o 16:50.

15. Przez Wielki Post można składać Daninę diecezjalną. Zebrane fundusze przeznaczane będą na działalność charytatywną prowadzoną przez Caritas Archidiecezji Poznańskiej, na potrzeby Arcybiskupiego Seminarium Duchownego oraz na funkcjonowanie instytucji centralnych Archidiecezji. Koperty na tę daninę są wyłożone w przedsionku kościoła. Uprzejmie prosimy o podanie wysokości ofiarowanej kwoty, nazwiska i adresu ofiarodawcy. Swoją ofiarę można również przekazać na konto parafialne z zaznaczeniem celu wpłaty. Nr konta: 72 1240 1763 1111 0000 1812 1117. Bóg zapłać.

16. Nasza parafia ma możliwość skorzystania z 1% odpisu podatku na Organizacje Pożytku Publicznego. W tym celu na oświadczeniu podatkowym wpisujemy KRS nr: 0000224658, należący do Caritas Poznańska – Zakład Charytatywno-Opiekuńczy, wyliczoną kwotę oraz tzw. cel szczegółowy: Jadwiga Śląska – Poznań.

17. Caritas Polska po raz kolejny  organizuje  Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowany ze środków Unii Europejskiej. Program przewiduje wsparcie osób i rodzin najbardziej potrzebujących poprzez udzielanie nieodpłatnej pomocy żywnościowej. Pomoc udzielana jest osobom, które z powodów trudnej sytuacji i niskich dochodów nie mogą zapewnić sobie odpowiedniego wyżywienia, a ich dochód nie przekracza 200% kryterium dochodowego tj: 1268 zł w przypadku osoby samotnie gospodarującej, 1028 zł w przypadku osoby w rodzinie. Osoby do otrzymania pomocy żywnościowej są kwalifikowane przez ośrodki pomocy  społecznej. Szczegóły informacji mieszczą się na tablicy ogłoszeń Zespołu Caritas w przedsionku kościoła.

18. W Środę Popielcową, 1 marca, Ksiądz Arcybiskup Stanisław Gądecki Metropolita Poznański zainauguruje w Bazylice Archikatedralnej modlitwę  w kościołach stacyjnych. Po raz pierwszy wierni na terenie miasta Poznania będą mogli pielgrzymować do 34 świątyń parafialnych, rektoralnych i zakonnych, aby adorować Pana Jezusa, rozważać tajemnicę męki i śmierci Chrystusa oraz karmić się Ciałem i słowem Boga podczas Eucharystii. Wydarzeniu w naszym mieście będzie towarzyszyć hasło: „Nawracajcie się, idźcie i głoście”. Kościołem stacyjnym jest również nasza świątynia parafialna. Dnia 13.03.2017 r. modlić się będziemy: „O łaskę chrześcijańskiego wychowania młodzieży”.

19. Zmarła śp. Stefania Wiśniewska, zam. przy ul. Kaliowej, Msza św. pogrzebowa i pogrzeb odbyły się w miniony piątek. Wieczny odpoczynek…