VI Niedziela Zwykła – 15 luty 2015 r.

1. W minionym tygodniu odbyły się spotkania rad: Duszpasterskiej i Ekonomicznej na których opracowaliśmy ramowy program działalności duszpasterskiej i remontowej na najbliższe półrocze.

2. Dziś rozpoczęcie „Kwartalnych Dni Modlitw o ducha pokuty”.

3. Serdecznie zapraszamy każdego kto chce wielbić Pana Boga śpiewem do chóru parafialnego. Próby odbywają się w poniedziałki o godz. 19.00 w sali Domu Parafialnego.

4. W środę rozpoczynamy Wielki Post – czas refleksji, pokuty i wynagrodzenia za grzechy. Msze św. w Środę Popielcową o godz. 8.00, 16.30 i 19.00. Podczas Mszy św. poświęcenie popiołu i posypanie nim głów. Po Mszach św. zbiórka do puszek na potrzeby Caritas Archidiecezji Poznańskiej. W Środę Popielcową nie będzie Nowenny do MB Nieustającej pomocy oraz biuro parafialne będzie nieczynne.

5. W Popielec osoby między 18 a 60 rokiem życia obowiązuje post ścisły, tzn. osoby te nie tylko nie spożywają potraw mięsnych w tym dniu, ale również zmniejszają ilość posiłków do trzech (jeden do syta i dwa skromne). Wszystkie przepisy postne zostały wywieszone na tablicy ogłoszeń i stronie internetowej naszej parafii.

6. W piątki Wielkiego Postu Droga Krzyżowa dla dzieci o godz. 16.30, a dla młodzieży i dorosłych po Mszy św. wieczornej.

7. W sobotę po Mszy św. wieczornej wystawienie Najświętszego Sakramentu i adoracja do godz. 20.00 zakończona Apelem Jasnogórskim.

8. W przyszłą niedzielę z racji 22 dnia miesiąca, podczas Mszy św. o godz. 17.00, specjalna modlitwa w intencji rodzin naszej parafii, o wstawiennictwo św. Jana Pawła II. Po Mszy św. można będzie otrzymać obrazek św. Jana Pawła II z modlitwą w intencji rodzin.

9. We wszystkie niedziele Wielkiego Postu o godz. 16.00 Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym. W tym roku kazania wygłosi ks. Dariusz Mazur – ojciec duchowny ASD w Poznaniu.

10. Przez Wielki Post można składać Daninę diecezjalną. Zebrane fundusze przeznaczane będą na działalność charytatywną prowadzoną przez Caritas Archidiecezji Poznańskiej, na potrzeby Arcybiskupiego Seminarium Duchownego oraz na funkcjonowanie instytucji centralnych Archidiecezji. Koperty na tę daninę są wyłożone w przedsionku kościoła. Uprzejmie prosimy o podanie wysokości ofiarowanej kwoty, nazwiska i adresu ofiarodawcy. Swoją ofiarę można również przekazać na konto parafialne z zaznaczeniem celu wpłaty. Nr konta: 72 1240 1763 1111 0000 1812 1117. Bóg zapłać za zrozumienie i złożenie Daniny diecezjalnej.

11. Nasza parafia ma możliwość skorzystania z 1% odpisu podatku na Organizacje Pożytku Publicznego. W tym celu na oświadczeniu podatkowym wpisujemy KRS nr: 0000224658, należący do Caritas Poznańska – Zakład Charytatywno-Opiekuńczy, wyliczoną kwotę oraz tzw. cel szczegółowy: Jadwiga Śląska – Poznań.

12. Apelujemy do emerytów i rencistów, aby deklarowali 1 % ze swego podatku dla Caritas. W tym celu prosimy emerytów i rencistów o zgłaszanie się w pokoju Parafialnego Zespołu Caritas w środy w godz. 15.00 – 16.00, gdzie upoważniona osoba pomoże wypełnić PIT-37 i odda go do Urzędu Skarbowego. Należy przynieść rozliczenie z ZUS. Dalsze szczegóły są na tablicy ogłoszeń Parafialnego Zespołu Caritas.

13. Caritas Archidiecezji Poznańskiej podjął innowacyjny projekt aukcji internetowej pod nazwą PODZIELMY SIĘ RADOŚCIĄ celem pozyskania środków finansowych. Parafianie mogą na ten cel ofiarować niepotrzebne przedmioty codziennego użytku nowe, lub używane – niezniszczone, które mogą być ponownie wykorzystane. Mogą to być artykuły gospodarstwa domowego, książki, płyty, zabawki, obrazy, pamiątki, nietrafione prezenty. Przedmioty na ten cel można ofiarować w środy w godz. 15.00 – 16.00 w pokoju Caritas. Dalsze szczegóły znajdują się na tablicy ogłoszeń Parafialnego Zespołu Caritas.

14. Zachęcamy do nabycia aktualnego numeru Przewodnika Katolickiego, gdzie można znaleźć artykuł poświęcony obchodom 15-lecia Verba Sacra (warto sobie uświadomić, że twórcą „Modlitwy Katedr Polskich” jest nasz parafianin pan Przemysław Basiński), a także artykuł na temat charyzmatu Zgromadzenia Sióstr Imienia Jezus, które mają swój dom i przedszkole na terenie naszej parafii.

ks. Benedykt Glinkowski – proboszcz