VI Niedziela Wielkanocy – 17 maja 2020 r.

1. Z nauczania św. Jana Pawła II: „Być wolnym to znaczy spełniać owoce prawdy, działać w prawdzie. Być wolnym to znaczy umieć siebie poddać, podporządkować prawdzie – a nie: podporządkować prawdę sobie, swoim zachciankom, interesom, koniunkturom”.

2. Nabożeństwa majowe w naszej parafii codziennie po Mszy św. wieczornej. Serdecznie zapraszamy do wspólnej modlitwy.

3. Zgodnie z decyzją Rządu od dnia 17.05.2020 r. podczas nabożeństw w kościołach może przebywać 1 osoba na 10 m2 powierzchni. W takiej sytuacji w naszym kościele może jednocześnie przebywać, biorąc pod uwagę także kaplicę i przedsionek, 80 osób. Poza tym, na placu przed kościołem mogą znajdować się dodatkowe osoby z zachowaniem zasad ogólnych, a więc w odległości 2 m jedna od drugiej.

4. W poniedziałek 18.05.2020 r. obchodzić będziemy 100. rocznicę urodzin św. Jana Pawła II. Msza św. dziękczynna za dar Jego życia dla całego Kościoła o godz. 18.00. Zapraszamy do wspólnej modlitwy.

5. We wszystkie dni tygodnia pół godziny przed Mszą św. o godz. 8.00 oraz w poniedziałek, wtorek, czwartek i piątek przed Mszą św. o godz. 18.00 odmawiamy różaniec, a w środę o godz. 17.30 nabożeństwo do MB Nieustającej Pomocy. Po każdej Mszy św. śpiewamy Suplikacje z prośbą o ustanie epidemii koronawirusa oraz o deszcz. Msze św. w niedziele o godz. 17.00 oraz w środy: nabożeństwo do MB Nieustającej Pomocy, Mszę św. wieczorną i nabożeństwo majowe transmitujemy przez Internet.

6. W sobotę po Mszy św. wieczornej wystawienie Najświętszego Sakramentu, nabożeństwo majowe oraz adoracja do godz. 20.00 zakończona Apelem Jasnogórskim.

7. Zgodnie z wcześniejszą informacją, dnia 23.05.2020 r. w Archikatedrze Poznańskiej odbędą się święcenia prezbiteratu, które przyjmie syn naszej parafii ks. dk. Marcin Łąbęcki. Neoprezbiter swoją Mszę św. prymicyjną odprawi w naszym kościele dnia 24.05.2020 r. o godz. 12.30. W związku z ograniczeniami co do liczby wiernych mogących uczestniczyć w liturgii, uprzejmie prosimy, by każda parafialna grupa duszpasterska wyznaczyła swoich przedstawicieli, którzy złożą życzenia ks. Marcinowi.

8. W najbliższą niedzielę obchodzimy uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego, jest to dzień powszechnej modlitwy o Kościół w Chinach. Msze św. w naszym kościele o godz. 8.00, 9.30, 11.00, 12.30 i 17.00.

9. W związku z trwającą epidemią biuro parafialne będzie czynne na każdorazową prośbę zainteresowanych w poniedziałki, środy i piątki po wieczornych Mszach świętych. Intencje Mszy św. można zamawiać w zakrystii po każdej Mszy św. z zachowaniem przepisów ogólnych dotyczących zachowania właściwej odległości od siebie oraz stosowania maseczek.

10. W związku z trwającą pandemią zostaje odwołana pielgrzymka autokarowa w rodzinne strony św. Jadwigi Śląskiej i papieża Benedykta XVI w terminie: 22-28.06.2020 r. Wpłacone pieniądze można odbierać w zakrystii po Mszach św.

11. Nasza parafia ma możliwość skorzystania z 1% odpisu podatku na Organizacje Pożytku Publicznego. W tym celu na oświadczeniu podatkowym wpisujemy KRS nr: 0000224658, należący do Caritas Poznańska – Zakład Charytatywno-Opiekuńczy, wyliczoną kwotę oraz tzw. cel szczegółowy: Jadwiga Śląska – Poznań.

12. Zachęcamy do nabywania czasopism katolickich: Gość Niedzielny, Miłujcie się, Echo Afryki, dostępne na półce w przedsionku kościoła.

13. Ogłoszenia parafialne są zamieszczone w gablotach, kartkach z ogłoszeniami i na stronie internetowej naszej parafii: www.jadwigaslaska.pl

ks. Benedykt Glinkowski – proboszcz