Sprawozdanie z posiedzenia Rady Duszpasterskiej i Rady Ekonomicznej

Pierwsze spotkanie Rady Duszpasterskiej naszej parafii odbyło się we wtorek 7 bm. Po przyjęciu dekretów nominacyjnych jej członkowie przedstawili się i przystąpili do omawiania najważniejszych wydarzeń parafialnych.
Podjęto temat przygotowania odpustu parafialnego, zwracając uwagę na aspekt duchowy przeżycia tego wydarzenia, jak i sprawy dotyczące spraw organizacyjnych. W niedzielę 17 października 2010 r., a więc następnego dnia po odpuście, odbędzie się festyn parafialny – od godz. 14.00 do 16.00, będziemy przy kościele, a na g. 16.00 przejdziemy do szkoły, gdzie rozegrane zostaną mecze w piłkę siatkową i nożną.
Poza tym postanowiono:

  • przedstawiać parafianom, na początku każdego roku, zróżnicowane oferty wyjazdów do miejsc świętych;
  • powołać do istnienia grupę modlitwy Pismem Świętym, którą poprowadzą siostry Uczennice Krzyża;
  • wprowadzić zwyczaj spotkań z ciekawymi ludźmi – mamy na myśli osoby znane, ze świata kultury, czy też będące specjalistami z różnych dziedzin. Myślimy o czterech spotkaniach w ciągu roku. Koszty związane ze zorganizowaniem spotkań oraz opłaceniem gości przejmie parafia, a więc wstęp na spotkania będzie gratis. Niemniej jednak, ci których na to stać i chcieliby wspomóc tę inicjatywę, będą mieli okazję uczynić to nabywając bilety w cenie 10 zł. Jeszcze w tym roku będziemy gościć znanego pisarza, eseistę i dziennikarza – pana Jana Grzegorczyka.
  • Dnia 14 bm. odbyło się spotkanie Rady Ekonomicznej. Po wstępnych formalnościach, członkowie rady wysłuchali sprawozdania ks. proboszcza dotyczącego kondycji finansowej parafii. Jako inwestycje, do których należałoby przystąpić w przyszłym roku zaproponowano łagodny podjazd do kościoła dla wózków inwalidzkich, a także zrobienie uchylnych okien w kościele w celu lepszej wentylacji wnętrza oraz oczyszczenie i zakonserwowanie powierzchni drewnianych płyt stropowych. Poza tym, zastanawiano się nad sposobami zabezpieczenia kościoła i kaplicy przed złodziejami i wandalami.
    Modlitwa w intencji parafii zakończyła oba spotkania.