IV Niedziela Wielkiego Postu – 26 marca 2017 r.

1. Gościmy w dniu dzisiejszym pana Szymona Grzechulskiego, który omówi strukturę nabożeństwa wynagradzającego I sobót miesiąca oraz złoży świadectwo swojej drogi do wiary.

2. Dziś o godz. 14.30 w kaplicy Msza św. i spotkanie Grupy Modlitwy o Pio.

3. We wszystkie niedziele Wielkiego Postu Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym o godz. 16.00. Kazania pasyjne głosi ks. mgr Przemysław Sypniewski.

4. W poniedziałek spotkanie Wspólnoty Apostolstwa Maryjnego, o godz. 17.30 różaniec, o godz. 18.00 Msza św., a następnie konferencja ks. kan. A. Kościańskiego.

5. We wtorek 28.03.2017 r. o godz. 18.00 Msza św. z udziałem rodziców dzieci, które w bieżącym roku przystąpią do I Komunii św., a po jej zakończeniu spotkanie w sali św. Jana Pawła II.

6. W środę o godz. 17.30 nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy.

7. Spotkanie Kręgu Biblijnego z ks. prof. dr hab. Januszem Nawrotem w czwartek 30-03-2017 po wieczornej Mszy św.

8. W piątki Wielkiego Postu nabożeństwa Drogi Krzyżowej dla dzieci o godz. 16.30, a dla młodzieży i dorosłych po wieczornej Mszy św. Rozważania Drogi Krzyżowej dla dzieci prowadzą: kl.VI– 31.03.; Szkolne Koło Caritas– 07.04.2017r.

9. Droga Krzyżowa z udziałem kandydatów do bierzmowania z klas 1 i 2 gimnazjum w piątek 31.03 po Mszy św. o godz. 18:00. Bezpośrednio po Drodze Krzyżowej chętną młodzież zapraszamy na spotkanie w salce na probostwie.

10. W I sobotę miesiąca po Mszy św. o godz. 8.00 Litania Loretańska do NMP, a po Mszy św. wieczornej wystawienie Najświętszego Sakramentu, nabożeństwo wynagradzające w I sobotę miesiąca i adoracja do godz. 20.00 zakończona Apelem Jasnogórskim.

11. Kandydatów do bierzmowania z klas pierwszych zapraszamy w niedzielę 02.04. na Gorzkie Żale o godz. 16:00 połączone z Mszą św. Prosimy o obecność na wyznaczonych miejscach o 15:50.

12. Zbudowane w 1990 roku nasze organy służą do liturgii i koncertów już 27 lat. Zastosowane w nich elementy (w szczególności elektroniczne) uległy technologicznemu zużyciu. Trwają prace podczas których zostaną wymienione: cała elektronika instrumentu na nowoczesną – sprawniej działającą, klawiatury i styki, włączniki rejestrów – rozszerzając ich paletę o planowane w przyszłości włączniki głosów językowych, zostanie zamontowany nowy Secer (nowoczesna pamięć elektroniczna) z możliwością rejestracji kilkudziesięciu utworów, a także odnowimy kontuar. Koszt prac wyceniono na 20 tys. zł.

13. Od  26. 03. do  09 .04. w soboty i niedzielę przed i po każdej Mszy św. oraz w środy od 16.00-17.00-tej czynne będzie okienko Caritas, gdzie można nabyć świece wielkanocne, paschaliki, laurki oraz inne dewocjonalia.

14. Przez Wielki Post można składać Daninę diecezjalną. Zebrane fundusze przeznaczane będą na działalność charytatywną prowadzoną przez Caritas Archidiecezji Poznańskiej, na potrzeby Arcybiskupiego Seminarium Duchownego oraz na funkcjonowanie instytucji centralnych Archidiecezji. Koperty na tę daninę są wyłożone w przedsionku kościoła. Uprzejmie prosimy o podanie wysokości ofiarowanej kwoty, nazwiska i adresu ofiarodawcy. Swoją ofiarę można również przekazać na konto parafialne z zaznaczeniem celu wpłaty. Nr konta: 72 1240 1763 1111 0000 1812 1117. Informuję, że w bieżącym roku w ramach daniny diecezjalnej jesteśmy zobowiązani przekazać kwotę: 7616.00 zł. Minimum miesięczne dla naszej parafii ze zbieranych składek w kościele, prócz zbiórek celowych, wynosi: 1867.00 zł. Bóg zapłać za składane ofiary.

15. Nasza parafia ma możliwość skorzystania z 1% odpisu podatku na Organizacje Pożytku Publicznego. W tym celu na oświadczeniu podatkowym wpisujemy KRS nr: 0000224658, należący do Caritas Poznańska – Zakład Charytatywno-Opiekuńczy, wyliczoną kwotę oraz tzw. cel szczegółowy: Jadwiga Śląska – Poznań. Parafialny Zespół Caritas, może udzielić pomocy w dokonaniu 1% odpisu podatku na rzecz naszej Parafii. Osoby zainteresowane, proszone są o kontakt telefoniczny pod nr kom. 604-95-05-75.

16. Pielgrzymka śladami św. Brata Alberta w 100 rocznicę jego śmierci: Góra św. Anny, Igołomia, Kraków. Termin: 06-07 maja 2017 r. Koszt wyjazdu: 200 zł. Zapisy w zakrystii.

17. W dniach od 1-6 lipca odbędzie się wyjazd dla uczniów szkoły podstawowej i młodzieży gimnazjalnej do Kudowy Zdrój.

18. W dniach od 23 września do 08 października 2017 r. organizujemy pielgrzymkę do Sanktuariów Maryjnych: Montserrat, Saragossa – NS del Pilar, Fatima, Lourdes, La Salette, Santiago do Compostela oraz innych ciekawych miejsc Europy Zachodniej. Szczegóły na tablicy ogłoszeń. Koszt: 3590 zł i 90 Euro. Zapisy w zakrystii.

19. Ks. Artur Andrzejewski organizuje pielgrzymkę do Ziemi Świętej w dniach od 06 do 13.06.2017 r. Bliższe informacje w gablocie, w przedsionku kościoła.

20. Zmarł śp. Eugeniusz Kazuś, zam. przy ul. Żonkilowej, Msza św. pogrzebowa i pogrzeb odbyły się w miniony czwartek. Wieczny odpoczynek…

ks. Benedykt Glinkowski – proboszcz