IV Niedziela Wielkanocy – 3 maja 2020 r.

1. Z nauczania św. Jana Pawła II: „Weź krzyż! Przyjmij go, nie pozwól, aby przygniotły cię wydarzenia, ale z Chrystusem zwyciężaj zło i śmierć! Jeżeli z Ewangelii Krzyża uczynisz program swojego życia, jeżeli pójdziesz za Chrystusem aż na krzyż, w pełni odnajdziesz samego siebie!” (Podczas spotkania z młodzieżą na placu św. Jana na Lateranie, 02.04.1998 r.)

2. Nabożeństwa majowe w naszej parafii codziennie po Mszy św. wieczornej. Serdecznie zapraszamy do wspólnej modlitwy.

3. Zgodnie z decyzją Rządu od dnia 20.04.2020 r. podczas nabożeństw w kościołach może przebywać 1 osoba na 15 m2 powierzchni. W takiej sytuacji w naszym kościele może jednocześnie przebywać, biorąc pod uwagę także kaplicę i przedsionek, 55 osób. Poza tym, na placu przed kościołem mogą znajdować się dodatkowe osoby z zachowaniem zasad ogólnych, a więc w odległości 2 m jedna od drugiej.

4. We wszystkie dni tygodnia pół godziny przed Mszą św. o godz. 8.00 oraz w poniedziałek, wtorek, czwartek i piątek przed Mszą św. o godz. 18.00 odmawiamy różaniec, a w środę o godz. 17.30 nabożeństwo do MB Nieustającej Pomocy. Po każdej Mszy św. śpiewamy Suplikacje z prośbą o ustanie epidemii koronawirusa oraz o deszcz. Msze św. w niedziele o godz. 17.00 oraz w środy: nabożeństwo do MB Nieustającej Pomocy, Mszę św. wieczorną i nabożeństwo majowe transmitujemy przez Internet.

5. W I czwartek miesiąca od godz. 17.15 Godzina Święta – modlitwa w intencji powołanych i o powołania do wyłącznej służby Bożej.

6. W sobotę po Mszy św. wieczornej wystawienie Najświętszego Sakramentu, nabożeństwo majowe i modlitwa do św. Michała Archanioła oraz adoracja do godz. 20.00 zakończona Apelem Jasnogórskim.

7. W przyszłą niedzielę, z racji II niedzieli miesiąca, podczas Mszy św. składka inwestycyjna. Bóg zapłać parafianom zatroskanym o potrzeby materialne diecezji i parafii za składane ofiary, w dobie pandemii, również na konto parafialne.

8. W związku z trwającą epidemią biuro parafialne będzie czynne na każdorazową prośbę zainteresowanych w poniedziałki, środy i piątki po wieczornych Mszach świętych. Intencje Mszy św. można zamawiać w zakrystii po każdej Mszy św. z zachowaniem przepisów ogólnych dotyczących zachowania właściwej odległości od siebie oraz stosowania maseczek.

9. Zgodnie z wcześniejszą informacją, dnia 23.05.2020 r. w Archikatedrze Poznańskiej odbędą się święcenia prezbiteratu, które przyjmie syn naszej parafii ks. dk. Marcin Łąbęcki. Neoprezbiter swoją Mszę św. prymicyjną odprawi w naszym kościele dnia 24.05.2020 r. o godz. 12.30. W związku z ograniczeniami co do liczby wiernych mogących uczestniczyć w liturgii, uprzejmie prosimy, by każda parafialna grupa duszpasterska wyznaczyła swoich przedstawicieli, którzy złożą życzenia ks. Marcinowi.

10. Po uzgodnieniu z przedstawicielami rodziców dzieci mających w tym roku przystąpić do I Komunii św., zakładając, że do tego czasu zostanie odwołane jakiekolwiek ograniczenie liczby osób uczestniczących w Eucharystii, ustaliliśmy termin I Komunii św. na dzień 13.09.2020 r. o godz. 12.30.

11. Nasza parafia ma możliwość skorzystania z 1% odpisu podatku na Organizacje Pożytku Publicznego. W tym celu na oświadczeniu podatkowym wpisujemy KRS nr: 0000224658, należący do Caritas Poznańska – Zakład Charytatywno-Opiekuńczy, wyliczoną kwotę oraz tzw. cel szczegółowy: Jadwiga Śląska – Poznań.

12. Zachęcamy do nabywania czasopism katolickich: Gość Niedzielny, Miłujcie się, Echo Afryki, dostępne na półce w przedsionku kościoła.

13. Zmarł śp. Zdzisław Jaśkowiak, zam. przy ul. Szarotkowej, Msza św. pogrzebowa dnia 06.05.2020 r. o godz. 12.30, a pogrzeb o godz. 13.50 na cmentarzu junikowskim. Wieczny odpoczynek…

14. Ogłoszenia parafialne są zamieszczone w gablotach, kartkach z ogłoszeniami i na stronie internetowej naszej parafii: www.jadwigaslaska.pl

ks. Benedykt Glinkowski – proboszcz