II Niedziela Wielkiego Postu – 17 marca 2019 r.

1. Dzisiejsza niedziela to dzień modlitw, postu i solidarności z misjonarzami, po Mszach św., przy wyjściu z kościoła, zbiórka do puszek na misyjne dzieło pomocy „Ad Gentes”.

2. W poniedziałek 18.03.2019 r. kościołem stacyjnym jest nasza świątynia parafialna, modlić się będziemy: „O łaskę chrześcijańskiego wychowania młodzieży”. Plan modlitw: godz. 17.00 Koronka do Miłosierdzia Bożego oraz okazja do spowiedzi św., godz. 18.00 Eucharystia z homilią, po Mszy św. nabożeństwo Drogi Krzyżowej i błogosławieństwo z rozesłaniem.

3. We wtorek 19.03 obchodzimy uroczystość św. Józefa Oblubieńca NMP.

4. W środę o godz. 17.30 nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy.

5. W czwartek spotkanie z rodzicami dzieci klas III przygotowujących się do I Komunii św. w naszej parafii, o godz. 18.00 Msza św i po jej zakończeniu konferencja na temat spowiedzi św.

6. W czwartek po wieczornej Mszy Św. w sali domu parafialnego odbędzie się otwarte spotkanie Akcji Katolickiej. Zostanie podjęty temat „Radość życia w Duchu Świętym”, który nawiązuje do tegorocznego hasła duszpasterskiego. Serdecznie wszystkich zapraszamy.

7. W piątki Wielkiego Postu nabożeństwa Drogi Krzyżowej dla dzieci o godz. 16.30, a dla młodzieży i dorosłych po wieczornej Mszy św.

8. W piątek po Drodze Krzyżowej, ok. godz. 19.00, spotkanie dla młodzieży w sali domu parafialnego.

9. Spotkanie Kręgu Biblijnego z ks. prof. dr hab. Januszem Nawrotem w piątek 22.03.2019 r. godz.19:00.

10. W sobotę po Mszy św. wieczornej wystawienie Najświętszego Sakramentu i adoracja do godz. 20.00 zakończona Apelem Jasnogórskim.

11. Czuwanie modlitewne przed Uroczystością Zwiastowania N.M.P., w niedzielę 24 marca o godz. 19.00. Będziemy modlić się za dzieci nienarodzone oraz ich rodziny, za matki oczekujące potomstwa i tych, którzy stracili dziecko. Podczas czuwania włączymy się w dzieło Duchowej Adopcji. Niech ta modlitwa będzie naszą wdzięcznością Bogu za DAR życia oraz wsparciem i pocieszeniem dla tych, który utracili swoje potomstwo. Serdecznie zapraszamy!

12. We wszystkie niedziele Wielkiego Postu Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym o godz. 16.00. Kazania pasyjne głosi ks. Piotr Kuś – dyr. Katolickiej Szkoły Podstawowej im. Św. Stanisława Kostki przy ul. Głogowskiej.

13. Po raz trzeci, od Środy Popielcowej wierni na terenie miasta Poznania będą mogli pielgrzymować do Archikatedry i 34 świątyń parafialnych, rektoralnych i zakonnych, aby adorować Pana Jezusa, rozważać tajemnicę męki i śmierci Chrystusa oraz karmić się Ciałem i słowem Boga podczas Eucharystii. Wszystko po to, aby jeszcze owocniej przygotować się do Świąt Zmartwychwstania Pańskiego. Tradycja pielgrzymowania do kościołów stacyjnych zrodziła się w Rzymie na przełomie IV i V wieku. Wydarzeniu w naszym mieście będzie towarzyszyć hasło: „W mocy Ducha Chrystusa Ukrzyżowanego”.

14. Przez Wielki Post można składać Daninę diecezjalną. Zebrane fundusze przeznaczane będą na działalność charytatywną prowadzoną przez Caritas Archidiecezji Poznańskiej, na potrzeby Arcybiskupiego Seminarium Duchownego oraz na funkcjonowanie instytucji centralnych Archidiecezji. Koperty na tę daninę są wyłożone w przedsionku kościoła. Uprzejmie prosimy o podanie wysokości ofiarowanej kwoty, nazwiska i adresu ofiarodawcy. Swoją ofiarę można również przekazać na konto parafialne z zaznaczeniem celu wpłaty. Nr konta: 72 1240 1763 1111 0000 1812 1117. Bóg zapłać.

15. Nasza parafia ma możliwość skorzystania z 1% odpisu podatku na Organizacje Pożytku Publicznego. W tym celu na oświadczeniu podatkowym wpisujemy KRS nr: 0000224658, należący do Caritas Poznańska – Zakład Charytatywno-Opiekuńczy, wyliczoną kwotę oraz tzw. cel szczegółowy: Jadwiga Śląska – Poznań.

16. W ramach obchodów 40 rocznicy parafii planujemy zrobić wystawę i album zdjęć przedstawiających historię naszej parafii. Uprzejmie prosimy o dostarczanie, do końca marca, do zakrystii, pamiątek dotyczących historii parafii, szczególnie opisanych zdjęć, które można by wykorzystać do tego celu. Zdjęcia winny być podpisane, by można po wystawie oddać właścicielom.

17. Katolicka Szkoła Podstawowa im. św. Stanisława Kostki przy ul. Głogowskiej w Poznaniu przeprowadza postępowanie rekrutacyjne do kl. pierwszej, czwartej i siódmej. Szczegóły są dostępne na stronie internetowej szkoły (dobrasp.pl).

18. Katedralna Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I st. prowadzi zapisy do I klasy. Jest to ośmioletnia szkoła podstawowa z przedmiotami ogólnokształcącymi i muzycznymi. Szkoła przyjmuje dziewczynki i chłopców posiadających predyspozycje do kształcenia muzycznego. Program wychowawczy oparty jest na wartościach chrześcijańskich. Szczegółowe informacje można uzyskać drogą mailową, telefonicznie lub osobiście w sekretariacie szkoły, przy ulicy Filipińskiej 4.

19. Zmarła śp. Urszula Górska, zam. przy ul. Łubinowej, pogrzeb odbył się w minioną środę, a Msza św. pogrzebowa zostanie odprawiona dnia 30.05.2019 r. o godz. 8.00. Wieczny odpoczynek…

20. Ogłoszenia parafialne są zamieszczone w gablotach, kartkach z ogłoszeniami i na stronie internetowej naszej parafii: www.jadwigaslaska.pl

ks. Benedykt Glinkowski – proboszcz