II Niedziela Wielkanocy – Miłosierdzia Bożego – 19 kwietnia 2020 r.

1. Z nauczania św. Jana Pawła II: „Trzeba, ażeby Jego orędzie o miłosiernej miłości zabrzmiało z nową mocą. Świat potrzebuje tej miłości. Nadszedł czas, żeby Chrystusowe przesłanie dotarło do wszystkich, zwłaszcza do tych, których człowieczeństwo i godność zdaje się zatracać w tajemnicy zła. Nadszedł czas, aby orędzie o Bożym miłosierdziu wlało w ludzkie serca nadzieję i stało się zarzewiem nowej cywilizacji – cywilizacji miłości. /Kraków Błonia – 18.08.2002/

2. Dziś druga niedziela Wielkanocna – Niedzielą Miłosierdzia Bożego. Rozpoczyna ona Tydzień Miłosierdzia. Caritas Archidiecezji Poznańskiej obchodzi 30-lecie swojego istnienia. Bóg zapłać wszystkim zaangażowanym w pomoc potrzebującym na poziomie archidiecezji oraz w ramach Parafialnego Zespołu Caritas. Tradycyjna zbiórka ofiar na Caritas Archidiecezji Poznańskiej nie odbędzie się w Niedzielę Miłosierdzia, a zostanie przeprowadzona podczas Niedzieli – Światowego Dnia Ubogich.

3. Bóg zapłać zatroskanym o potrzeby materialne diecezji i parafii za składane ofiary do koszyczka ustawionego przy wyjściu z kościoła oraz przekazywane, w dobie pandemii, na konto parafialne.

4. Zgodnie z decyzją Rządu od dnia 20.04.2020 r. podczas nabożeństw w kościołach może przebywać 1 osoba na 15 m2 powierzchni. W takiej sytuacji w naszym kościele może jednocześnie przebywać, biorąc pod uwagę także kaplicę i przedsionek, 55 osób. Poza tym, na placu przed kościołem mogą znajdować się dodatkowe osoby z zachowaniem zasad ogólnych, a więc w odległości 2 m jedna od drugiej.

5. W dni powszednie od godz. 17.00 do 18.00 wystawienie Najświętszego Sakramentu, a pół godziny przed poranną i wieczorną Mszą św. odmawiamy różaniec. Msze św. w dni powszednie o godz. 18.00 i w niedziele o godz. 17.00 są transmitowane przez Internet.

6. Każdego dnia o godz. 20.30 w naszym kościele różaniec w intencji ochrony przed chorobami, za osoby posługujące chorym, a także o pokój serc i łaskę nawrócenia. Odbywa się on bez udziału wiernych. Zapraszamy do włączenia się w te modlitwę w swoich domach, za pośrednictwem strony internetowej parafii, tymczasowego profilu Facebook lub Radia Emaus (89,9FM).

7. W związku z trwającą epidemią biuro parafialne będzie czynne na każdorazową prośbę zainteresowanych w poniedziałki, środy i piątki po wieczornych Mszach świętych. Intencje Mszy św. można zamawiać w zakrystii po każdej Mszy św. z zachowaniem przepisów ogólnych dotyczących zachowania właściwej odległości od siebie oraz stosowania maseczek.

8. Po uzgodnieniu z przedstawicielami rodziców dzieci mających w tym roku przystąpić do I Komunii św., zakładając, że do tego czasu zostanie odwołane jakiekolwiek ograniczenie liczby osób uczestniczących w Eucharystii, ustaliliśmy termin I Komunii św. na dzień 13.09.2020 r. o godz. 12.30.

9. Nasza parafia ma możliwość skorzystania z 1% odpisu podatku na Organizacje Pożytku Publicznego. W tym celu na oświadczeniu podatkowym wpisujemy KRS nr: 0000224658, należący do Caritas Poznańska – Zakład Charytatywno-Opiekuńczy, wyliczoną kwotę oraz tzw. cel szczegółowy: Jadwiga Śląska – Poznań.

10. Ogłoszenia parafialne są zamieszczone w gablotach, kartkach z ogłoszeniami i na stronie internetowej naszej parafii: www.jadwigaslaska.pl

ks. Benedykt Glinkowski – proboszcz