I Niedziela Wielkiego Postu – 14 luty 2016 r.

1. Bóg zapłać członkom Parafialnego Zespołu Caritas i wszystkim, którzy zorganizowali wczoraj spotkanie dla chorych i starszych naszych parafian z okazji Światowego Dnia Chorego.

2. Bóg zapłać za składane dziś ofiary w ramach składki inwestycyjnej.

3. Prosimy, by podczas Wielkiego Postu na Msze św. o godz. 11.00 dzieci przynosiły zapisane na kartkach uczynki miłosierdzia, które udało się im zrealizować w minionym tygodniu. Kartki należy składać do koszyczka umieszczonego na stoliku.

4. We wszystkie niedziele Wielkiego Postu Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym o godz. 16.00. Kazania pasyjne głosi ks. dr Rafał Pajszczyk – wiceoficjał Metropolitalnego Sądu Duchownego w Poznaniu.

5. W środę o godz. 17.30 nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy.

6. W czwartek o godz. 18.00 Msza św., a następnie w sali św. Jana Pawła II spotkanie Parafialnego Oddziału Akcji Katolickiej na temat encykliki papieża Franciszka LAUDATO SI poświęconej trosce o wspólny dom.

7. W piątki Wielkiego Postu Droga Krzyżowa dla dzieci o godz. 16.30, a dla młodzieży i dorosłych po Mszy św. wieczornej.

8. W sobotę po Mszy św. wieczornej wystawienie Najświętszego Sakramentu i adoracja do godz. 20.00 zakończona Apelem Jasnogórskim.

9. W przyszłą niedzielę po Mszach św., przy wyjściu z kościoła, zbiórka do puszek na misyjne dzieło pomocy „Ad Gentes”.

10. Przez Wielki Post można składać Daninę diecezjalną. Zebrane fundusze przeznaczane będą na działalność charytatywną prowadzoną przez Caritas Archidiecezji Poznańskiej, na potrzeby Arcybiskupiego Seminarium Duchownego oraz na funkcjonowanie instytucji centralnych Archidiecezji. W tym roku można również do tej samej koperty włożyć swoją ofiarę na malowanie wnętrza naszego kościoła. Koperty na tę daninę są wyłożone w przedsionku kościoła. Uprzejmie prosimy o podanie wysokości ofiarowanej kwoty na poszczególne cele, nazwiska i adresu ofiarodawcy. Swoją ofiarę można również przekazać na konto parafialne z zaznaczeniem celu wpłaty. Nr konta: 72 1240 1763 1111 0000 1812 1117. Bóg zapłać.

11. Nasza parafia ma możliwość skorzystania z 1% odpisu podatku na Organizacje Pożytku Publicznego. W tym celu na oświadczeniu podatkowym wpisujemy KRS nr: 0000224658, należący do Caritas Poznańska – Zakład Charytatywno-Opiekuńczy, wyliczoną kwotę oraz tzw. cel szczegółowy: Jadwiga Śląska – Poznań.

12. Nasza parafia organizuje wyjazd młodzieży na Światowe Dni Młodzieży do Krakowa w dniach 30-31 lipca 2016 r. Koszt wyjazdu: 150 zł. Zapisy u ks. Wikariusza.

ks. Benedykt Glinkowski – proboszcz