Pieśni

Duszpasterstwo Ludzi Młodych „Syjon”

« wróć do DLM "Syjon"
Kategorie wpisów:
 • Aktualne wydarzenia
 • Modlitwy
 • Pieśni
 • Te Deum
  03.03.2010r.
  Kategoria wpisu: Pieśni
  1. Ciebie Boga wysławiamy,
  Tobie Panu wieczna chwała,
  Ciebie Ojca, niebios bramy,
  Ciebie wielbi ziemia cała.
  
  2. Tobie wszyscy Aniołowie,
  Tobie Moce i Niebiosy,
  Cheruby, Serafinowie,
  ślą wieczystej pieśni głosy.
  
  3. Święty, Święty, nad Świętymi,
  Bóg Zastępów, Król łaskawy,
  Pełne niebo z kręgiem ziemi,
  Majestatu Twojej sławy.
  
  4. Apostołów Tobie rzesza,
  chór Proroków pełen chwały,
  Tobie hołdy nieść pośpiesza
  Męczenników orszak biały.
  
  5. Ciebie poprzez okrąg ziemi,
  z głębi serca ile zdoła,
  Głosy ludów zgodzonymi,
  wielbi święta pieśń Kościoła.
  
  6. Niezmierzonej Ojca chwały,
  Syna Słowo wiekuiste,
  Z Duchem wszechświat wielbi cały,
  Królem chwały Tyś, o Chryste.
  
  7. Tyś Rodzica Syn z wiek wieka,
  by świat zbawić swoim zgonem,
  Przyoblókłszy się w człowieka,
  nie wzgardziłeś Panny łonem.
  
  8. Tyś pokruszył śmierci wrota;
  starł jej oścień w męki dobie
  I rajskiego kraj żywota,
  otworzyłeś wiernym sobie.
  
  9. Po prawicy siedzisz Boga,
  w chwale Ojca, Syn Jedyny,
  Lecz gdy zagrzmi trąba sroga,
  przyjdziesz sądzić ludzkie czyny.
  
  10. Prosim, słudzy łask niegodni,
  wspomóż, obmyj grzech co plami,
  Gdyś odkupił nas od zbrodni
  Drogiej swojej Krwi strugam1.
  
  11. Ze Świętymi w blaskach mocy,
  wiecznej chwały zlej nam zdroje:
  Zbaw o Panie, lud sierocy,
  Błogosław dziedzictwo swoje.
  
  12. Rządź je, broń po wszystkie 1ata,
  prowadź w niebios błogie bramy,
  My w dzień każdy, Władco co świata,
  Imię Twoje wysławiamy.
  
  13. Po wiek wieków nie ustanie,
  Pieśni, co sławi Twoje czyny,
  O w dniu onym racz nas Panie
  od wszelakiej ustrzec winy.
  
  14. Zjaw swą litość w życiu całym
  tym, co żebrzą Twej opieki:
  w Tobie Panie zaufałem,
  Nie zawstydzę się na wieki.
  
  O, Stworzycielu Duchu, przyjdź
  03.03.2010r.
  Kategoria wpisu: Pieśni
  Ref.: Przyjdź Duchu Święty,
       Przyjdź do naszych serc.
       Przyjdź Duchu Święty,
       Przyjdź Pocieszycielu.
  
  1. O Stworzycielu Duchu, przyjdź,
  Nawiedź dusz wiernych Tobie krąg.
  Niebieską łaskę zesłać racz
  Sercom, co dziełem są Twych rąk.
  
  2. Pocieszycielem jesteś zwan,
  I Najwyższego Boga dar,
  Tyś namaszczeniem naszych dusz,
  Zdrój żywy, miłość, ognia żar.
  
  3. Ty darzysz łaską siedemkroć,
  Bo moc w prawicy Ojca masz.
  Przez Ojca obiecany nam,
  Mową wzbogacasz język nasz.
  
  4. Światłem rozjaśnij naszą myśl,
  W serca nam miłość świętą wlej
  I wątłą słabość naszych ciał,
  Pokrzep stałością mocy swej.
  
  5. Nieprzyjaciela odpędź w dal,
  I Twym pokojem obdarz wraz,
  Niech w drodze za przewodem Twym,
  Miniemy zło, co kusi nas.
  
  6. Daj nam przez Ciebie Ojca znać,
  Daj, by i Syn poznany był,
  I Ciebie, jedno Tchnienie Dwóch,
  Niech wyznajemy z wszystkich sił. Amen.
  
  Maryjo, śliczna Pani
  03.03.2010r.
  Kategoria wpisu: Pieśni
  1. Maryjo, śliczna Pani,
  Matko Boga i ludzi na ziemi.
  Tyś świata Królową, Tyś gwiazdą na niebie,
  Która wiedzie nas do Boga, w Jego raj.
  
  Raf.: Maryja, Ave Maryja,
  U Boga nam wybłagaj zdroje łask,
  By świat lepszy był, by w miłości żył,
  O Maryjo, miej w opiece dzieci swe.
  
  2. Maryjo, śliczna Pani,
   Świat dziś czuje nas swych ustach gorzkie łzy,
   W sercu ból, smutek, żal, a w oczach wciąż strach,
   Usłysz Pani błaganie, pomóż nam.
  
  Przeogromna ziemio
  03.03.2010r.
  Kategoria wpisu: Pieśni
  1. Przeogromna ziemio, wyszłaś z Bożych rąk,
  Wykrzykuj radośnie, śpiewaj Mu i graj.
  Świetlisty księżycu, niebo pełne gwiazd,
  I ogromne słońce, przed Panem swym tańcz    
  
  Ref.: O Najwyższy nasz,
  Na dłonie wzniesione me spójrz
  Niech płynie chwała, jak kadzideł dym   
  
  2. Niech morze swym szumem Pana niebios czci
  Potoki niech mruczą, jezior tafla lśni.
  A szczytów majestat, sięgający chmur,
  Niech kornie przyklęknie, psalmy nucąc Mu.
  
  3. Tak długo błądziłem, szukając Twych dróg,
  Patrzyłem na piękno - Twoich palców cud.
  Aż wreszcie odkryłem, żeś Ty stworzył nas,
  Że ludzie jak owce, bo Ty Pasterz nasz.
  
  Niech zabrzmi Panu chwała w niebiosach
  03.03.2010r.
  Kategoria wpisu: Pieśni
  Ref. Alleluja, Alleluja, Alleluja, Alleluja!          
  
  1. Niech zabrzmi Panu chwała w niebiosach,
    na wysokościach cześć niech oddadzą,
    wielbijcie Pana, duchy niebieskie,
    wielbicie Pana, Jego zastępy               
  
  2. Słońce, księżycu, wielbijcie Pana,
    gwiazdy świecące wielbijcie Pana,
    niebiosa niebios, wielbijcie Pana,
    wody podniebne wielbijcie Pana! 
  
  3. Niech wszyscy wielbią Imię Pana,
    bo Jego Słowo stwarza wciąż wszystko,
    bo tylko Jego Imię jest wzniosłe,
    niechaj na wieki brzmi Jego chwała! 
  
  4. On daje siłę swemu ludowi,
    z prochu podnosi swoich przyjaciół,
    jest Bogiem bliskim dla Izraela,
    swoich wybranych On sam umacnia. 
  
  5. Niech zabrzmi chwała Ojcu, co stwarza,
    Jego Synowi, który jest Panem,
    Duchowi, który w nas zamieszkuje,
    przez wszystkie wieki wieków. Amen!
  
  Słowo Pana
  03.03.2010r.
  Kategoria wpisu: Pieśni
  Ref.: Słowa, Słowa Twych ust
       Są pokarmem dla duszy mej!
  
  Słowo Pana jest niezmienne jak niebiosa
  	- jest pokarmem dla duszy mej
  Słowo Pana, które trwa na wieki
  	- jest pokarmem dla duszy mej
  Słowo Pana wypróbowane jest w ogniu
  	- jest pokarmem dla duszy mej
  Słowo Pana jest nieodwołalne i sprawiedliwe
  	- jest pokarmem dla duszy mej
  
  Słowo Pana, to jest miecz Ducha
  	- jest pokarmem…
  Słowo Pana jest żywe i skuteczne
  	- jest pokarmem…
  Słowo Pana jest jak miecz obosieczny
  	- jest pokarmem…
  Słowo Pana jest jak młot kruszący skałę
  	- jest pokarmem…
  
  Słowo Pana jest bardzo blisko ciebie
  	- jest pokarmem…
  W Twoich ustach, sercu abyś je wypełnił
  	- jest pokarmem…
  Słowo Pana jest dla serca ukojeniem
  	- jest pokarmem…
  Słowo Pana pokrzepia strudzonego
  	- jest pokarmem…
  
  Poprzez Słowo Twoje daj mi zrozumienie
  	- jest pokarmem…
  Poprzez Słowo Twoje udziel mi życia
  	- jest pokarmem…
  Wypełnij na ziemi Swoje Słowo
  	- jest pokarmem…
  W Bogu uwielbiajmy Jego Słowo!
  	- jest pokarmem…
  
  Psalm 62
  03.03.2010r.
  Kategoria wpisu: Pieśni
  Tylko w Bogu znajduje spokój dusza moja,
  Bo od Niego przyjdzie moje zbawienie.
  
  1. Jedynie w Bogu spokój znajduje ma dusza,
  Od Niego przychodzi moje zbawienie.
  Tylko On jest opoką i zbawieniem moim.
  On moją twierdzą, więc się nie zachwieję.
  
  2. Jedynie w Bogu szukaj spokoju, duszo moja
  Bo od Niego pochodzi moja nadzieja
  Tylko On jest opoką i zbawieniem moim
  On moją twierdzą więc się nie zachwieję.
  
  3. W Bogu zbawienie moje i chwała
  Bóg opoką mocy mojej i moją ucieczką
  Tylko On jest opoką i zbawieniem moim
  On moją twierdzą, więc się nie zachwieję.
  
  Ojcze Ty kochasz mnie
  03.03.2010r.
  Kategoria wpisu: Pieśni
  Ojcze Ty kochasz mnie
  Nie dlatego, że jestem dobry.
  Ale dlatego, że jestem dzieckiem
  Twoim dzieckiem.
  
  Pan jest pasterzem
  03.03.2010r.
  Kategoria wpisu: Pieśni
  Pan jest pasterzem moim,
  Niczego mi nie braknie,
  Na niwach zielonych pasie mnie,
  Nad wody spokojne prowadzi mnie.
  
  Wojownicy Pana
  03.03.2010r.
  Kategoria wpisu: Pieśni
  Wojownicy Pana
  Nie zabijają
  Walczą miłością
  Duchową amunicją.
  Weź udział w trudach
  I przeciwnościach
  Jako dobry żołnierz
  Chrystusa Jezusa
  On Ci pomaga
  I wspiera w trudnych chwilach
  Gdziekolwiek byś był
  Cokolwiek byś robił.
  Tylko Jezus
  On moim Panem jest
  Tylko Jezus
  On bardzo kocha mnie
  Tylko Maryja
  Ona naszą matką jest
  Tylko Maryja
  Ona jedna jest the best!
  Ojojoj ojojoj…