Historia

Start / Historia
21.02.2010

Odsłonięcie przy krzyżu misyjnym tablicy pamiątkowej śp. ks. prob. Stefana Dropa.

08.11.2009

Powitanie nowego proboszcza – ks. dra Benedykta Glinkowskiego.

22.10.2009

Po południu umiera nagle ks. proboszcz Stefan Drop.

10.11.2007

Siostry Uczennice Krzyża otwierają dom zakonny na terenie naszej parafii.

01.07.2006

Powitanie nowego proboszcza – ks. Stefana Dropa.

29.06.2006

Pożegnanie ks. proboszcza Grzegorza Szymańskiego.

07.07.2005

Powitanie nowego proboszcza – ks. kanonika Grzegorza Szymańskiego.

31.07.2005

Pożegnanie ks. proboszcza Romana Poźniaka.

22-26.05.2005

Parafialny Kongres Eucharystyczny.

01.01.2004

Rozpoczęcie Roku Jubileuszowego 25-lecia Parafii pw. Św. Jadwigi Śląskiej. W ramach tego całorocznego świętowania swoje jubileusze obchodziły kolejno wszystkie duszpasterstwa.

15.12.2003

Dekret ks. arcybiskupa powołujący w naszej parafii Radę Duszpasterską i Radę Ekonomiczną.

23.08.2002

Odsłonięcie tablicy w miejscu pamięci (przy Krzyżu Misyjnym) poświęconej zmarłemu ks. kanonikowi Kazimierzowi Sewolowi.

24.09.2000

Uroczyste Liturgiczne Poświęcenie Kościoła pod przewodnictwem ks. bpa Zdzisława Fortuniaka.

04.06.2000

Pierwsza Msza Święta w naszej parafii nowo wyświęconego ks. Jana Schellera.

21.03.2000

Odbyło się spotkanie założycielskie Chóru Świętej Jadwigi.

14.06.1999

Pierwsza Msza Święta w naszej parafii nowo wyświęconego ks. Karola Ratajczaka.

01.07.1997

Nowym proboszczem został ks. Roman Poźniak. Ks. Kazimierz Sewol przeszedł w stan spoczynku (ale pozostał w parafii) i otrzymał godność kanonika honorowego.

24.02.1991

Poświęcenia organów dokonał ks. abp Jerzy Stroba. Tego dnia grał na nich organista z poznańskiej katedry, pan Stanisław Wilkus.

Październik 1990

Pan Jan Drozdowicz wybudował organy piszczałkowe ufundowane przez ks. dra Czesława Sajdaka.

08.02.1989

W Środę Popielcową ks. bp Zdzisław Fortuniak odprawił Mszę Św. i poświęcił Drogę Krzyżową ufundowaną i wykonaną przez parafianina, pana Wojciecha Kwapiszewskiego.

05.06.1988

Pierwsza Msza Święta w naszej parafii nowo wyświęconego ks. Szczepana Szymendery.

Jesień 1986

Sprzedaż miastu, na cele oświatowe, nieruchomości służącej dotychczas jako kaplica.

Początek lutego 1984

Nieznani sprawcy włamali się do kościoła. Zniszczyli instrument, kratę zamykającą tabernakulum, w podziemiach odkręcili butlę gazową i tylko dzięki braku prądu nie doszło do wybuchu.

08.10.1983

Ks. abp Jerzy Stroba wmurował kamień węgielny poświęcony przez Papieża podczas jego czerwcowej wizyty w Poznaniu.

Listopad 1982

Parafia ma już pierwszy dzwon o imieniu Kazimierz.

Lipiec 1981

Rozpoczęto wykopy pod fundamenty kościoła.

Marzec 1979

18.03 spotkanie założycielskie Koła Różańcowego Kobiet i 25.3 Koła Różańcowego Mężczyzn.

01.01.1979

Dekretem ks. abpa Jerzego Stroby Osiedle Plewiska zostało wyłączone z Parafii pw. Św. Andrzeja Boboli i powołana została Parafia pw. Św. Jadwigi Śląskiej. Jej proboszczem został ks. Kazimierz Sewol.

26.09.1978

Pismo od władz cywilnych przyznające grunt pod budowę kościoła.

27.05.1978

Ks. bp Marian Przykucki poświęcił kaplicę pw. Św. Jadwigi Śląskiej i elektroniczne organy. Już wówczas w kaplicy były przechowywane relikwie świętej.

02.03.1977

Wizyta duszpasterska ks. abpa Antoniego Baraniaka – wręczenie dekretu zezwalającego na podstawową działalność duszpasterską (msze św., chrzty, śluby, uroczystości Pierwszych Komunii Świętych).

II połowa 1974

Księża wikariusze Parafii pw. Św. Andrzeja Boboli Włodzimierz Koperski i Henryk Szwarc zakupili połowę bliźniaka przy ówczesnej ulicy Wiosennej (obecnie Cyniowa) – oficjalnie na ośrodek duszpasterski dla silnie rozbudowującego się osiedla. Rok później zamieszkał tam nowy wikariusz Parafii pw. Św. Andrzeja Boboli – ks. Kazimierz Sewol.