Ministranci

Nasza wspólnota ministrancka liczy obecnie 32 ministrantów: 12 ze szkoły podstawowej, 15 z Gimnazjum i 5 ze szkół średnich i studiów. Aby wspólnota mogła prawidłowo funkcjonować, jest we wspólnocie zarząd, który składa się z:

 1. Księdza opiekuna:
  • ks. Wik. Bartosz Nowakowski – duszpasterz wspólnoty
 2. Głównego prezesa:
  • Grzegorz Kowalski – odpowiedzialny za funkcjonowanie wspólnoty
 3. Wiceprezesi:
  • Hubert Nowak – od spraw sportowych, turnieji oraz formacji duchowej
  • Michał Remlein – odpowiedzialny za szkołę podstawową
  • Adam Danielak – odpowiedzialni za przygotowanie kandydatów

Każdy ministrant ma do wykonywania swoje obowiązki:

 • udział we Mszy Św. niedzielnej i w święta oraz w ciągu tygodnia Mszy Św. „obowiązkowej” w odpowiednim dla niego terminie;
 • udział w cotygodniowych zbiórkach w sobotę: szkoła podstawowa i kandydaci godz. 9:00, gimnazjaliści o godz. 10:00 a licealiści i studenci w piątki o godz. 20:00 na spotkaniach modlitewno-dyskusyjnych dla młodzieży w salkach na probostwie.

Istnienie służby liturgicznej jest dla wszystkich tak samo oczywiste jak posługa kapłana przy ołtarzu, dlatego co warto sobie uzmysłowić, że nie jest to zwykła posługa. Do najważniejszych zadań należy przede wszystkim: dbałość o zewnętrzną „oprawę” liturgii Mszy Świętej, tak aby mogła ona spokojnie i dynamicznie przebiegać.

Posługa ołtarza to także służba lektorska czyli czytanie słowa Bożego podczas Eucharystii. Jest to zadanie zarazem zaszczytne, udziela się bowiem swojego głosu samemu Bogu, ale i trudne i odpowiedzialne. Sztuką jest publiczne przeczytanie słów Pisma Świętego tak, aby było ono zrozumiałe dla wszystkich zgromadzonych. Można zatem zauważyć, iż posługa ołtarza jest nieustannym obcowaniem z Bogiem: w Jego słowie i Ciele.

Aby zapobiec „przyzwyczajenia” się do służby, konieczna jest formacja duchowa, którą prowadzi ks. Opiekun i dwóch odpowiedzialnych za to prezesów.

Czy posługa ministrancka jest łatwa? Może się wydawać, że tak, ale jest to zadanie wymagające. Jest to właściwie powołanie, nie każdy bowiem może być tak blisko Ołtarza. Jeden z prezesów ministrantów powiedział:

Jakby się tak zastanowić, to nie mieści mi się w głowie, jaki to przypada dla mnie zaszczyt będąc tak blisko Ciała i Krwi Chrystusa, kiedy jestem w asyście Celebransa, że dosłownie mógłbym dotknąć Go – mojego Boga, Który mnie stworzył, zna mnie i moje słabości, Który mnie kocha – odwieczna Miłość. Nawet Aniołowie w niebie nie są tak blisko, a ja – nędzny grzeszny człowiek mogę być?!

Widzimy zatem, że chyba nie ma bardziej zaszczytnej posługi na świecie jak służba ministrancka samemu Bogu.

Wspólnota ministrancka to nie tylko rutyna służby w kościele. Organizowane są bowiem turnieje piłki nożnej, w których rozgrywki odbywają się między parafiami, a także odbywać się będą wspólne wyjazdy rekolekcyjno-wypoczynkowe w wakacje.

Jako wspólnota staramy się pomagać i służyć sobie nawzajem nie tylko jako ministranci ale jako bracia. Młodsi mogą liczyć na pomoc i wsparcie starszych, którzy się opiekują wspólnotą nie tylko od tej strony liturgicznej czy duchowej ale i szkolnej i moralnej.

W ostatnim czasie nasza wspólnota przeszła formację i z dniem 1 października 2009r. funkcjonuje jako Armia ministrantów wojsk lądowych Jezusa Chrystusa „REGNARE CHRISTUM VOLUMUS” (z łac. „Pragniemy, by Chrystus panował”) w parafii Św. Jadwigi Śląskiej w Poznaniu.
Polega to na tym, że każdy ministrant ma przydzielony stopień wojskowy:

 • kandydat na ministranta ma przydzielany stopień Szeregowego,
 • ministranci ze szkoły podstawowej mają stopień podoficera Kaprala,
 • ministranci z gimnazjum mają stopień oficera Podporucznika,
 • główny prezes ma stopień Generała, zaś wice prezesi stopnie Generała danej dywizji lub batalionu.
 • Księża opiekuni mają stopnie kapelanów wojskowych

Po co to? Ma to na celu nauczenia dyscypliny, wzajemnego szacunku i odpowiedzialności. Jak to śpiewamy w hymnie ministranckim: „Naprzód przebojem, młodzi rycerze, do walki z grzechem swej duszy(…)” prowadzimy walkę w wojnie między dobrem (Bogiem) a złem (szatanem), w której przeciwstawiamy się wszelkiemu złu i służymy Bogu i człowiekowi jako ministranci, a zarazem żołnierze w myśl słów św. Pawła: „Bierz udział w trudach i przeciwnościach jako dobry żołnierz Chrystusa Jezusa” (2Tm 2, 3).

Ministranci w ciągu całego roku zbierają punkty za swoje obowiązki, dzięki którym pod koniec roku szkolnego są nagradzani.
Jeżeli ministrant – żołnierz wykaże się pozytywnie, na koniec roku szkolnego może być oficjalnie przydzielony mu wyższy stopień, jeżeli wykaże się negatywnie może być zdegradowany do niższego stopnia z równoznacznym brakiem nagród.

Mamy wielką nadzieję, iż nasza wspólnota będzie dalej wzrastać w życzliwości, szacunku, gorliwości a także w liczbie, dlatego wszystkich którzy chcieliby dołączyć do grona Armii ministrantów naszej parafii mogą zapisać się w zakrystii po każdej Mszy Św. lub na zbiórkach w soboty o godz. 9:00 w salce na probostwie.

ZOSTAŃ ŻOŁNIERZEM JEZUSA CHRYSTUSA!
KRÓLUJ NAM CHRYSTE!

Adam Danielak – wiceprezes ministrantów

Kontakt: ministranci@jadwigaslaska.pl