WIZYTACJA KANONICZNA

w par. pw. św. Jadwigi Śląskiej w Poznaniu
20.03.2012 r.
Ks. bp Zdzisław Fortuniak

Program wizytacji

- g. 9.00 – Msza św. z udziałem parafian, którzy dysponują czasem,
szczególnie chorych i starszych
- g. 10.00 – odwiedziny u chorego
- g. 10.30 – odwiedziny u chorego
- g. 11.00 – wizyta w przedszkolu i domu Sióstr im. Jezus
- g. 12.00 – wizyta w szkole – spotkanie z dyrekcją, gronem pedagogicznym
i uczniami
- g. 13.00 – wizyta i obiad w domu Sióstr Uczennic Krzyża
- g. 14.30 – wizyta u ks. kan. A. Kościańskiego
- g. 15.00 – spotkanie w Domu Kultury z RD, RE
i Nadzwyczajnymi Szafarzami Komunii Świętej
- g. 16.00 – spotkanie w sali bł. Jana Pawła II z budowniczymi kościoła,
Akcją Katolicką i PZC
- g. 16.45 – wizyta u ks. Wikariusza
- g. 17.15 – wizyta u ks. Proboszcza
- g. 18.00 – Msza św. z sakramentem bierzmowania
- g. 19.30 – kolacja z kapłanami dekanatu i konferencja