Sprawozdanie za 2015 rok

1. Sakramenty i sakramentalia:
a) Chrzty – 45
b) I Komunia – 37
c) Bierzmowanie – 34
d) Śluby – 7
e) Pogrzeby – 59

2. Rekolekcje i inne praktyki ascetyczne:
a) Rekolekcje parafialne – ks. Robert Klemens ze Świętej Góry;
b) Rekolekcje szkolne – Siostry Uczennice Krzyża;
c) Kazania pasyjne – ks. Dariusz Mazur – ojciec duchowny ASD;
d) Kazania podczas Nabożeństw Fatimskich – ks. Przemysław Tyblewski – prefekt ASD;
e) Droga Krzyżowa ulicami osiedla w Wielkim Tygodniu;
f) Adoracje Wielkiego Tygodnia – Wielki Czwartek i Wielki Piątek po Liturgii oraz w Wielką Sobotę w ciągu dnia;
g) Soboty po wieczornej Mszy św. do godz. 20.00 – adoracje indywidualne NS;
h) Wielbienie śpiewem – kwartalna adoracja prowadzona przez POAK;
i) Całodniowa adoracja NS przed odpustem parafialnym;
j) Odpust parafialny ks. dr Czesław Sajdak;
k) Mini maraton biblijny w ramach „Niedzieli Biblijnej”
l) Msza św. z wprowadzeniem relikwii świętych Zelii i Ludwika Martin – rodziców św. Teresy od Dzieciątka Jezus i oddanie pod ich szczególną opiekę rodzin ministrantów i „Iskierek”;
m) Przyjęcie repliki Krzyża i wizerunku Matki Bożej w ramach przygotowania do Światowych Dni Młodzieży;
n) 30-dniowe Nabożeństwo do św. Józefa;
o) Przyjęcie peregrynującego obrazu św. Józefa z kościoła oo. Karmelitów w Poznaniu;
p) Obchody 15 rocznicy Poświęcenia Własnego Kościoła pod przewodnictwem ks. kan. Włodzimierza Koperskiego;
q) Msze św. wotywne o św. Janie Pawle II wraz z nabożeństwem w intencji rodzin naszej parafii – od kanonizacji każdego 22 dnia miesiąca;
r) Apel pod Krzyżem w intencji pokoju na świecie w święto Podwyższenia Krzyża Świętego;
s) Wyjazd do Warszawy na rekolekcje prowadzone przez o. Jamesa Maniackala;
t) Godzina Łaski – adoracja prowadzona przez Wspólnotę Modlitwy o. Pio.

3. Duszpasterstwo dzieci:
a) Spotkania formacyjne w ramach Zespołu „Iskierki”;
b) Spotkania formacyjne w ramach „Szkolnego Koła Caritas”;
c) Spotkania formacyjne w ramach „Kółka Biblijnego”;
d) Sobotnie spotkania formacyjne dla ministrantów młodszych i starszych;
e) Balik karnawałowy dla dzieci klas 0-3 SP zorganizowany przez Szkolne Koło Caritas;
f) Celebracje dla dzieci klas I, II i III – będące przygotowaniem do I Komunii św.;
g) Wyjazd formacyjno-integracyjny Iskierek i ministrantów do domu sióstr w Otorowie;
h) Pielgrzymka dzieci pierwszokomunijnych do Sanktuarium MB Królowej Rodzin do Lubasza;
i) Pielgrzymka uczniów klas VI do katedry w Gnieźnie i na Lednicę;
j) Wyjazd integracyjny „Iskierek” do Szamotuł i Pniew;
k) Uczestnictwo uczniów klas 3-6 SP w projekcie religijno – historycznym zapoznającym z historią Polski po przyjęciu chrztu w 966 r.
l) Radosne oczekiwanie na św. Mikołaja w gronie rodzinnym, przy pieczeniu pierników i przygotowywaniu kartek świątecznych.

4. Duszpasterstwo młodzieży:
a) Regularne spotkania gimnazjalistów klas I – III, przygotowujące do bierzmowania;
b) Okazjonalne spotkania młodzieży w ramach Duszpasterstwa Młodych parafii św. Jadwigi Śląskiej
c) Letni wyjazd młodzieży na Podkarpacie;
d) Adwentowe czuwanie światła – piątkowe Msze św. „Rorate caeli”.

5. Duszpasterstwo dorosłych:
a) Spotkania w ramach grup parafialnych: Wspólnoty Żywego Różańca, Wspólnoty Apostolstwa Maryjnego, Wspólnoty Modlitwy o. Pio, Parafialnego Oddziału Akcji Katolickiej, Parafialnego Zespołu Caritas, Chóru Parafialnego;
b) Krąg biblijny prowadzony przez ks. prof. dr hab. Janusza Nawrota;
c) Duchowa Adopcja Dziecka Poczętego – ss. Uczennice Krzyża;
d) Spotkania z rodzicami dzieci I komunijnych i rodzicami młodzieży przygotowującej się do bierzmowania;
e) Spotkania z radami: RD i RE;
f) Spotkania seniorów w pierwsze poniedziałki miesiąca prowadzone przez Parafialny Zespół Caritas;
g) Spotkania z katechetami.

6. Wydarzenia kulturalne:
a) Koncert kolęd w wykonaniu chóru parafialnego;
b) Koncert kolęd w wykonaniu scholi młodzieżowej wzmocnionej o głosy przyjaciół;
c) Jasełka w wykonaniu dzieci naszej parafii;
d) Koncert zespołu kameralnego Prywatnego Policealnego Studium Sztuki Wokalnej w Poznaniu;
e) Koncert w ramach X Ogólnopolskiego Festiwalu Muzyki Organowej i Kameralnej – Komorniki 2015;
f) „Tryptyk Rzymski” Jana Pawła II – sztuka przygotowana przez Dom Kultury „Stokrotka” i naszą parafię w reżyserii Przemysława Basińskiego;
g) Koncert organowy z okazji 25 rocznicy wybudowania organów w naszym kościele;
h) Trzykrotne wykonanie Akatystu ku czci Bogurodzicy w wykonaniu zaangażowanych parafian, z inicjatywy Sióstr Uczennic krzyża.

7. Spotkania integracyjne:
a) Marsz Trzech Króli – kolędowanie ulicami naszego osiedla;
b) Msza św. i spotkanie w sali św. Jana Pawła II starszych i chorych z okazji Dnia Chorego;
c) Tulce – pielgrzymka piesza i rowerowa;
d) Comiesięczne wykłady w ramach spotkań Parafialnego Oddziału Akcji Katolickiej;
e) Udział w akcji pokazującej rodzicom niebezpieczeństwa związane z nieodpowiednią edukację seksualną – „Twoje dziecko wielka sprawa! Jego szczęście w twoich rękach”;
f) Grill organizowany przez POAK dla członków organizacji i rodziców dzieci pierwszokomunijnych;
g) Wakacyjna podróż rodzinna pociągiem „Pod parą”.

8. Pielgrzymki autokarowe dla dorosłych:
a) Pielgrzymka po Ziemi Łódzkiej (m. in. miejsca związane z św. Faustyną Kowalską);
b) Pielgrzymka po południowej Wielkopolsce i Ziemi Kaliskiej szlakiem bł. Sancji Szymkowiak;
c) Pielgrzymka śladami bł. ks. Jerzego Popiełuszki;
d) Pielgrzymka na Górę Świętej Anny i na Jasną Górę;
e) Pielgrzymka do Sanktuarium MB w Licheniu i szlakiem Pierwszych Piastów;
f) Pielgrzymka do Sanktuarium MB Góreckiej w Górce Klasztornej.

9. Działalność charytatywna i humanitarna PZ Caritas w roku 2015:
- dofinansowanie zakupu leków oraz środków do pielęgnacji chorych;
- z okazji Dnia Chorych zorganizowanie spotkania na uroczystej Mszy św. oraz poczęstunek a dla nieobecnych z względu na stan zdrowia, laurki i słodycze;
- wyjazd niepełnosprawnych na rekolekcje;
- dofinansowanie wyjazdów na wakacje, rekolekcje i warsztaty dzieci i młodzieży;
- zbiórka oraz zakup przyborów szkolnych;
- udział w akcji „Plecak pełen uśmiechu” wyposażyliśmy i rozprowadziliśmy 20 plecaków również na Ukrainę;
- zakup dla dzieci potrzebujących odzieży oraz pomoc dzieciom 1-szo komunijnym;
- rozdaliśmy dzieciom naszej parafii, z naszej szkoły, jak również dzieciom z Otorowa 86 paczek pod choinkę (akcja czerwone serduszko);
- organizowanie przedświątecznej zbiórki żywności w kościele;
- braliśmy udział w zbiórce żywności w Biedronce;
- rozdaliśmy „Tytki Miłosierdzia” i rozdzieliśmy 30 szt. pełnych tytek potrzebującym;
- udzieliliśmy pomocy żywnościowej, rozdzielając ponad 300 kg żywności oraz bony żywnościowe;
- zbiórka odzieży i środków czystości dla potrzebujących parafian oraz dwa transporty dla parafii na Ukrainie;
- uczestniczyliśmy w zbiórce przedmiotów na aukcję internetową;
- zorganizowaliśmy 2 razy zbiórkę elektrośmieci;
- rozprowadziliśmy 110 kg jabłek;
- wykonaliśmy i rozprowadziliśmy 600 wiązanek palmowych oraz 450 wiązanek ziół i kwiatów.
Łącznie w ramach PZC na pomoc potrzebującym zebrano i wydano 11850 zł.

10. Powody do radości:
a) Przyznanie przez Arcybiskupa Poznańskiego panu Przemysławowi Basińskiemu odznaczenia Optime Merito Archidioecesis Posnaniensis, za wybitne zasługi dla szerzenia kultury religijnej;
b) Dobra współpraca z Domem Kultury Stokrotka, m. in. wspólnie zorganizowaliśmy Turniej Tenisa Stołowego dla ministrantów z atrakcyjnymi nagrodami.

11. Inwestycje parafialne
a) Zmodernizowano oświetlenie kościoła przez dodanie reflektorów LED-owych;
b) Oczyszczono i polakierowano ławki w kościele;
c) Zmieniono materiał na siedziskach ławek;
d) Nastrojono i zmodernizowano organy przez zainstalowanie dwóch nowych połączeń klawiaturowych;
e) Naprawiono kanalizację przy kościele wymieniając pękniętą rurę;
f) Wymieniono drzwi wejściowe główne i boczne na probostwo oraz drzwi do wikariatu i do sali domu parafialnego;
g) Wymieniono meble w biurze parafialnym;
h) Wymieniono przerdzewiałą, poziomą instalację kanalizacyjną w domu parafialnym;
i) Wymalowano wikariat, biuro parafialne, pokój gościnny oraz korytarz na parterze w domu parafialnym.

Wspomniane inwestycje udało się zorganizować z ofiar składanych w ramach kolędy, comiesięcznej składki inwestycyjnej, ofiar osób proszących o anonimowość oraz 1% podatku przeznaczonego na Caritas Archidiecezji Poznańskiej z celem szczegółowym „Jadwiga Śląska – Poznań”.

Wszystkim parafianom, którzy angażują się w „życie parafii” w możliwy dla siebie sposób i chętnie włączają się w realizacje podejmowanych przedsięwzięć, poświęcając swój czas i własne środki materialne, składam serdeczne Bóg zapłać.

Z nieskrywaną radością informuję, że nasza parafia nie posiada żadnych zadłużeń finansowych.

Z okazji Nowego Roku życzę wszystkim odwagi i wytrwałości w urzeczywistnianiu postawy miłosierdzia wobec bliźnich i zgłębianiu znaczenia hasła roku duszpasterskiego: „Nowe życie w Chrystusie”.

ks. Benedykt Glinkowski – proboszcz