Sprawozdanie – rok 2016

1. Sakramenty i sakramentalia:
a) Chrzty – 36
b) I Komunia – 57
c) Bierzmowanie – 50
d) Zapowiedzi – 32
e) Śluby – 11
f) Pogrzeby – 32

2. Rekolekcje i inne praktyki ascetyczne:
a) Rekolekcje parafialne i rekolekcje szkolne – ks. Grzegorz Zbączyniak – proboszcz par. w Kórniku;
b) Kazania pasyjne – ks. dr Rafał Pajszczyk – wiceoficjał Metropolitalnego Sądu Duchownego w Poznaniu;
c) Kazania podczas Nabożeństw Fatimskich – ks. Darek Mazur – ojciec duchowny ASD;
d) Droga Krzyżowa ulicami osiedla w Wielkim Tygodniu;
e) Adoracje Wielkiego Tygodnia – Wielki Czwartek i Wielki Piątek po Liturgii oraz w Wielką Sobotę w ciągu dnia;
f) Soboty po wieczornej Mszy św. do godz. 20.00 – adoracje indywidualne NS;
g) Triduum i całodniowa adoracja NS przed odpustem parafialnym;
h) Odpust parafialny ks. prał. Marian Lewandowski;
i) Mini maraton biblijny w ramach „Niedzieli Biblijnej”;
j) Msze św. wotywne o św. Janie Pawle II wraz z nabożeństwem w intencji rodzin naszej parafii – od kanonizacji każdego 22 dnia miesiąca;
k) Apel pod Krzyżem w intencji pokoju na świecie w święto Podwyższenia Krzyża Świętego;
l) Uczestnictwo w obchodach 1050 rocznicy Chrztu Polski na stadionie przy ul. Bułgarskiej;
m) Nowenna przed Jubileuszowym Aktem Przyjęcia Jezusa Chrystusa za Króla i Pana;
n) Godzina Łaski – adoracja prowadzona przez Wspólnotę Modlitwy o. Pio.

3. Duszpasterstwo dzieci:
a) Spotkania formacyjne w ramach Zespołu „Iskierki”;
b) Spotkania formacyjne w ramach „Szkolnego Koła Caritas”;
c) Spotkania formacyjne w ramach „Kółka Biblijnego”;
d) Sobotnie spotkania formacyjne dla ministrantów młodszych i starszych;
e) Balik karnawałowy dla dzieci klas 0-3 SP zorganizowany przez Szkolne Koło Caritas;
f) Celebracje dla dzieci klas I, II i III – będące przygotowaniem do I Komunii św.;
g) Zbiórka przez SKC używanych książek o tematyce religijnej w celu udostępniania ich zainteresowanym;
h) Wyścig papieski w dzień wyboru św. Jana Pawła II na Stolicę Apostolską;
i) Pielgrzymka dzieci pierwszokomunijnych do Sanktuarium MB Królowej Rodzin do Lubasza;
j) Wyjazd dzieci i młodzieży do Lipnicy Wielkiej na Orawie;
k) Przedstawienie przygotowane przez uczniów naszej szkoły zatytułowane: „Chrzest 966”;
l) Radosne oczekiwanie na św. Mikołaja w gronie rodzinnym, przy pieczeniu pierników i przygotowywaniu kartek świątecznych.

4. Duszpasterstwo młodzieży:
a) Regularne spotkania gimnazjalistów klas I – III, przygotowujące do bierzmowania;
b) Spotkania młodzieży w ramach Duszpasterstwa Młodych parafii św. Jadwigi Śląskiej w piątkowe wieczory;
c) Uczestnictwo w obchodach ŚDM;
d) Adwentowe czuwanie światła – piątkowe Msze św. „Rorate caeli” i pierwszopiątkowe Msze św. dla młodzieży o godz. 19.30;
e) Wyjazd grupy młodzieży w góry – Kościelisko k. Zakopanego.

5. Duszpasterstwo dorosłych:
a) Spotkania w ramach grup parafialnych: Wspólnoty Żywego Różańca, Wspólnoty Apostolstwa Maryjnego, Wspólnoty Modlitwy o. Pio, Parafialnego Oddziału Akcji Katolickiej, Parafialnego Zespołu Caritas, Chóru Parafialnego; Mam z małymi dziećmi;
b) Krąg biblijny prowadzony przez ks. prof. dr hab. Janusza Nawrota;
c) Duchowa Adopcja Dziecka Poczętego – ss. Uczennice Krzyża;
d) Spotkania z rodzicami dzieci I komunijnych i rodzicami młodzieży przygotowującej się do bierzmowania;
e) Spotkania z radami: RD i RE;
f) Spotkania seniorów w pierwsze poniedziałki miesiąca prowadzone przez Parafialny Zespół Caritas;
g) Spotkania z katechetami.

6. Powołania:
a) Maciej Walkowiak rozpoczął roczny nowicjat w zgromadzeniu oo. Salezjanów;
b) Anna Wieczorek rozpoczęła dwuletni postulat w Zgromadzeniu Sióstr Uczennic Krzyża;
c) Panowie: Przemysław Glapka i Marek Płóciniczak zostali włączeni do grona Nadzwyczajnych Szafarzy Komunii św. naszej Archidiecezji, a dwie kolejne osoby rozpoczęły przygotowania do podjęcia obowiązków katechistów.

7. Wydarzenia kulturalne:
a) Koncert kolęd w wykonaniu Chóru Akademii Muzycznej w Poznaniu;
b) Koncert kolęd w wykonaniu naszego chóru parafialnego;
c) Film, wystawa i prelekcja prof. Stanisława Mikołajczaka na temat burzliwych losów Pomnika Wdzięczności;
d) Koncert w ramach XI Ogólnopolskiego Festiwalu Muzyki Organowej i Kameralnej – Komorniki 2016;
e) Wieczornica patriotyczna prowadzona przez mgr Bernadetę Mika: Polska to On – o życiu i działalności Henryka Sienkiewicza;
f) Wykonanie Akatystu ku czci Bogurodzicy w adwentowe soboty przez zaangażowanych parafian, z inicjatywy Sióstr Uczennic krzyża.

8. Spotkania integracyjne:
a) Marsz Trzech Króli – kolędowanie ulicami naszego osiedla;
b) Msza św. i spotkanie w sali św. Jana Pawła II starszych i chorych z okazji Dnia Chorego;
c) Tulce – pielgrzymka piesza i rowerowa;
d) Comiesięczne wykłady w ramach spotkań Parafialnego Oddziału Akcji Katolickiej;
e) Rodzinny rajd samochodowy do Gniezna i na Lednicę zorganizowany przez POAK;
f) Grill organizowany przez POAK dla członków organizacji i rodziców dzieci pierwszokomunijnych;
g) Przyjęcie pielgrzymów z Hiszpanii w ramach Światowych Dni Młodzieży;
h) Wakacyjna podróż rodzinna pociągiem „Pod parą”;
i) Wyjazd samochodowy do Murowanej Gośliny na spektakl plenerowy Orzeł i Krzyż.

9. Pielgrzymki autokarowe dla dorosłych:
a) Pielgrzymka po Ziemi Świętej;
b) Pielgrzymka do sanktuarium Matki Bożej Uzdrowienia Chorych w Smolicach i na Jasną Górę;
c) Pielgrzymka do sanktuarium Matki Bożej Uzdrowienia Chorych w Smolicach i Sanktuarium Matki Bożej przy Żłóbku w Kobylinie.

10. Działalność charytatywna i humanitarna PZ Caritas w roku 2016:
a) zakupiono opał dla najbardziej potrzebujących,
b) udzielono niezbędnej pomocy finansowej i żywnościowej rozdzielając 300 kg różnych artykułów,
c) udzielono pomocy przy remoncie domu,
d) dofinansowano wyjazdy wakacyjne młodzieży oraz wyjazd na rekolekcje,
e) wydano śniadanie dla młodzieży przybyłej na ŚDM goszczonej przez naszą parafię,
f) zorganizowano wyjazd niepełnosprawnych na rekolekcje oraz na koncerty,
g) zakupiono niezbędne artykuły szkolne dla dzieci,
h) zorganizowano pielgrzymkę dla osób starszych i chorych,
i) z okazji Dnia Chorego zorganizowano spotkanie i poczęstunek;
j) co miesiąc organizowane są spotkania z seniorami,
k) dofinansowano zakup rolet do okien w salce parafialnej,
l) rozdano dzieciom ponad 100 paczek świątecznych pod choinkę.
Łącznie w ramach PZC na pomoc potrzebującym wydano 15.597,00 zł.

11. Inwestycje parafialne:
a) założono żaluzje zewnętrzne w oknach wikariatu;
b) założono ekran i tzw. wertykale w oknach sali spotkań domu parafialnego;
c) dokonano przeglądu i nastrojenia organów;
d) w kościele wykonano prace konserwatorsko-remontowe: schowano pod tynk przewody elektryczne prowadzone po ścianie, zastosowano system transmisji obrazów statycznych i filmów z wykorzystaniem istniejącego nagłośnienia kościoła, założono nowy ekran, oczyszczono ściany, założono flizelinę maskującą pęknięcia i pomalowano wnętrze kościoła;
e) zrobiono i ustawiono na balkonie organowym nowe podesty dla chórzystów;
f) pomalowano ścianę zewnętrzną kościoła i założono tam nowe tablice z nazwą parafii oraz planem nabożeństw;
g) zmodyfikowano i unowocześniono system alarmowy kościoła i domu parafialnego;
h) dokonano naprawy mocowań dzwonów; aktualnie trwa jeszcze wymiana elementów elektronicznych, które je uruchamiają.

Wspomniane inwestycje udało się zorganizować z ofiar składanych w ramach kolędy, comiesięcznej składki inwestycyjnej, ofiar osób proszących o anonimowość oraz 1% podatku przeznaczonego na Caritas Archidiecezji Poznańskiej z celem szczegółowym „Jadwiga Śląska – Poznań”.
Wszystkim parafianom, którzy angażują się w „życie parafii” w możliwy dla siebie sposób i chętnie włączają się w realizacje podejmowanych przedsięwzięć, poświęcając swój czas i własne środki materialne, składam serdeczne Bóg zapłać.
Informuję, że nasza parafia nie posiada żadnych zadłużeń finansowych.
W Nowym Roku życzę wszystkim odwagi i wytrwałości w wyznawaniu wiary słowem i czynem do czego zachęca nas hasło roku duszpasterskiego: „Idźcie i głoście”.

Proboszcz