Sprawozdanie finansowe Parafialnego Zespołu Caritas za 2011r.

DOCHODY Z OFIAR I ROZPROWADZANIA n/w ARTYKUŁÓW

ofiary za wiązanki palmowe 950,09 zł
świece paschaliki ozdoby i kartki wielkanocne 628,74 zł
ofiary za wiązanki z ziół i kwiatów 1.096,00 zł
ofiary ze sprzedaży bożonarodzeniowej 5.103,31 zł
ofiary ze skarbonki Caritas 1.977,30 zł
ofiary ze skarbonki Św. Antoniego 971,57 zł
RAZEM: 10.727,01 zł

ROZCHODY NA POMOC DLA POTRZEBUJĄCYCH

refundacja leków 641,34 zł
zakup artykułów szkolnych 200,90 zł
zakup węgla dla 6 rodzin 3.716,56 zł
dofinansowanie zakupu aparatów rehabilitacyjnych 147,50 zł
dofinansowanie wyjazdów wakacyjnych dzieci 1.930,00 zł
koszty związane światowym Dniem Chorych 586,80 zł
koszty związane z pomocą charytatywną :
dofinansowanie do remontów mieszkań, kosztów
związanych z dostarczaniem żywności potrzebującym itp. 1.849,34 zł
RAZEM: 9.072,34 zł