SPRAWOZDANIE – ROK 2017

Wersja PDF

1. Sakramenty i sakramentalia:
a) Chrzty – 34
b) I Komunia – 61
c) Bierzmowanie – 30
d) Zapowiedzi – 23
e) Śluby – 10
f) Pogrzeby – 30

2. Rekolekcje i inne praktyki ascetyczne:
a) Rekolekcje parafialne i rekolekcje szkolne – ks. Jakub Przybylski Cor ze Świętej Góry w Gostyniu;
b) Kazania pasyjne – ks. Przemysław Sypniewski – nasz poprzedni wikariusz;
c) Kazania podczas Nabożeństw Fatimskich – ks. Krystian Sammler – Referent Wydz. Duszpasterstwa Kurii Metropolitalnej;
d) Droga Krzyżowa ulicami osiedla w Wielkim Tygodniu;
e) Adoracje Wielkiego Tygodnia – Wielki Czwartek i Wielki Piątek po Liturgii oraz w Wielką Sobotę w ciągu dnia;
f) Soboty po wieczornej Mszy św. do godz. 20.00 – adoracje indywidualne NS;
g) Triduum i całodniowa adoracja NS przed odpustem parafialnym;
h) Odpust parafialny ks. dziekan Karol Górawski;
i) Mini maraton biblijny w ramach „Niedzieli Biblijnej”;
j) Nabożeństwa wynagradzające w I soboty miesiąca;
k) Msze św. wotywne o św. Janie Pawle II wraz z nabożeństwem w intencji rodzin naszej parafii – od kanonizacji każdego 22 dnia miesiąca;
l) Apel pod Krzyżem w intencji pokoju na świecie w święto Podwyższenia Krzyża Świętego;
m) Godzina Łaski – adoracja prowadzona przez Grupę Modlitwy o. Pio.

3. Duszpasterstwo dzieci:
a) Spotkania formacyjne w ramach Zespołu „Iskierki”;
b) Spotkania formacyjne w ramach „Szkolnego Koła Caritas”;
c) Spotkania formacyjne w ramach „Kółka Biblijnego”;
d) Sobotnie spotkania formacyjne dla ministrantów młodszych i starszych;
e) Balik karnawałowy dla dzieci klas 0-3 SP zorganizowany przez Szkolne Koło Caritas w uroczystość Trzech Króli;
f) Celebracje dla dzieci klas I, II i III – będące przygotowaniem do I Komunii św.;
g) Pielgrzymka dzieci pierwszokomunijnych do Sanktuarium św. Urszuli Ledóchowskiej w Pniewach;
h) Wyjazd uczniów szkoły podstawowej i gimnazjum do Kudowy Zdrój – zwiedzanie m. in.: Szczeliniec, Błędne Skały, Wambierzyce, twierdza kłodzka.
i) Wyścig papieski w dzień wyboru św. Jana Pawła II na Stolicę Apostolską;
j) Radosne oczekiwanie na św. Mikołaja w gronie rodzinnym, przy pieczeniu pierników i przygotowywaniu kartek świątecznych.

4. Duszpasterstwo młodzieży:
a) Regularne spotkania klas VII, II i III, przygotowujące do bierzmowania;
b) Spotkania młodzieży w ramach Duszpasterstwa Młodych parafii św. Jadwigi Śląskiej w piątkowe wieczory;
c) Cotygodniowe spotkania scholii młodzieżowej;
d) Adwentowe czuwanie światła – piątkowe Msze św. „Rorate caeli” i pierwszopiątkowe Msze św. dla młodzieży o godz. 19.30;
e) Wyjazd grupy młodzieży w góry – Kościelisko k. Zakopanego.

5. Duszpasterstwo dorosłych:
a) Spotkania w ramach grup parafialnych: Wspólnoty Żywego Różańca, Wspólnoty Apostolstwa Maryjnego, Wspólnoty Modlitwy o. Pio, Parafialnego Oddziału Akcji Katolickiej, Parafialnego Zespołu Caritas, Kręgu Biblijnego; Chóru Parafialnego; Mam z małymi dziećmi;
b) Modlitwa w ramach Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego;
c) Spotkania z rodzicami dzieci I komunijnych i rodzicami młodzieży przygotowującej się do bierzmowania;
d) Spotkania z radami: RD i RE;
e) Spotkania seniorów w pierwsze poniedziałki miesiąca prowadzone przez Parafialny Zespół Caritas;
f) Spotkania z katechetami;
g) Comiesięczne wykłady w ramach spotkań Parafialnego Oddziału Akcji Katolickiej.

6. Powołania:
a) Marcin Łabęcki – IV rok w ASD;
b) Maciej Walkowiak – II rok w zgromadzeniu oo. Salezjanów;
c) Hubert Komasa – I rok w zgromadzeniu oo. Karmelitów;
d) Anna Wieczorek rozpoczęła drugi rok postulatu w Zgromadzeniu Sióstr Uczennic Krzyża;
e) Pan Radosław Dzięciołowski został przyjęty do grona katechistów Archidiecezji Poznańskiej.

7. Wydarzenia kulturalne:
a) Koncert kolęd w wykonaniu zespołu „Iskierki”;
b) W ramach projektu „Poznańskie Kolędowanie”, koncert kolęd w wykonaniu oktetu wokalnego Opera Art.;
c) Koncert kolęd w wykonaniu chórów naszej parafii;
d) Koncert w ramach X Ogólnopolskiego Festiwalu Muzyki Organowej i Kameralnej – Komorniki 2017;
e) Wieczornica patriotyczna zorganizowana przez POAK – wykład pt.: „Zapomniany współtwórca odrodzonej Polski – Ignacy Jan Paderewski – wirtuoz  wśród polityków”, który wygłosił dr hab. Piotr Okulewicz.;
f) wieczornica patriotyczna zorganizowana przez 14 Poznański Szczep Harcerski „Czternastka” im. Stanisława Żółkiewskiego – pieśni patriotyczne i występy przygotowane przez poszczególne zastępy harcerzy;
g) Wykonanie Akatystu ku czci Bogurodzicy w adwentowe soboty przez zaangażowanych parafian, z inicjatywy Sióstr Uczennic krzyża.

8. Spotkania integracyjne:
a) Marsz Trzech Króli – kolędowanie ulicami naszego osiedla;
b) Msza św. i spotkanie w sali św. Jana Pawła II starszych i chorych z okazji Dnia Chorego;
c) Tulce – pielgrzymka rowerowa;
d) Spływ kajakowy rzeką Wełną zorganizowany przez POAK;
e) Wakacyjna podróż rodzinna pociągiem „Pod parą”;
f) Wyjazd do kina „Apollo” na film pt. Zerwany Kłos i uczestnictwo w nabożeństwie Drogi Krzyżowej oraz Mszy św. w kościele stacyjnym pw. Bożego Ciała;
g) Spotkanie opłatkowe grup duszpasterskich.

9. Pielgrzymki autokarowe dla dorosłych:
a) Pielgrzymka śladami św. Brata Alberta;
b) Pielgrzymka do sanktuarium Matki Bożej Pocieszenia w Górce Duchownej i na Jasną Górę;
c) Pielgrzymka śladami bł. o. Honorata Koźmińskiego;
d) Pielgrzymka do europejskich Sanktuariów Maryjnych.

10. Działalność charytatywna i humanitarna PZ Caritas w roku 2017:
a) zakupiono opał dla najbardziej potrzebujących,
b) udzielono niezbędnej pomocy finansowej i żywnościowej potrzebującym,
d) dofinansowano wyjazdy wakacyjne młodzieży oraz wyjazd na rekolekcje,
e) zorganizowano wyjazd niepełnosprawnych na rekolekcje,
g) zakupiono niezbędne artykuły szkolne dla dzieci,
h) z okazji Dnia Chorego zorganizowano spotkanie i poczęstunek;
j) co miesiąc organizowane są spotkania z seniorami,
k) rozdano dzieciom ponad 100 paczek świątecznych pod choinkę.

11. Inwestycje parafialne:
a) Wymieniono elektronikę i zamontowano nowy kontuar organowy oraz dokonano przeglądu i nastrojenia organów;
b) Zakupiono ornat i komplet 12 stuł na cały okres liturgiczny;
c) Z uwagi na przeciekanie dachu domu parafialnego podjęto prace naprawcze: podwyższono ściany boczne budynku i kominy, położono ocieplenie ze zbrojoną papą oraz zamontowano nowe rynny;
d) Przy domu parafialnym wycięto pochylone drzewo i uzupełniono brakującą kostkę brukową, uzyskując w ten sposób miejsce na powiększenie parkingu dla rowerów.

Wspomniane inwestycje udało się wykonać z ofiar składanych w ramach kolędy, comiesięcznej składki inwestycyjnej oraz indywidualnych ofiar osób proszących o anonimowość.
Wszystkim parafianom, którzy angażują się w „życie parafii” w możliwy dla siebie sposób i chętnie włączają się w realizacje podejmowanych przedsięwzięć, poświęcając swój czas i własne środki materialne, składam serdeczne Bóg zapłać.
Informuję, że nasza parafia na dzień dzisiejszy nie posiada żadnych zadłużeń finansowych.
W Nowym Roku życzę wszystkim odwagi i wytrwałości w otwieraniu się na działanie Ducha Świętego, do czego zachęca nas hasło roku duszpasterskiego: „Jesteśmy napełnieni Duchem Świętym”.

Proboszcz