Sprawozdania za 2011 rok

1. Sakramenty i sakramentalia
a) Chrzty – 51
b) I komunia św. – 54
c) Bierzmowanie – 59
d) Śluby – 9
e) Pogrzeby – 42

2. Rekolekcje
a) Parafialne – ks. Artur Andrzejewski
b) Szkolne – ks. Przemysław Tyblewski
c) Kazania pasyjne – ks. Mirosław Musiał
d) Odpust parafialny ks. kan. Franciszek Ryba
e) Dzień skupienia dla rodzin – ss. Uczennice Krzyża
f) Rekolekcje dla Wspólnoty Modlitwy o. Pio w Górce Klasztornej – o. Jerzy Łapiński

3. Czuwania modlitewne
a) środy godz. 21.00 – 21.30 – adoracje indywidualne NS
b) adoracje Wielkiego Tygodnia – Wielki Czwartek i Wielki Piątek po Liturgii oraz w Wielką Sobotę w ciągu dnia
c) W 6 rocznicę śmierci Jana Pawła II – Różaniec z Ojcem Świętym i koncert organowy w wykonaniu Szymona Tritta
d) przed beatyfikacją Jana Pawła II – adoracja prowadzona
e) Wielbienie śpiewem (przed odpustem parafialnym) – adoracja prowadzona
f) wprowadzenie w klimat adwentu – czuwanie prowadzone przez siostry Uczennice Krzyża
g) Godzina Łaski – adoracja prowadzona przez Wspólnotę Modlitwy o. Pio
h) Wielbienie śpiewem (w Adwencie) – adoracja prowadzona

3. Duszpasterstwo dzieci
a) Jasełka z udziałem nauczycieli, rodziców i dzieci
b) Inscenizacje – pantomimy w wykonaniu uczniów klas 6
c) Wyjazd formacyjny do Otorowa
d) Wyjazd dzieci I komunijnych do Lubasza
e) 7-dniowy wakacyjny wyjazd do Grywałdu k/Krościenka
f) Rajd różańcowy do Soboty
g) Dzień Zaduszny – wspólna modlitwa przy grobach śp. Ks. kan. Kazimierza Sewola i patrona szkoły prof. Wiktora Degi
h) Spotkania formacyjne w ramach Zespołu „Iskierki”
i) Sobotnie spotkania z dziećmi prowadzone przez ss. Uczennice Krzyża
j) Spotkania formacyjne w ramach „Koła Misyjnego”
k) Sobotnie spotkania formacyjne dla ministrantów (młodsi o godz. 9.30, starsi o godz. 10.15); uczestnictwo w turniejach sportowych

4. Duszpasterstwo młodzieży
a) Spotkania gimnazjalistów przygotowujące do bierzmowania
b) Cotygodniowe tematyczne spotkania w ramach DM
c) Cotygodniowe próby zespołu muzycznego
d) Majówka we Władysławowie – maj 2011
e) Rekolekcje w Zakopanem – sierpień 2011
f) Pielgrzymka do Tulec – wrzesień 2011
g) Warsztaty Muzyczne – (marzec i czerwiec 2011 r. w Szczecinie, listopad 2011 r. w naszej parafii)

5. Duszpasterstwo dorosłych
a) Spotkania w ramach grup parafialnych: Wspólnoty Żywego Różańca, Apostolstwa Modlitwy, Miłosierdzia Bożego, Wspólnoty Modlitwy o. Pio
b) Krąg biblijny prowadzony przez ks. prof. Janusza Nawrota oraz „Wieczorne zasłuchanie w Słowo” prowadzone przez ss. Uczennice Krzyża
c) Spotkania z rodzicami dzieci I komunijnych
d) Spotkania z rodzicami młodzieży przygotowującej się do bierzmowania
e) Spotkania z radami: RD i RE
f) Spotkania z kandydatami do konstytuującej się w parafii Akcji Katolickiej

6. Wydarzenia kulturalne
a) Koncert kolęd – Zespół Poligrodzianie, Zespół Syjon, studenci i absolwenci Prywatnego Policealnego Studium Sztuki Wokalnej pod dyr. Prof. Jadwigi Gałęskiej – Tritt
b) Męka Pańska w wykonaniu zespołu Syjon
c) Spotkanie z ks. bpem Markiem Jędraszewskim – gawęda o Janie Pawle II
d) Wieczór słowno muzyczny poświęcony Janowi Pawłowi II – wykonawcy: Jan Tycner i Andrzej Ciborski
e) Wystawa fotografii i pamiątek po Janie Pawle II
f) Ewa Uryga – koncert przed odpustem parafialnym
g) Zion – koncert zespołu muzyki gospell
h) prof. Jadwiga Gałęska – Tritt wraz ze studentami Policealnego Studium Sztuki Wokalnej – koncert pieśni adwentowych
i) Koncert organowy – Szymon Tritt
j) Koncert organowy w ramach VI Ogólnopolskiego Festiwalu Muzyki Organowej i Kameralnej
k) Wakacyjne koncerty organowe (niedziele sierpnia) organizowane przez Dom Kultury „Stokrotka”

7. Spotkania integracyjne
a) Festyn z okazji Dnia Dziecka
b) Festyn z okazji odpustu parafialnego
c) Wspólne „oczekiwanie” na spotkanie ze św. Mikołajem

8. Pielgrzymki autokarowe
a) Licheń
b) Kraków – Łagiewniki
d) Częstochowa
c) Szlakiem kościołów drewnianych

9. Inwestycje parafialne
a) Haczyki przy ławkach w kościele i kaplicy
b) Gabloty na vota przy obrazie Matki Bożej Nieustającej Pomocy w kaplicy
c) Świecznik wotywny w kaplicy
d) Renowacja figury Pana Jezusa przy ul. Grunwaldzkiej (za torami)
e) Okna uchylne w dachu kościoła
f) Konserwacja części metalowych stropu kościoła w celu uniknięcia skraplania się pary wodnej
g) Założenie płytek na posadzce pomieszczenia przylegającego do zakrystii
h) Wymalowanie ścian i wymiana wykładziny w pokoju Caritas
i) Odnowienie krzyża misyjnego przy kościele
j) Oczyszczenie i zakonserwowanie parkanów wokół kościoła i domu parafialnego oraz krat w oknach
k) Przerobienie części parkanu na bramę wjazdową na zaplecze domu parafialnego
l) Ustawienie stanowisk dla rowerów przy domu parafialnym
m) Wymiana dwóch przepalonych silników poruszających dzwony
n) Naprawa instalacji alarmowej
o) Wymalowanie sal pod kościołem i nadanie jednej z nich im. bł. Jana Pawła II
p) Położenie na nowo płytek w jednej z sal pod kościołem
q) Wydzielenie na strychu probostwa części magazynowej, gdzie ocieplono podłogę i drzwi oraz części na pralnię i suszarnię, w której wymieniono okna, zmodernizowano instalację wodną, wymalowano ściany i położono płytki na podłogę
r) Wygłuszenie drzwi w biurze parafialnym
s) Zakup 5 nowych alb dla starszych ministrantów

Wszystkim parafianom, którzy angażują się w „życie parafii” w możliwy dla siebie sposób i chętnie włączają się w realizację podejmowanych przedsięwzięć poświęcając swój czas, składam serdeczne Bóg zapłać. Dziękuję za systematyczne wsparcie finansowe wszystkim biorącym na siebie współodpowiedzialność materialną za istnienie i owocne funkcjonowanie naszej wspólnoty. To znaczy, że rozumiemy, iż parafia jest naszym wspólnym domem o który należy dbać.
Uprzejmie informuję, że nasza parafia nie posiada żadnych zadłużeń finansowych.
Z okazji nadchodzącego, 2012 roku, składam wszystkim szczere życzenia odczuwalnego wstawiennictwa naszej patronki św. Jadwigi, opieki Matki Najświętszej, a przede wszystkim Bożego błogosławieństwa.

Ks. Benedykt Glinkowski
proboszcz