List wielkopostny 2011

Drodzy Parafianie!

Kontynuując ubiegłoroczną inicjatywę, postanowiłem również w tym roku, skierować do mieszkańców naszej parafii duszpasterskie słowo na Wielki Post. Adresatami tego listu są zarówno ci, którzy identyfikują się ze wspólnotą naszej parafii, jak również inni, którzy zajęci codziennością, nie mają czasu lub ochoty na przemyślenia religijne, a także członkowie innych grup poszukujących Prawdy.

Kościół katolicki realizuje Program duszpasterski „W komunii z Bogiem” na rok 2010/2011, który jest częścią trzyletniego programu „Kościół domem i szkołą komunii”. W Programie duszpasterskim „W komunii z Bogiem” została zaakcentowana potrzeba formacji opartej na Piśmie Świętym, prowadzącej do ukształtowania w wiernych duchowości biblijnej. Wiąże się to z rozwojem następujących inicjatyw: Dzieła Biblijnego im. Jana Pawła II, diecezjalnych centrów formacji biblijnej oraz parafialnych kręgów biblijnych. W naszej parafii działają dwa kręgi biblijne, jeden prowadzony przez ks. prof. dr hab. Janusza Nawrota (egzegeza Pisma św.), drugi prowadzony przez siostry Uczennice Krzyża – Wieczorne zasłuchanie w Słowo – (modlitwa i dzielenie się Pismem św.). Program roku 2010/2011 zwraca uwagę również na sakramenty w duszpasterstwie, akcentując zwłaszcza potrzebę inicjacji chrześcijańskiej oraz przygotowanie do przyjęcia sakramentów, ich celebrowanie oraz towarzyszenie wiernym po przyjęciu sakramentów.

Wielki Post, to szczególny czas realizacji przytoczonego wyżej hasła. Komunia z Bogiem, jest celem życia każdego chrześcijanina. Pogłębienie znajomości Pisma Świętego oraz zaangażowanie w prowadzenie życia sakramentalnego, to główne kierunki naszego świadomego rozwoju duchowego.

Jako świadomi katolicy winniśmy dokładać starań, by zarówno indywidualnie, jak i we wspólnocie z braćmi, odkrywać więzi z Bogiem i nieustannie je wzmacniać swoimi wyborami dobra. Wielki Post daje nam jeszcze inne okazje, by nasza komunia z Bogiem mogła się pogłębiać. Są nimi charakterystyczne nabożeństwa: droga krzyżowa i gorzkie żale, a przede wszystkim uczestnictwo w rekolekcjach. Rekolekcje szkolne rozpoczną się w Środę Popielcową – dzień gromadzący wszystkich parafian w celu posypania głów popiołem na znak rozpoczęcia czasu umartwienia i pokuty – a zakończą się w piątek marszem dla Jana Pawła II i uroczystą Eucharystią. Prowadził je będzie ks. Przemysław Tyblewski – duszpasterz akademicki z Winiar. Rekolekcje parafialne natomiast rozpoczną się od I Niedzieli Wielkiego Postu (13.03) i będą trwały do środy (16.03). W tym roku poprowadzi je, znany w naszej wspólnocie, ks. Artur Andrzejewski. Również w Wielkim Poście, chciałbym zaprosić dorosłych członków naszej wspólnoty, by założyli na terenie naszej parafii stowarzyszenie Akcja Katolicka, w celu pogłębiania swojej świadomości religijnej i współodpowiedzialności za Kościół.

Z Wielkim Postem kojarzy się nam także zwrot: jałmużna postna, w naszej archidiecezji zbiera się tzw. daninę diecezjalną. Poprzez złożenie tej ofiary przyczyniamy się do większej skuteczności dzieł duszpasterskich, naukowych i charytatywnych, a zwłaszcza do utrzymania seminarium duchownego, katedry poznańskiej oraz ciągłego zwiększania pomocy potrzebującym poprzez Caritas Archidiecezji Poznańskiej.

Korzystając z okazji, chciałbym zaproponować uczestnictwo w następujących pielgrzymkach parafialnych: w maju do Lichenia; w lipcu do Niemiec – śladami św. Jadwigi Śląskiej, oraz w pielgrzymce diecezjalnej na beatyfikację Jana Pawła II do Rzymu i jesienią, do sanktuarium w Łagiewnikach, jako dziękczynienie za beatyfikację Jana Pawła II.

Niech czas umartwienia i refleksji, jakim jest zawsze Wielki Post, będzie dla każdego z nas wykorzystaniem okazji do odzyskania i umocnienia komunii z Bogiem, szczególnie poprzez lekturę Pisma św. i korzystanie z sakramentów św.

ks. Benedykt Glinkowski – proboszcz