Zwiastunom z gór

Zwiastunom z gór, stopom ich cześć,
bo niosą nam radosną wieść - tę wieść.
Pokoju dar wśród życia dróg,
przychodzi już, władać Bóg - Królem Bóg,
Królem Bóg, Królem Bóg,
Królem Bóg, Królem Bóg.