Wody Jordanu

Wody Jordanu weselcie się,
Nasz Zbawiciel przychodzi.
Woda życia – zdrój na pustyni.