U Ciebie Boże

U Ciebie Boże schronienie me.
W cieniu Twych skrzydeł
ukryć mnie chciej.