Słowo Pana

Ref.: Słowa, Słowa Twych ust
         Są pokarmem dla duszy mej!

Słowo Pana jest niezmienne jak niebiosa
	- jest pokarmem dla duszy mej
Słowo Pana, które trwa na wieki
	- jest pokarmem dla duszy mej
Słowo Pana wypróbowane jest w ogniu
	- jest pokarmem dla duszy mej
Słowo Pana jest nieodwołalne i sprawiedliwe
	- jest pokarmem dla duszy mej

Słowo Pana, to jest miecz Ducha
	- jest pokarmem…
Słowo Pana jest żywe i skuteczne
	- jest pokarmem…
Słowo Pana jest jak miecz obosieczny
	- jest pokarmem…
Słowo Pana jest jak młot kruszący skałę
	- jest pokarmem…

Słowo Pana jest bardzo blisko ciebie
	- jest pokarmem…
W Twoich ustach, sercu abyś je wypełnił
	- jest pokarmem…
Słowo Pana jest dla serca ukojeniem
	- jest pokarmem…
Słowo Pana pokrzepia strudzonego
	- jest pokarmem…

Poprzez Słowo Twoje daj mi zrozumienie
	- jest pokarmem…
Poprzez Słowo Twoje udziel mi życia
	- jest pokarmem…
Wypełnij na ziemi Swoje Słowo
	- jest pokarmem…
W Bogu uwielbiajmy Jego Słowo!
	- jest pokarmem…