Przyjmij dzisiaj

Przyjmij dzisiaj Panie nasze dary.
Pobłogosław wino to i chleb.
Wszystko co niesiemy, wszystko co śpiewamy.
Przyjmij w darze dobry Boże nasz.