Prawda jedyna

1. Prawda jedyna, słowa Jezusa z Nazaretu,
Że Swego Syna posłał z niebios Bóg na świat
Aby niewinnie cierpiąc zmarł za nasze grzechy
I w pohańbieniu przyjął winy wszystkich nas.

	Ref.: Dzięki Ci, Boże mój
	     Za ten krzyż,
	     Który Jezus cierpiał za mnie
	     Jezus cierpiał za mnie.

2. Uwierz w Jezusa, przecież On za ciebie umarł
Z miłości do nas przyszedł z nieba na ten świat.
Błogosławiony, ten, kto wierzy, choć nie widział.
Zaufaj dziś Bogu a na wieki będziesz żył.