Pomódl się, Miriam

1. Pomódl się, Miriam,
Aby Twój Syn żył we mnie,
Pomódl się, by Jezus we mnie żył.
Gdzie Ty jesteś, zstępuje Duch Święty.
Gdzie Ty jesteś, niebo staje się.

2. Miriam, Tyś jest bramą do nieba.
Moim niebem jest Twój syn.
Weź mnie, weź mnie, do swego łona,
Bym bóstwem Jezusa zajaśniał jak Ty.