Panie my Twoje dzieci

Panie my Twoje dzieci
zebrane w imieniu Twym
Jedno serce i cel nas gromadzi
By wielbić Cię i śpiewać hymn
	Że to Ty Panie jesteś fundamentem
	Nie musimy się bać
	Gdy nadejdą burze my będziemy trwać
	Bo Ty zbawiłeś nas  x2