Panie jesteś blisko…

Panie jesteś blisko wszystkich,
Którzy Cię wzywają.
Otwórz swą rękę
I nakarm nas do syta.