Pan ma wielką moc

Pan ma wielką moc, Pan ma wielką moc!
W Nim cała nasza siła
Alleluja, alleluja, cała nasza siła, alleluja!