Pan jest mocą swojego ludu

Pan jest mocą swojego ludu
pieśnią moją jest Pan
moja tarcza i moja moc
On jest mym Bogiem nie jestem sam
w Nim moja siła nie jestem sam.