Oto są baranki młode

Ref.: 	Oto są Baranki młode.
	O to ci, co zawołali Alleluja.
	Dopiero przyszli do zdrojów,
	Światłością się napełnili,
	Alleluja, alleluja!

1. Na Baranka Pańskich godach,
w szat świątecznych czystej bieli,
Po krwawego morza wodach,
nieśmy Panu pieśń weseli.

2. W swej Miłości wiekuistej,
On nas Swoją krwią częstuje.
Nam też ciało Swe przeczyste
Chrystus Kapłan ofiaruje.

3. Na drzwi świętą Krwią skropione,
Anioł mściciel z lękiem wziera.
Pędzi może rozdzielone,
wrogów w nurtach swych pożera.

4. Już nam Paschą Tyś jest Chryste,
wielkanocną też ofiarą.
Tyś przaśniki nasze czyste
dla dusz prostych z szczerą wiarą.

5. O Ofiaro Niebios Święta,
Ty moc piekła pokonywasz.
Zrywasz ciężkie śmierci pęta,
wieniec życia nam zdobywasz.

6. Chrystus piekło pogromiwszy,
swój zwycięski znak roztacza.
Niebo ludziom otworzywszy,
króla mroków w więzy wtłacza.

7. Byś nam wiecznie Jezu drogi,
Wielkanocną był radością,
strzeż od grzechu śmierci srogiej,
odrodzonych Twą miłością.

8. Chwała Ojcu i Synowi,
który z martwych żywy wstaje
i Świętemu też Duchowi
niech na wieki nie ustaje.