Ojcze nasz, miłość daj

1. Ojcze nasz, miłość daj, odnów Kościół Twój.
  Poślij nam Słowo Twe, by zjednoczyć nas.
  Swego Syna daj, ześlij Ducha nam,
  Aby każdy w sobie nowe życie miał.
  Święć się Imię Twe, niech Twa wola spełni się,
  Niechaj Twe Królestwo będzie pośród nas.

Ref.: Słowo zrodzone z Dziewicy
     Mocą Ducha niech uczyni Kościół z nas.
     Ojcze, objaw chwałę Twoją.
     Pozwól przyjąć nam Twój dar.
     Słowo zrodzone z Dziewicy
     Mocą Ducha niech uczyni Kościół z nas.
     Ojcze, objaw chwałę Twoją,
     Serce nowe nam daj, pozwól przyjąć nam Twój dar! /2x

2. Ojcze nasz, miłość daj, odnów Kościół Twój,
  Poślij nam Słowo Twe, by zjednoczyć nas.
  Aby moc dać tym, którzy przyjmą Je,
  Aby każdy synem Boga stać się mógł.
  Uwielbiamy Cię, Zbawcę dajesz nam.
  Godzien Odkupiciel przyjąć cześć i moc!

Ref.: Słowa Pańskiego słuchajmy,
     Na odległych krańcach ziemi głośmy Je.
     Nieśmy światło narodom,
     By przyjęły Ojca dar.
     Słowa Pańskiego słuchajmy,
     Na odległych krańcach ziemi głośmy Je.
     Nieśmy światło narodom,
     Serca dajmy swe, by przyjęto Ojca dar! /2x