Niech Twój Święty Duch

1. Niech Twój Święty Duch (…)
dziś przeniknie mnie (…)
I niech zawsze już (…)
gości w duszy mej (…)

Ref.: I niech spadnie deszcz (…)
błogosławieństw Twych (…)
Ojcze obmyj mnie, (…)
Duchu Święty przyjdź (…)

2. Duchu Święty przyjdź, (…)
działaj z mocą w nas (…)
Duchu Święty przyjdź, (…)
przemień smutku czas (…)