Niech Twój rozbłyśnie dzień

Niech Twój rozbłyśnie dzień
Niech nadejdzie Twe zmiłowanie.
Niech wreszcie wstanie Twój dzień,
Ocalenie przyniesie nam.