Nie lękaj się

Nie lękaj się, bo wykupiłem cię,
Wezwałem Cię po imieniu.
Nie lękaj się, bo wykupiłem cię -
Tyś moim jest.
Gdy pójdziesz przez wody - Ja będę z tobą
Gdy pójdziesz przez rzeki - nie zatopią cię.
Gdy pójdziesz przez ogień nie straci cię płomień.
Albowiem Ja jestem - Pan twój i Bóg. x2