Mój Zbawiciel

Mój Zbawiciel, On bardzo kocha mnie
Ja nie wiem czemu miłością darzy mnie
On mi nowe życie dzisiaj ofiarować chce
Będę, będę mieszkał razem z Panem mym /2x